Ingen “Cykelstrada” från Täby

Förebilden Supercykelstier i Danmark. Foto (c): Supercykelstier Region Hovedstaden

För tre år sedan skrev vi appropå något helt annat om att Täby och Danderyd skulle satsa på en ”cykelmotorväg”, ”supercykelväg”, vilket till slut blev en ”Cykelstrada” från Täby in till stan. I januari 2013 skrev Täby kommun i ett pressmeddelande:

Nu tar Täby och Danderyd gemensamt på sig den gula ledartröjan för att göra det lättare och mer attraktivt att pendla till jobbet med cykel. Vi vill erbjuda våra cykelpendlande kommuninvånare Europas mest attraktiva snabbcykelväg – en cykelstrada.

Gula ledartröjan!
screen-shot-09-14-16-at-08-screen-shot-09-14-16-at-08-29-pm
DN skrev också:

En helt ny superväg ska göra det möjligt för cyklister att ta sig från Täby till Stockholm på bara 30 minuter.

och:

Den nya cykelleden ska enligt planerna gå hela vägen från Arninge in till city, via Täby och Mörby centrum. Den ska ha en fil i varje riktning, vara fyra och en halv meter bred, och gå att cykla på året runt.

Fyra och en halv meter! En fil i varje riktning! Ni fattar ju – som en genomsnittlig landsväg. Men cyklister är inte bortskämda. Vi blev jätteglada.

Läs också: DN: ”Cyklister får ny superväg
SVT: ”Ny superled för cyklister

Mitt i skrev 2013:

Enligt beräkningar från Täby kommun väntas antalet personer som cykelpendlar mellan nordostsektorn och city vara 10 000–15 000 personer inom några år. Bara i Täby är det i dag runt 5 000 personer som tar cykel till jobbet, enligt Annica Nordgren (C), kommunalråd i Täby.

Vägen ska vinterunderhållas** och **vara framkomlig i alla väderlekar. Dessutom finns planer på ett särskilt färgtema. Om Täbys och Danderyds politiker får som de vill blir nämligen vägunderlag och skyltning rosa.

Rosa skyltar! Framkomlig i alla väderlekar!

Så sent som förra året motionerade Erik Andersson från Moderaterna i riksdagen om att få en ”superväg”, alltså en fil i varje riktning, till och från Norrort (motionen avslogs sedan):

Täby och Danderyds kommuner vill i en framtid bygga en av Europas attraktivaste cykeltrafikleder i form av en cykelstrada: snabbcykelväg för arbetspendling från Arninge till Stockholm city. Snabbcykelvägen är främst till för arbetspendling. Det blir en helt ny standard som överträffar den överenskomna normen för de framtida regionala cykelstråken i länet.

Ni ser ju. Det här är framtiden. Och i januari i år, läser vi hos Mitt i att Trafikverket är på gång:

screen-shot-09-14-16-at-08-screen-shot-09-14-16-at-08-46-pm
– Stockholmarna ser inga kommungränser när de cyklar och det måste avspeglas i planeringen av cykelvägar. Stockholmsregionen behöver snabba och säkra snabbcykelvägar som knyter ihop längre avstånd. Det här projektet kommer inte en dag för tidigt, säger Lotta Edholm (L), gruppledare.

Härliga tider!

Men i en bisats i Erik Anderssons motion anar vi mörka moln på den annars så ljusa cykelhimlen:

Samtidigt pågår det ett projekt hos Trafikverket som fokuserar på cykelpendling men det saknas medel i planen för sträckan Täby till Danderyd.

Oh. Saknas medel. Det kan aldrig vara bra. Typiskt otur att medlen saknas för just cykellandsvägar tvåfiliga cykelsuperstradamotorvägar tänker vi.

Och hepp, nu läser vi hos Stockholmdirekt att det blir ingen supercykelstradaväg. Åtminstone inte mellan Mörby och Frescati. Trafikverket har slut på pengar:

– Vi har utrett möjligheten att anlägga ett snabbcykelstråk och kommit fram till att det inte är ekonomiskt rimligt. Det skulle innebära allt från breddning av broar till att anlägga nya och miljön är komplicerad på sträckan så det blir många kostsamma åtgärder, säger Noran Khalfallah, projektledare på Trafikverket.

– Det är otroligt svåra miljöer som vi rör oss i som kräver speciella åtgärder för att få till snabbcykelvägen.

Ja, gud ja. Svåra miljöer rår man ju såklart inte på. Då krävs speciella åtgärder. Någon måtta får det vara.

Så det lär inte bli någon Supercykelmotorstradaväg från Täby till stan. Norrortsborna får fortsätta att njuta av köerna på E18.

Mycket väsen för precis ingenting.

Läs också: Räkna (inte) med Trafikverket

SVT: Trafikverket räknade fel – igen

Krister Isaksson/Bicycle: Hurra! Trafikverket ska sminka grisen!

EDIT: Så är ser hela sträckan ut idag: