Stadsgårdsleden är trottoar

Ett av Stockholms mest trafikintensiva pendlingsstråk, Stadsgårdsleden, är just nu kombinerad gång- och cykelbana. Det betyder att all trafik buntas ihop på samma yta. Med sommartid betyder det stora volymer gående från Östersjöns alla kryssningsfartyg, från Birkalinjen, från Vikinglinjen tillsammans med cyklister från Värmdö, Nacka och Hammarby Sjöstad.

Ett innovativt och kostnadseffektivt grepp. När ser vi det i övriga trafiken? Kanske på Essingeleden nästa gång? Bra idéer bör spridas.