Vi gör det bättre nästa gång. Eller nästa. Eller nästa. Eller näst-näst-nästa

När vi började blogga någon gång kring 2010 och frågade om ytterligare ett nybygge där cykeltrafiken såg helt galen ut, fick vi ofta svaret att “När området planerades så var cykel inte lika prioriterat som det är idag. Vi tar det till oss till nästa gång”. Då handlade det om nybyggen och ombyggen som planerats tio år tidigare, det vill säga runt sekelskiftet, 2000. Så det kan man ju förstå, 2000 var det få politiker som pratade om cykling annat än som ett trevlig helgnöje.

Nu skriver vi 2020 och samma ursäkt hörs fortfarande. Nu senast av Haninge kommun som precis börjar bli klara med området Vega. För sex år sedan sa kommunen så här om det:

I Vega ska boendemiljön anpassas efter den nya tidens behov. En stadsdel där hållbar utveckling står i centrum.”

”I Vega ska det vara möjligt att vara både klimatsmart och ekonomisk på samma gång. I planerna för stadsdelen Vega har man exempelvis gett gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik prioritet.”

Sen gick åren och projektet håller nu på att bli klart. Vi kan säga att det gick såhär bra:

Prioriterat! Foto: Lucas Grönborg

Vill ni se fler bilder på eländet har Krister Isaksson på Bicycling skrivit mer om det, läs det på Bicycling.se:

Stolpskotten i Haninge /Bicycling.se

Men vi noterar att Haninge kör samma ursäkt som alla alltid gjort, när det blir sådär tokigt och stolparna på något sätt råkar hamna precis i cykelvägen hela tiden:

”Det är olyckligt att cykelvägen i området inte prioriterats och vi lär oss av detta och tar med oss för framtida planering.

”Då området planerades och projekterades hade inte cykeln samma självklara funktion som den har i dag.”

DÅ tänkte vi inte på det, men NÄSTA gång, då jäklar!

Vi minns till exempel Hagastaden i Stockholm som 2014 fick tjusiga reklambroschyrer som visste att berätta att cyklister var prioriterade. Fast de hade glömt att ta fram en cykelplan så det gjordes när de första hyresgästerna hade börjat flytta in:

Det visar sig också att vare sig Solna eller Stockholm verkar ha haft någon övergripande tanke om hur cyklister ska hanteras i den nybyggda stadsdelen. Förrän nu:

“Det pågår just nu ett arbete både i Stockholms stad och Solna stad med att ta fram en cykelplan för Hagastaden.”

Jättesmidigt med parkeringen riktigt, riktigt nära vägen så det inte blir så långt att gå. Foto: Sven-Åke Andersson / Cykla i Stockholm

Jag gissar att det inte var tjugo år sedan området Vega fick sin slutliga utformning, men trots det så verkar den där ursäkten funka fortfarande. När Haninges PR-byrå precis innan hemgång en fredag, gissar vi, fick ihop meningen “I planerna för stadsdelen Vega har man exempelvis gett gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik prioritet.” och nöjd la sista handen vid den nya fina färgbroschyren, ja då tänkte man inte så mycket på cykling. Bummer. Vi tar det det med oss.

Men ungefär när är det tänkt att det här moderna, nya, visionära, med cykling faktiskt ska slå igenom bortom PR-texter på webbsidor och i glossiga PDF-presentationer?

Det här med “Vi lär av detta och tar det med oss till framtida planering” – när kommer det synas ute i verkligheten? Baserat på hur många gånger vi hört det de senaste tio åren, så bör det ligga hela småstäder i pipen där de där lärdomarna tillämpats och cykeltrafiken åtminstone slipper lyktstolparna mitt i körbanan.

Kanske nästa gång? Näst-nästa? Näst-näst-nästa? Framåt 2050-60?

Vi får väl se.

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner