Om vi stoppar cyklisterna så kommer alla trafikolyckor försvinna

| 13 kommentarer

Vi fick ett mail från Bengt som undrade om Transportstyrelsens sida för cykling – med anledning av att vi skrev om väjningsplikt för ett tag sedan. Där står det att väjningsplikten för cyklister gäller “nästan alltid”:
Screen Shot 09-09-15 at 08.07 PM

Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. Här beskriver vi de vanligaste reglerna för cyklister. Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. När du inte har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn till andra. Om du däremot leder din cykel över vägen, gäller bestämmelserna för gående. Du får då endast korsa vägen om det kan ske utan fara för den övriga trafiken.

Och här ber vi i förväg om ursäkt för ett långt inlägg. Orkar du inte läsa hela, så är kortversionen:

Vi menar att Sveriges ledande säkerhetsdoktrin för oskyddade trafikanter de senaste femtio åren har varit “Se till att begränsa framkomligheten för dem så blir det säkrare“. Man löser helt enkelt trafiksäkerhetsproblemen genom att se till att de oskyddade trafikanterna får det lite svårare att ta sig fram.

Så, då den långa versionen, med avstamp hos Transportstyrelsen:

Förhållandevis få väjningsplikter

Att Bengt reagerade var eftersom han utifrån vår post om väjningsplikt förstått det så att han faktiskt hade förhållandevis få väjningsplikter där han cyklade. Han skrev:

Jag cyklar i Stockholm city och större delen av vägen är i de i Stockholm så populära cykelfälten. Jag cyklar också mycket i blandtrafik. Där har jag förstått det som att “vanliga” trafikregler gäller. De cykelbanor jag cyklar på slutar nästan alltid i rödljus. Där jag cyklar när det blir grönt.

För Bengt blir det alltså märkligt att han skulle ha grundinställningen att alltid väja. Påståendet från Transportstyrelsen stämmer inte.

Och vi håller med. Det är fel att säga att väjningsplikten gäller “nästan alltid”. Den gäller inte generellt i cykelfält, i blandtrafik eller på obrutna cykelbanor. Ofta regleras den av trafiksignaler. För många cyklister i Stockholm betyder det den huvudsakliga cyklingsvägen – i city tex.

Vi menar att Transportstyrelsens påstående bygger på en bild av cykeltrafiken som något som alltid går på cykelbanor. Och så ser det ju inte nödvändigtvis ut. Det är ett slött generaliserande påstående. Från den myndighet som ska gå att lita på när det gäller trafikfrågor.

Men det är inte bara den meningen i Transportstyrelsens text som är intressant. Vi läser från början och första meningen:

Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken.

Huh? “Även i trafiken”? Var annars skulle det vara “roligt och enkelt”? Hemma på gården? Ute i skogen? Och är verkligen “roligt och enkelt” de två främsta attributen cykling borde ha? Vi hade nog röstat för “säkert och framkomligt” om någon frågat oss. Men kanske cyklar Transportstyrelsen mest hemma i vardagsrummet, vad vet vi.

Rolig rekreation

Ser man på cykling som en “rolig” rekreationssysselsättning så kanske det här verkar rimligt. Men då missar man alla dem som faktiskt använder cykeln som ett transportmedel. För att komma fram. Och de är många, förmodligen de flesta skulle vi våga oss på att säga.

Efter att ha konstaterat att cyklister nästan alltid har väjningsplikt lite alldeles oavsett, så bestämmer sig Transportstyrelsen för att istället skriva om vad som händer om man leder cykeln, det vill säga slutar cykla:

Om du däremot leder din cykel över vägen, gäller bestämmelserna för gående. Du får då endast korsa vägen om det kan ske utan fara för den övriga trafiken.

Ja, cyklist, om du inte är cyklist gäller inte regler för cyklister utan för något annat. Duh. Vi saknar dock stycket “Om du däremot lastar in din cykel i en bil och kör över vägen, gäller bestämmelserna för bilförare” och “Om du däremot lyfter in din cykel i en lastbil och kör över vägen, gäller bestämmelserna för lastbilschaufförer”.

Varför begränsa sig liksom.

Nu är det kanske så att de flesta cyklister cyklar för att de vill just cykla och inte gå. Förutom Transportstyrelsen kanske.

Och sista meningen igen:

Du får då endast korsa vägen om det kan ske utan fara för den övriga trafiken.

