Kungens kanoner hindrar taxi i cykelbanan

Cyklistbloggen hade en tidig morgon ärenden på Kungliga Djurgården och passerade Abbamuseet. Där såg vi den här hyggligt nya lösningen:

Ja ni ser ju, det står svarta… ummm… kanoner och tar upp halva cykelbanan. Här blir man ju lite nyfiken. Varför gör det det?

Vi kollade med Stockholms Stad och lärde oss att eftersom det är kungens mark, så är det kungen som ansvarar för vägarna. Eller Kungl. Djurgårdsförvaltningen för att vara mer exakt. Så vi hörde av oss till dem och fick svaret från parkchefen:

Tack för din fråga om pollarna på Djurgårdsvägen. På platsen är det många besökare som rör sig både till fots och cykel. Pollarna sattes upp för att undvika att lastbilar som lossade och taxi inte ska angöra på cykelbanan.

Alla cyklister vet att det är jobbigt när bilar parkerar i cykelbanan och är i vägen. Alldeles särskilt på platser där det är mycket folk i rörelse och tät trafik. Och därför är det ju en tacknämlig ambition, att försöka hålla cykelbanan fri från hinder, i den här röriga miljön.

Men vi är ändå lite frågande. För att se till att hålla cykelbanan fri från hinder, så satte man upp en lång rad… hinder i cykelbanan?

Och vi noterar på Google Maps att det verkar ha effekt. I stället för att stå på cykelbanan står nu taxibilen på övergångsstället i stället. Och ja, på cykelbanan. Och kanonerna gör det ännu lite smalare att komma förbi lastbilen.  

Google Streetview

Men vi får väl nöja oss med att det är tanken som räknas, kungen. Och om ni orkar framåt hösten är vår tips att också komplettera de svarta stålkanonerna med reflexer. Kan vara bra i vintermörkret.