Vad är ”vårdslöshet i trafik”?

| 11 kommentarer

Vad är egentligen ”vårdslöshet i trafik”? Inte det här, i alla fall inte enligt den åklagare som la ner och valde att inte väcka åtal alls.

Lastbilsföraren delgavs misstanke för vårdslöshet i trafik, alternativt brott mot trafikförordningen genom att ej lämnat betryggande avstånd i sidled i samband med omkörning. Förhör hölls både med lastbilsföraren och hans medhjälpare samt med den drabbade cyklisten.

Och vi minns andra händelser, som när ett gäng cyklister kördes om av en bilist som enligt vittnen tutade under hela omkörningen och därefter tvärnitade framför cyklisterna, vilket ledde till att cyklisterna krockade, varav en bröt nyckelbenet. Inte vårdslöshet, eftersom föraren hävdade att han sett en katt.


Och vi minns när Malin Blom nästan kördes ihjäl på Stadsgårdsleden, där det gick från:

Mannen är misstänkt för grovt vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafiken. Han sitter nu häktad i två veckor eftersom det finns misstankar om att han kan försvåra utredningen om han försätts på fri fot.

till:

Åtalet gällande grov vårdslöshet i trafik ogillas däremot då man menar att det inte finns tillräckliga bevis för att han medvetet brustit i omsorg.

Och drar slutsatsen att det nog inte går att vara vårdslös i trafiken. Åtminstone inte mot cyklister.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

11 Comments on "Vad är ”vårdslöshet i trafik”?"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Kurt
Guest
Member

I Norge har Norska Statens vegvesen gått ut med en video där de påstår att bilister har rätt att tränga cyklister

https://www.nrk.no/norge/her-er-tabbevideoen-vegvesenet-matte-trekke-tilbake-1.13712385

knight22
Member
Member

Såna här händelser är oerhört vanliga. Som lagstiftning och rättspraxis ser ut idag är detta väldigt svårt att bekämpa genom polisanmälan. Lastbilen ser ut att köras för en offentlig verksamhet (Stockholm Vatten och Avfall). Prova lägg in filmen på deras facebooksida och fråga om de har några synpunkter på förarens agerande. Det kan vara minst lika avskräckande för yrkeschaufförer om deras chefer börjar ifrågasätta deras körning som någon tusenlapp i böter.

Robert Andersson
Guest
Member

Problemet med vårdslöshet i trafik är att åklagaren måste bevisa att föraren förstod att det var riskfylld körning. Det är inte alltid lätt att bevisa. Det gäller inte bara när cyklar är iblandade, utan många frikänns för vårdslöshet i trafik.

Tidigare så var praxis annorlunda, då var typ alla olyckor vårdslöshet i trafik.

Lite vinklad, men går att läsa här:
http://www.trafikjuristen.se/rattsfall/vardsloshet_i_trafik/vardsloshet_start.htm

Däremot så borde det inte vara något problem att döma för något oaktsamhetbrott istället, då det inte kräver att man har förstått att man kört fel.

ex. ”Underlåtenhet att vid omkörning lämna betryggande avstånd i sidled” 1 000 kr. Samt ”Fört fordon i otillåtet körfält” 500 kr. Vilket lastbilfsöraren gör. (endast förare av cykel och moped klass II får åka i cykelfält)

Totalen blir då 1 250 kr, pga. straffrabatt.

Visst små belopp om man är rik, men eftersom föraren då döms, så ser det inte längre ut som lagligt att köra dålig vid omkörning av cyklister. Vilket nog är viktigare än bötesbeloppet.

Per
Guest
Member

Jag har lite svårt att tro på det jag läser här. Varför skulle man behöva inse att det man håller på med är vårdslöst, för att vara vårdslös? Huruvida man förstår att man helt saknar koll på den fara man utsätter andra för måste väl vara helt irrelevant.

Men urrk, vem orkar plugga förarbeten till lagen nu?

Thomas Jonsson
Guest
Member

Jag instämmer helt när det gäller farligheten, och vårdslösheten, i omkörningen. Men jag finner inte heller cyklistens beteende särskilt korrekt. Innan korsningen är denne förhindrad av bussen att inte kunna utnyttja cykelfältet. Men efter korsningen finns inte det problemet, trots det fortsätter cyklisten att utnyttja körfältet långt efter att det finns ett tillgängligt cykelfält. Vi måste alla lära oss att ta och ge, och dela vägen.

Arne B
Guest
Member

Det uppstår mängder av situationer i trafiken där någon inte uppträder ”korrekt”. Det innebär däremot inte att andra trafikanter kan bedriva uppfostringsmetoder mot dessa. Speciellt inte mot oskyddade trafikanter. I synnerhet inte om man framför ett tungt fordon. Sopbilsföraren har ingen aning om vart cyklisten är på väg. Att ”dela vägen” innebär inte automatiskt att alla cyklister ska flytta på sig. Det är precis tvärtemot att dela vägen.

paragrafhjalpen
Guest
Member

Vi måste fortsätta att sätta fokus på dessa grava fall av brott mot cyklister. Det måste medvetandegöras hur farligt det är för de oskyddade cyklisterna. Jag tror inte att man inom rättsväsendet alltid förstår hur utsatta cyklisterna är och hur farligt det är att krascha. Att ändra rättspraxis är inte enkelt men ju mer uppmärksamhet det blir, desto större möjlighet att få gehör.

Robert Andersson
Guest
Member

Enklaste är nog att ändra i trafikbrottslagen, så att ett stycke om det speciellt är straffbart om man utsätter gående och förare av cykel och moped klass II, för fara.

Men då uppstår ju ett problem, med att man kan dömas för vårdslöshet i trafik, när det egentligen är föraren av cykel som kört mer vårdslöst.

Svårt.

Uppmärksamhet är nog bättre då. Man borde nog även sluta med tingsnotarie i trafikmål, känns bättre om det skulle vara en domare som är ordförande. (Jag har för mig att man brukar ha tingsnotarier i sådana mål, men är inte säker).

paragrafhjalpen
Guest
Member

I praxis ligger bristande hänsyn till oskyddade trafikanter till grund för att döma till vårdslöshet. I lagkommentarerna nämner man exempelvis särskild hänsyn till barn och gamla samt funktionsnedsatta. Möjlighet att döma finns. Problemet är att en del poliser och åklagare inte tillräckligt starkt betonar bristande hänsyn till oskyddade trafikanter i samband med utredning och åtal.

Anders Andersson
Guest
Member

Om någon orkar så kanske det kan vara intressant att leta reda på fall där någon verkligen dömts och försöka dra en slutsats om hur uppenbart och grovt det måste vara för att tillämpa paragrafen. Den är kanske mer en uppmaning än en strikt lag. Och så bör den kanske vara. Att ytterligare juridifiera samhället leder bara till ökad polarisering och att grupper hetsas mot varandra. Till sist hamnar vi i ett USA där man stämmer varandra på miljonbelopp för att man själv spillt hett kaffe på sig.