Vi pratar alltså om fotgängare. Vi frågar oss hur ofta fotgängare utgör en fara för “den övriga trafiken”, alltså biltrafiken? Är det repor i lacken vi pratar om? Blodfläckar på motorhuven? Risk för krossad framruta?

Det enda texten signalerar är att man som cyklist ska passa sig jävligt noga för den riktiga trafiken, den som inte bara är ute för att det är “roligt” och “enkelt”. Och kanske fundera på att sluta och gå istället. Och då passa sig jävligt noga.

regn och rusk

DN i veckan

Vilket leder oss in på något vi tog upp kort igår:

Begränsa framkomligheten så blir det säkert

Vi menar att Sveriges ledande säkerhetsdoktrin för oskyddade trafikanter de senaste femtio åren har varit “Se till att begränsa framkomligheten för dem så blir det säkrare“. Man löser helt enkelt trafiksäkerhetsproblemen genom att se till att de oskyddade trafikanterna får det lite svårare att ta sig fram.

I Sverige är ett exempel när NTF kampanjade, framgångsrikt, för avskaffandet av övergångsställen. För fotgängarnas egen skull.

Läs: NTF Jönköping: Det är fotgängarnas eget fel att de blir påkörda

övergångsställe (2)

2012

Väjningsplikt heter universalmedicinen och genom att säga att cyklister “nästan alltid” ska väja, det vill säga när de lämnar cykelbanorna som de ska ge fan i att lämna, så har man löst problemet.

Ulrika cyklade till exempel längs Hornsgatan i Stockholm, en av de vägar som Stockholm upphöjt till den finaste formen av cykelväg, “pendlingsstråk”. Hon hade cyklat där med sin tioårige son som höll på att bli påkörd bakifrån och av förståeliga skäl blev rädd.

Det här är svaret Stockholms Stad gav:

Hornsgatan

 

Eller kortversionen: Vi har  löst trafiksäkerhetsproblemet med att cyklisterna har väjningsplikt. Vi har därför inga planer på några åtgärder här. Det är så lätt det där med trafiksäkerhet för cyklister, vi gör som vi alltid gjort och begränsar framkomligheten som bästa lösning. Klart.

Vi slänger in kommunens egen defintion av pendlingstråk igen här bara som en påminnelse:

pendlingsstråk

Väjningsplikt är alltså universalmedicinen för att cyklister inte ska köras ihjäl. Så är det inte för den “riktiga” trafiken. Där har man valt en annan väg. Så började man 1995 verka för “Nollvisionen”, en satsning som inte bara kostat mångmiljardbelopp utan också gett faktiskt resultat.

Nollvisionen uppnådd

Sedan visionen föddes 1995 har man bland annat arbetat med att bygga om till 2+1 vägar, infört mötesseparering, vajerräcken, byggt om farliga korsningar till cirkulationsplatser och så vidare. Alla insatser för att göra det svårare som bilist att begå dödliga misstag i trafiken.

Det här skulle bli ett nästan löjligt långt inlägg om vi också gick igenom hela Nollvisionen, men tack och lov finns det redan en post om det. Läs: Nollvisionen – och varför den är viktig att känna till för cyklister.

Nollvisionen går såklart att tillämpa på cykeltrafiken också. Då skulle man få fler verktyg än bara “stoppa dem så fixar det sig” som man förlitat sig på hittills. Men det vill såklart inte alla. Om cyklisterna får bättre framkomlighet, till exempel genom att man inte alltid pådyvlar dem obligatorisk väjningsplikt, så kommer någon annan tvingas anpassa sig. Till exempel genom att se sig för.

Washington Post, av alla tidningar, berör det här bra i en text skriven av cykelbloggaren Eben Weiss:

Don’t make bicyclists more visible. Make drivers stop hitting them.

See, in the early days of the motor vehicle, there used to be this quaint idea that the person operating the giant machine should look out for other people. Then came mass production and the Model T. Suddenly there were automobiles all over the place, and by the end of the 1920s, cars (or, more accurately, their drivers) had killed more than 200,000 people.

När bilen kom hade man den underliga idén att den som styr en enorm maskin ska se sig för. Sen kom massproduktionen och T-Forden. Plötsligt var det bilar överallt och vid slutet av 1920 hade bilar (eller mer korrekt, deras förare), dödat mer än 200,000 människor.

