Fråga dig själv “Skulle jag vilja ha stolpen mitt i vägen på min egen väg?”

| 28 kommentarer

Nu har de gjort klart ny cykelväg på Arenavägen vid Globen. Så här fint blev det:

Foto: Tomas Eriksson

En klassisk Stockholmslösning, med trafikljuset placerat mitt i högra körfältet. Något tidigare upp också där en annan klassisk Stockholmslösning, med övergångsställes-skylt mitt i samma körfält.

Foto: Tomas Eriksson/video

En fundering: Hur kan samma kommun, Stockholm, å ena sidan vara ansvariga för snygga lösningar som Norr Mälarstrand, Götgatan och nu senast det som sker vid Stallgatan. Å andra sidan fortfarande inte ha fattat att det är dumt att ställa stolpar mitt i vägar?

Svaret är såklart att det är olika delar av förvaltningen som ansvarar för olika projekt. Några har lärt sig och blivit duktigare. De som ligger bakom den här tillhör dem som tuggar på på samma sätt som man jobbade på 80-talet.

Här är en tanke, eftersom ingen cyklist någonsin är inblandad i de här byggena: Nästa gång du finner dig ansvarig för att göra infrastruktur som involverar cykelvägar, fråga dig själv: Skulle jag vilja ha det så här på min väg när jag kör bil?”

Om svaret är nej, rita om. Det behöver inte vara svårare än så.

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

28 Kommentarer på "Fråga dig själv “Skulle jag vilja ha stolpen mitt i vägen på min egen väg?”"

Låt mig veta när
avatar
Miz
Gäst

Mycket dåligt resonemang i artikeln. Här är det ju mycket tydligt att man gjort en avsmalning på en VÄLDIGT liten sträcka på cykelvägen avsiktligt för att;

Bild 1- uppmärksamma cyklister att här kommer en skarp vänster sväng/kurva eller att man strax passerar en bilväg.

Bild 2 – Uppmärksamma att cyklister ska ge företräde för gående i och med övergångsstället.

Ni måste släppa det att argumentera utifrån perspektivet “bilar vs cykel” i varenda artikel. Jag vet att kommunen verkligen jobbar för att förbättra och underlätta framkomligheten för cyklister i staden. Om man väljer att se varje åtgärd som negativ kommer man även endast uppmärksamma de negativa sakerna. Lyft upp det som är positivt och kritisera det som är negativt.

/M

Christian Gillinger
Gäst

Nu tror jag inte att man gjort avsmalningen med flit, men det spelar inte så stor roll. Stolpen är fortfarande placerad på ett sätt som aldrig hade tillåtits i något annat fordonssammanhang, helt enkelt för att det är livsfarligt. Det vet man och det syns i skadestatistiken.

Vi lyfter det som är positivt också. Men att utsätta cyklister för fara finns det inget bra med.

Anders Andersson
Gäst

Njae – bild 2 kan mycket väl jämställas med de avsmalningar för bilar som finns för att de ska sakta farten vid övergångsställen. Det står ofta både blomkrukor och stolpar i bilvägen, just för att man ska sakta in.

Christian Gillinger
Gäst

Vi pratade med Exploateringskontoret vid ett tidigare tillfälle. Syftet med de där är att ge fotgängarna en plats att vänta på när de ska gå över vägen, inget annat. Jag har faktiskt aldrig sett en ensam stolpe stå mitt i ett körfält för bilar någonsin. Inte utan extremt tydliga utmärkningar långt innan. Eller på en upphöjd yta, med trottoarkanter.

Jag tror dessutom den här saknar reflexrör på själva stolpen, något som åtminstone Trafikkontoret brukar kräva.

Jocke
Gäst

Varför ska man släppa argumentet cykel vs bilar? Om man på allvar vill att cykling ska bli ett alternativ till bilen så måste fart och framkomlighet prioriteras. Skarpa farliga kurvor bör byggas bort istället för att bestå fast med en stolpe som farthinder.

Anders Andersson
Gäst

Fast just här handlar det ju inte om bilister – utan till stor del om transporter till o från Slakthusområdet och Globen. Godstransporter (och kollektivtrafik) bör gå före privatpersoner som bara ska förflytta sig själva.

