Kom igen, polisen. Ni ska kunna det här.

På temat att det är dags att reformera trafikreglerna så att cykel behandlas som ett riktigt fordon, noterar vi att polisen fortfarande har svårt att få till det. Kanske en indikation på hur märkliga och krångliga dagens trafikregler är skrivna.

Från Polisens Facebooksida

Det finns alltså ingen generell väjningsplikt för fordonet cykel mot fordonen bil. Men många tror det.

Från Malmöpolisens Facebooksida

Det finns alltså inget förbud att cykla på övergångsställe (men då har man väjningsplikt). Men många, även polisen, tror det.

Från Malmöpolisens Facebooksida

Det finns alltså inget som heter “cykelövergångsställe”. Det finns cykelpassager och cykelöverfarter.

Och här passar vi på att reprisera Växjöpolisens försök att reda ut:

Nej, cyklister ska alltså inte stiga av och leda sin cykel på övergångsställe. Här vill Växjöpolisen att man i stället ska använda cykelpassager – men det hade inte gjort någon skillnad. Det är vid cykelöverfarter som korsande fordonstrafik har “äkta” väjningsplikt mot cyklar som passerar. Och om cyklister cyklar på vanliga vägen, då gäller samma regler som för alla fordon.

Och vi passar på att reprisera Polisen när de försökte reda ut på sin Facebooksida:

Vid en cykelöverfart har alltså korsande trafik väjningsplikt, precis som de har mot fotgängare vid övergångsställen. Det Malin beskriver är dessutom en cykelpassage, inte en cykelöverfart. Det är inte enda gången de blandar ihop dem.

Samma sak där. Det polisen skriver om cykelöverfarter stämmer inte.

Sammanfattningsvis, dags att skriva om trafikreglerna, så att alla, också poliser, lätt kan begripa vad som gäller.

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner