Skyltar gäller inte alltid cyklister

På samma tema som helgens post av den egenuppfunna parkeringsskylten vid Slussen, så är det här en rätt vanlig utformning i Stockholm:

Det ni ser här är Artillerigatan mot Strandvägen på Östermalm i Stockholm. Till vänster om refugen är en hel cykelväg som slutar vid trafikljuset – där det finns en knapp för cyklister att trycka på för att få grönt. Mellan refugerna är det heldragen vit linje.

Men. Skylten på stolpen heter “Påbjuden körbana”, D2:

Och i Vägmärkesförordningen står det:

Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar.

Och här är ju grejen att cykel alltså är ett fordon. Så, ska du cykla laglydigt här, så måste du passera till höger om stolpen. Därefter är det heldraget – och här kan man passa på att notera att polisen i Stockholm börjat bötfälla cyklister som passerar heldragna linjer. För att inte gälla cyklister krävs en tilläggsskylt “gäller ej cykel” under.

Tittar man i Google Maps har det varit förbjudet att cykla till vänster om stolpen, det vill säga faktiskt använda cykelvägen, sedan minst 2014. Man tänker att någon borde ha upptäckt det sedan dess, men icke. Just den här kombinationen är dessutom så vanlig i Stockholm att den närmast är en egen genre (läs tex här).

Nu fattar ju alla att det inte är avsikten. Det har bara glömts bort att skyltar gäller cyklister också och att man därför lyckats förbjuda cyklister att använda cykelvägen.

Men läxan man lär sig som cyklist är att man måste vara beredd på att improvisera och lära sig att sovra i floran av egenpåhittade och riktiga skyltar och kreativt välja vilka man ska följa. Att skyltar inte nödvändigtvis gäller cyklister.

Frågan är om det är bra i en redan rätt komplicerad storstadstrafik.