Vad krävs för att Stockholm ska bli en cykelstad?

| 18 kommentarer

Vad krävs för att Stockholm ska bli en cykelstad? Massor av saker – flera är redan på gång, bland annat älskar vi ju nya Götgatan.

Götgatan parkering 2

Älskart

Men en av de första sakerna har vi skrivit om tidigare: Rätt till egen väg. Så här ser det ut just nu på Hamngatan:

Hamngatan

Foto: Anonym

 

Japp, cykelbanan har blivit en tjusig busshållplats. Bästa platsen, såklart. Vad kan bli fel med folk mitt i vägen liksom? Eller förlåt, ”banan”. Det är ju ingen väg det här.

Och det här är ju inget undantag, som vana Stockholmcyklister vet.

10307420_10152180370203292_7054450819865246101_n

Sjöstan

2015-11-04 17.27.04

Ser du busshållplatsstolpen i bilden? Den är där till höger om cyklisten.

För det är klart att det är bra med cykelvägar. Men ännu viktigare är… allt annat. Och så länge det är så, kommer Stockholm fortsätta vara något alla utom de inbitna cyklisterna undviker. Spelar ingen roll hur många cykelmiljarder man än slänger över stan.

Läs också: Cyklister behöver rätt till egen väg

och Stockholm har ett problem med vardagscyklister

 

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

18 Comments on "Vad krävs för att Stockholm ska bli en cykelstad?"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Lasse
Guest
Member

Trotts att cykelbanan är omgjord till trottoar och busshållplats på sträckan Kungsträdgårdsgatan till Berzelii park så blir jag ofta åthutad av cyklister som bara väjt för den orangea skylten och fortsätter på den avlysta cykelbanan som om de inte vore läskunniga. Detta efter ca en månads avstängning.
Cykelsymbolerna i asfalten är bortskrapade, men borde man inte målat dit gångbanesymbolen också? Eller på annat sätt förtydliga att cyklisterna skall köra i busskörfältet hela vägen och inte bara de tre metrar som hindret tar upp.
Det är ju sådant här som skapar konflikter!

Lasse
Guest
Member

Passerar i detta nu Normalmstorg i buss. Nu finns där i alla fall en tydlig orange skyl som hänvisar ut cyklister i bilfilerna. Och en avstäsngningsgrind. Det hindrara förstås inte alla cyklister drån att ändå ta den avstängda cykelbanan.
Är det konstigt att man som forgängare inte litar på cyklister?

Arne B
Guest
Member

Är den avstängda cykelbanan omgjord till gångbana?

Lasse
Guest
Member

Till tillfällig busshållplats! Beläggningen är naturligtvis oförändrad, om det var det du menade.

Arne B
Guest
Member

Infrastruktur är självklart en viktig komponent, men det absolut viktigaste är attityder. Det behövs en radikal förändring på hur cyklismen betraktas av andra trafikanter och beslutsfattare. Inget kan förbättra såsom attityder.

Hans
Guest
Member

@Arne B: Nej, det är infrastruktur är som är det absolut
viktigaste. Det är A och O för en bra cykelstad. Utan infrastruktur som duger
är konflikter mellan cyklister och andra trafikslag inbyggda och oundvikliga,
och då spelar det ingen roll hur schysst attityden må vara. Det upplever jag
varje dag: de flesta bilister menar säkert väl och försöker att ta hänsyn till
mig som cyklande medtrafikant så gott det går, men ändå blir det fel med jämna mellanrum, just
pga. dåligt utformad infrastruktur. Det går faktiskt att bygga bort konflikter
med hjälp av genomtänkt infrastruktur om man bara vill.

Arne B
Guest
Member

Där det finns cykelbanor/fält är det inte ovanligt med bilar som står olagligt uppställda. Vid Slussen har bilister om och om igen gjort häpnadsväckande vägval genom cykelbanor. Infran finns, det är attityderna som det är fel på.Cyklister är inga helgon, men utgör inte samma livsfara som två ton plåt.

Arne B
Guest
Member

Och för att infrastruktur ska byggas – och bli bra – krävs en positiv inställning bland beslutsfattare.

