Tio sekunder grönt och nittio rött räcker för cyklister (2)

I december skrev vi om hur pendlingsstråket längs Götgatan södergående, där bilarna numera inte kan köra, fått en rödljusperiod på 1.30 minuter rött och 10 sekunder grönt för cyklisterna.
https://cyklistbloggen.se/2016/12/tio-sekunder-gront-och-nittio-rott-racker-for-cyklister/
Ingen annan trafik i fyrvägskorsningen har lika kort grönt och lika långt rött. Då förklarade Stockholms Stad det med att tio sekunder räcker för att cyklisterna ska hinna passera:

Hej Christian!
Norrut kommer cyklisterna mer utspritt än söderut och då behöver de ha längre tid på sig för att hinna igenom korsningen.
Söderut samlas alla cyklister upp vid signalen och bedömningen är att alla cyklister hinner igenom på betydligt kortare tid. De andra strömmarna bedöms behöva mer tid och då har vi gjort den här avvägningen.

Vi hade såklart haft större förståelse för tio sekunder grönt om perioden till nästa grönt var, säg, en halvminut, snarare än 1,30. Det är sådär kul att stå och glo på ett rödljus, det vet ju alla som rör sig med fordon i trafiken.
Nu har dock sommarcyklisterna kommit. Och så här bra funkar tio sekunder nu:

Nu blir det istället så att man får stå i två rödperioder. Eftersom folk nu inte längre hinner förbi på tio sekunder. Efter mig fylldes det på så i den efterföljande perioden på tio sekunder grönt hände samma sak, de sista cyklisterna blev kvar. Och så lär det fortsätta på Arenaleden, det huvudsakliga pendlingsstråket söderut för Stockholms cyklister. Om man inte gör om rödljusperioden alltså.