Olof E
Gäst

Så ser inte stadens prioritering ut. Gående och cyklister har högst prio. httpsisquscdn.com/images/fa731d56b5b1e525e2859ae38a02d650d536b615a39fcfa37e60ad7ede7147f5.jpg

Anders Andersson
Gäst

Knappast. Sophämtning, mat, kläder och reparationer är basbehov som måste tillfredsställas innan man kan börja tänka på personlig mobilitet. Och i stadens egen framkomlighetsstrategi så prioriteras kollektivtrafik som främsta medel för persontransporter.

Anders Andersson
Gäst

I just detta fall verkar det ju vara knepigt att hitta en riktigt bra win-win-lösning (om man inte vill offra blomsterrabatten – men den här bloggen propagerar ju starkt för fysiska barriärer mellan gång- och cykeltrafik). Man kan ju inte gärna sätta stolpen i bilvägen (i så fall faller all vår kritik mot bilskylt-stolpar som står i cykelbanorna) och att skapa en refug som ingen kan använda till framkomlighet verkar vara en ännu sämre lösning (eller?).

Värderingen av vilket transportslag som ska få utrymme kan man naturligtvis ifrågasätta, men det är kanske bättre för den totala hälsosituationen att ha ett antal cyklister väntande/tvingas cykla långsamt än att skapa långa köer av transportbilar som står och släpper ut avgaser. (Transporter till och från Globen-området kommer vi inte att komma ifrån).

Det radikala vore naturligtvis att införa trafiksignaler för svängande cykeltrafik och koordinera dem med korsande biltrafik. Då kan man hänga lyset över cykelvägen och slippa knapptryckandet. Men det kräver säkert lagändringar, och det verkar orättvist att lasta planerarna för att de följer lagen.

Christian Gillinger
Gäst

Det här är ju ingen trång plats, det är ett gammalt industriområde som nu håller på att byggas om till vanligt bostadsområde. Det enklaste hade varit att minska kurvradien för högersvängande motorfordonstrafik för att få mer yta.

https://www.google.se/maps/@59.2941981,18.0788815,3a,75y,185.99h,75.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1szvFkrSO1hgPdC6uau-BUdA!2e0!7i13312!8i6656

Anders Andersson
Gäst

Som sagt – prioriteringen kan man absolut ifrågasätta.

Men än så länge är det fortfarande transporter till o från Slakthusområdet. Och Globen behöver ju en hel del transporter de också. Och när man sen börjar bygga, så är det 10 år av tunga transporter och säkert lastbilar med släp, som ska in och ut ur det området – så det är kanske inte helt galet tänkt…

Christian Gillinger
Gäst

Ja, det går att ifrågasätta och det gör jag. Det finns enorma ytor att ta av. Behövs till exempel separata höger och vänsterkörfält i ett område som visserligen tar emot många transporter, men där det i princip aldrig blir kö för att trafiken är gles?comment image

(det där är alltså körfälten som kommer in i korsningen. Tar man bort det ena och låter det ena svänga åt bägge hållen i korsningen får man plötsligt plats med hur många stolpar som helst)

När den här byggdes var hela området ett industriområde där *alla* byggnader skulle ta emot transporter, det var hela syftet med området. Nu försvinner de allihop, kvar blir Globen.

Men det är sekundärt. Faktum är fortfarande att stolpen står på ett sätt som man aldrig tillåtit med något annat fordonslag helt enkelt eftersom det är farligt. Och det syns ju i skadestatistiken.

Anders Andersson
Gäst

Och nu ska man bygga 4 000 bostäder där. Det betyder åtminstone 40 000 lastbilstransporter in till området, troligen fler + nästan lika många för att transportera bort rivningsmaterialet. Så nog lär det bli rätt mycket godstrafik där. Men du kan säkert ha rätt i att det fortfarande skulle gå att smalna av bilvägen. Det lär vi få se framöver.

Men jag förstår fortfarande inte varför norrgående cykeltrafik ska ledas fram på vänstersidan – det leder ju till denna dåliga lösning och de som ska till Gullmarsplan eller in mot stan måste då korsa Arenavägen

Christian Gillinger
Gäst

Jag bor ju i Hammarby Sjöstad, ett område där det byggts sedan sekelskiftet, och där det om något år finns 35000 bostäder. Vi har haft tunga lastbilstransporter här hela tiden, jag flyttade in 2003. Utan att behöva fyrfiligt (som det är precis bakom ryggen på mig när jag tog det där fotot).

Det går att ordna.Det här är ett arv från förr, som man av någon anledning väljer att låta vara kvar.