Lasse
Guest
Member

Minst lika viktigt är cyklisternas attityd. Det är en enorm skillnad på cyklisternas attityd i t.ex. Stockholm och Köpenhamn. I Köpenhamn håller sig cyklisterna till cykelbanorna och stannar vid rött ljus och stannar bakom en buss om cykelbanan går mellan bussen och trottoaren.

Arne B
Guest
Member

Som sagt, attityder…

Anders Andersson
Guest
Member

”Ingen bør cykle som Københavnere. 100 km i timen, halvdelen af tiden på fortoget, og svingende som en sindsyg med cykelpumpen.‬”

Robert Andersson
Guest
Member

Nu vet jag inte så mycket hur det ser ut i Stockholm. Men jag antar att det är som i övriga tätorter där man under en kort resa har 20-50 stycken utfartregel, medans man har en när man åker bil (den när man lämnar sin fastighet).

Lösningen är cykelfält i väg, måste dock bli stolpar så att fel fordon inte kan stanna där. Eller att det byggs cykelvägar med cykelöverfarter där fordonen på körbanan har väjningsplikt, och hastigheten begränsats till max 30 km/h med dynamiska farthinder.

Sedan så finns det nog en del saker som stockholmsstad inte kan göra något åt, utan som Polismyndigheten samt Regeringen får göra istället. Som att utbilda ordningspolisen i trafikförordningen så att de inte bötfäller cyklister för brott som inte finns. Samt att trafikförordningen ändras så att det är lagligt för kommunen att sätta upp en väjningspliktskylt för olika fordon, exempelvis väjningsplikt mot cyklister/mopedister vid vissa urtfarter/cykelpassager. Samt att det blir tillåtet att cykla i körbanan, även om en cykelbana skulle finnas med.

Mikko
Guest
Member

I Södertälje så har dom byggt busskur mitt på cykelbanan och tänker inte ändra på något

Lasse
Guest
Member

Har också reagerat på tillfälliga hållplatsen på Hamngatan. Den på andra sidan gatan är ju bättre arrangerad. Men alla gående förstår inte att de korsar en cykelbana på väg till busshållplatsen. Å andra sidan är det ett ställe där cyklisterna även i normalfallet har kört lite hur som helst.

Hur den nya tillfälliga hållplatsen är skyltad för cyklisterna vet jag inte. Finns det ingen skylt som hänvisar ut cyklisterna i det allmänna körfältet, eller nått?
Det är ju plötsligt två körfält i riktning mot Nybroplan, mot normala ett. Men det tycks många bilister inte förstå, så de stannar snält och lydigt bakom bussen, fast de har en tillfällig omkörningsfil till sitt förfogande!

Lars
Guest
Member

Det vore ju trevligt om de till att börja med kunde följa gällande lagstiftning. Vägmärkesförordningen 1 kap, 3 §: ”Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter.”

Jag har dock aldrig förstått vem man anmäler till när någon bryter mot denna lag.

Robert Andersson
Guest
Member

Står i 6 § samma lag.

Kommunen om det är allmänväg inom tätbebyggt samt väg med kommunal väghållare utanför tätbebyggt område. Samt kommunalt uppsatta skyltar på enskilda vägar inom tätbebyggt område , exempelvis hastighetsbegränsningar.

Trafikverket om det är statlig väghållning, samt på enskilda vägar utanför tätbebyggt område om länsstyrelsen har beslutat om hastighetskyltar ex. Samt stopp/väjningsplikt skyltar på vägar som ansluter till vägar med statlig väghållning.

Markägaren om det är enskild väg och skyltar som markägaren har satt upp själv.

Polismyndigheten/enskild polisman/spårinnehavare/innehavare av skoterled/tullverket om det har satts upp skylar, ex vid fordonskontroll.

Den som har satt upp skylten, i övriga fall.

Det är dock inte straffbelagt att bryta mot den lagen.

Anders Norén
Guest
Member

Länsstyrelsen.

Lasse
Guest
Member

Kanske till kommunen i detta fall? Det är väll kommunen som är ansvarig för gatorna.