Vägen är gjord för bilar

Det här är Bockholmsvägen, som ligger i Solna. Det är en av passagerna under stora Roslagsvägen.

Problemet är att man valt att bredda ena trottoaren, samtidigt som man bestämt sig för att låta cyklisterna cykla i blandtrafik.

Breddningen medförde att det inte längre blev möjligt för bilar att mötas. Istället ljusreglerade man passagen, så att det bara är grönt i en riktning i taget.

Så här blev det:

Foto: Tankar om cykling/Facebook

Cyklister trycker alltså på knapp för att få grönt. Knappen är i princip på själva stolpen, så man får nästan köra mot rött för att komma åt den (kommer man som Cyklistbloggen ofta med lastcykel så kommer man definitivt passerat trafikljuset)

För cyklister kör ju i blandtrafik och därmed omfattas de också av trafikljuset. Även om det egentligen bara är problem för biltrafik att mötas. Anywhoo, sånt händer ju.

Men, cyklar är ju mindre och kräver andra slingor för att trafikljuset ska känna av dem. Och, orka liksom. En knapp är ju alldeles utmärkt. Nu missar många cyklister att man måste trycka för att få grönt, så som ren service så satte Solna dessutom upp en skylt.

Now, vi summerar, ett trafikljus som behövs för biltrafiken, men man sparar in på kostnaden att göra så det funkar med cyklister också. Istället får hugade cyklister trycka på en knapp.

Men. Såklart behövs stopplinje också:

Foto: Google Maps

Nu ligger stopplinjen någon meter från själva knappen. Och nu kommer vi bli petimetriska, men hey, är inte konsensus att trafikregler är till för att följas?

Läser man Vägmärkesförordningen så säger den om stopplinje att (3 kap 6§):

Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Så, som cyklist ska du stanna vid stopplinjen om det är rött. Sedan kliva av cykeln och gå fram till knappen. Trycka, gå tillbaks till cykeln och vänta på grönt. Eller sträcka dig rejält.

Här är vad man skulle kunnat gjort: Grävt ner slingor som känner av också cyklister. Problem solved. Cyklister kör fram, får grönt, kör vidare. För ingen hade kommit på idén att låta en bilförare ens behöva sträcka ut handen genom nedvevad ruta för att trycka på knapp och få grönt. Samma borde rimligtvis gälla cyklister, särskilt som trafikljuset inte överhuvudtaget kom till för deras skull.

Ingen jättegrej kan tänkas, men ett av många exempel på hur cykeltrafik sköts lite vid sidan av, precis innan kafferasten eller sista minuten innan man tar helg. Enklaste lösningen, det är gott nog, orka liksom, cyklister-schmycklister. Biltrafiken behöver ju komma fram.

Läs också:
Ny undersökning: En fjärdedel av cykelresan är väntetid vid rött ljus

Läs mer om Solnas cykellösningar.

Tipstack till Tankar om cykling – Thoughts on cycling

EDIT: Efter publiceringen fick vi in en vinterbild från Mattias Svensson på samma plats. Ser ni bekymret för cyklister?

Åh, mitt vinterland. Foto: Mattias Svensson

Nu är det bortåt två meter tjock snö till knappen. Men vem kunde ha förutsett det liksom?