Ska jag försöka mig på en positiv gissning så är det så att hela det här nymålandet bara är provisoriskt i väntan på det riktiga ombyggandet. Men jag menar att det även provisoriskt hade kunnat utförts utan att ställa farliga stolpar mitt i vägen.

När det gäller det dubbelriktade så tror jag det är för att de vill hålla all cykeltrafik samlad. De hade ju tex kunnat lägga en cykelväg på högra sidan av bilden ovan. Men istället är det en smal dubbelriktad på vänstra sidan.

Anders Andersson
Gäst

Det var ju också rejält bökigt under byggnadstiden i Hammarby. Jag snackade med en som hade hand om logistikplaneringen på den tiden. De mest intensiva åren kom det en lastbil var 30:e sekund och eftersom det var så trångt så kunde det ta en timme att lasta av. Det vill man nog undvika om man kan.

Det finns säkert bättre lösningar, och det är klart att vi ska berätta att stolpen innebär en risk för oss, men det är knappast så enkelt som vissa i kommentarsfältet verkar tro.

Nisse
Gäst

Ska man verkligen anpassa (bil)vägnätet efter trafiken under (den relativt korta) byggtiden? Verkar inte speciellt vettigt – och suboptimal utnyttjande av begränsade resurser (yta). Och är det inte nån här som alltid protesterar när man vill anpassa cykelinfra efter trafiken under rusning med motiveringen att det är nästan tomt annan tid?

Anders Andersson
Gäst

Det handlar om minst tio år, och den intensivaste trafiken varar 5-6 år, så det ska man nog. Och det är knappast så mycket persontransporter på den sträckan idag, så det handlar inte om att gå en stark opinion till mötes.

Men man bygger ju lägenheter, så den som är konspiratoriskt lagd kan ju påstå att staden förbereder för att de nya invånarna ska ta bilen…

Christian Gillinger
Gäst

Ja, det går att ifrågasätta och det gör jag. Det finns enorma ytor att ta av.

Men det är sekundärt. Faktum är fortfarande att stolpen står på ett sätt som man aldrig tillåtit med något annat fordonslag helt enkelt eftersom det är farligt. Och det syns ju i skadestatistiken.

Anders Norén
Gäst

Man flyttar stolpen en dryg meter åt vänster. Voilà, problemet löst inom ramen för befintlig disponering av ytorna.

Anders Andersson
Gäst

Funkar tyvärr inte – endast trafikljus höger om (eller ovan) din körbana gäller dig. Flyttar man stolpen till vänster så blir korsningen oreglerad för cyklister – medan tunga lastbilar från vänster inte förväntar sig en korsande cyklist när de har grönt.

Anders Norén
Gäst

Nej, vägmärkesförordningen 3 kapitlet 4 paragrafen.

Anders Andersson
Gäst

Intressant. Undrar vad som avses med särskilda skäl?

Men den lösningen ger istället en massa cyklister som står i fel färdriktning för att de ska trycka på knappen. Kanske inte så mycket bättre? Och knappen är väl till för att inte hindra all högersvängande trafik från Slakthusområdet, så den fyller nog sin funktion. Är kommunen smart så är signalen iaf tidsreglerad så att man inte behöver trycka på knappen under rusningstid.

Anders Andersson
Gäst

Dessutom – eftersom det (ännu) inte finns cykeltrafikljus med högerpil, så verkar det svårt att kommunicera att man får köra rakt fram även om det är rött för de högersvängande cyklisterna. Har aldrig sett tilläggsskylten “Gäller ej cykel vid färd rakt fram” – men den kanske finnas?

Anders Andersson
Gäst

Däremot kan man fråga sig varför det ska vara en dubbelriktad cykelbana just där. Om man ska till stan eller Gullmarsplan måste man ju iaf över på andra sidan Arenavägen, och ska man till Årsta så måste man också korsa vägen någonstans, så man minskar inte antalet korsningstillfällen.

PK
Gäst

Jag har ett bättre förslag. Nästa gång de finner sig själva ansvariga
för något de har noll koll på som de inte bryr sig om att utbilda sig i
ska de begära sin egen uppsägning så att positionen kan gå till en mer
ansvarskännande och kompetent person. De får gärna också uppmana sin
närmste chef att göra det samma av samma anledning.

Anders Norén
Gäst

Personer som projekterar sånt här brukar betrakta sig som välutbildade och kompetenta och lösningarna brukar anses vara mycket bra. En sådan person avsäger sig inte sitt uppdrag självmant.

Tor Sandqvist
Gäst
wpDiscuz