Det är ju en inställning man kan återinföra. Då kanske vi får en trafik där “cyklisten kom från ingenstans” inte längre anses rimligt att säga eller där “cyklar åker så fort” som beskrivning på trafikens förmodligen långsammaste fordon inte längre accepteras.

Screen Shot 09-12-15 at 06.06 PM

Försäkringsbolaget IF konstaterar att bilister främst ser andra bilister

Och då kanske cyklisternas vägar kan börja betraktas som något annat än en leksaksväg där folk cyklar “roligt och enkelt” för att det är så mysigt. Som en riktig väg, för riktiga trafikanter som kör riktiga fordon på riktiga ärenden.

Lite som de gjort “utomlands”. Så här:

Läs också: Äntligen cyklistgnäll

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

13 Comments on "Om vi stoppar cyklisterna så kommer alla trafikolyckor försvinna"

Notify of
avatar
Anders Andersson
Guest

Just Hornsgatan var ett dåligt exempel (+ ett opedagogiskt svar från kommunen) – där har ju cyklisterna fått samma status som bilarna: vi måste väja för gångtrafikanterna. Så ska det vara i innerstaden. Vi cyklister ska INTE ha en väjningsfri gräddfil i innerstaden – det ska varken bilar eller gångtrafikanter ha. Ringvägen som är ganska väjningsfri för bilister är just en ringväg, inte en innerstadsgata. Lösningen där är snarare att tillåta cyklisterna på Ringvägen.

Ms_Xx
Guest

“Hackordningen” borde alltid vara (som den var när jag tog körkort): bilist väjer för cyklist och fotgängare, cyklist väjer för fotgängare. I alla överfarter som inte regleras med trafikljus eller högerregel, där väjer såklart både bilist och cyklist för fotgängare och för fordon som kommer från höger.
Nu är det som alla vet mycket mer anpassat för att motorfordonstrafiken ska flöda än för något annat.

Anders Andersson
Guest

Kanske med tillägget: Alla väjer för yrkestrafiken.

Ms_Xx
Guest

Det vore helt livsfarligt…

Undrande
Guest

Och vad är “yrkestrafiken”? Elektriker i skåpbil utan företagslogga? med företagslogga? med logga på väg till gymet/dagis/puben? Privatbil med reklam för det egan företaget (som en granne)? Hemtjänst i bucklig omärkt Fiat? Hemtjänst på cykel (de finns)? Civil polisbil? Veteranbuss körd av entusiaster? Veteranbuss i turisttrafik? Jon Jogensjö med kamerautrustning på lastcykel? Cykelbud? Hur ska man helst på mindre än en sekund i en stressig trafiksituation avgöra om ngt är yrkestrafik eller ej? Och varför ska yrkestrafik ha prioritet över de som försöker ta sig till jobbet (förseningar utgör i bägge fallen hinder för arbetes utförande och kan medföra ekonomisk skada – eller om det råkar vara en akutläkare på väg till jobbet …)?

För övrigt lämnar väl skåpbilsnissar redan nu inte företräde för cyklister även om de kommer från höger på huvudled.

Håller helt med Ms_Xx, högst rimlig “Hackordning”.

Christian Gillinger
Guest

Ja, jo, det låter som en rimlighet. Och det hade ju gått att lösa om man orkat. Problemet här var inte konflikt med fotgängare, utan med biltrafik. Man har ju valt den enklaste lösningen, att bara leda ut cykelbanan i trafiken för att på så sätt hamna inför de trafikljus som redan fanns för biltrafiken. Med effekten att när det är grönt där så kommer man som cyklist rätt ut bland bilarna med väjningsplikt. Istället för att bygga cykelbanan på riktigt, med trafikljus anpassade för cykelvägen – där fotgängarna kan gå över precis som vid biltrafiken.

Anders Norén
Guest

Den svenska diskursen om cykling utgår ifrån att cykling är något som sker på cykelbanor (dvs. i 999 fall av 1000 en dubbelriktad GC-bana på ena sidan av gatan). Det är bara att läsa informationsmaterial om cykling från valfri kommun, statlig myndighet eller intresseorganisation. Bland andra fordon är cykeln en motvillig, eller t.o.m. ovälkommen, gäst. Om detta beror på missriktad välvilja (cyklisterna känner sig inte trygga i närheten av motorfordon) eller kvardröjande bilsamhällestänk (cykling är en fritidssyssla för barn och hemmafruar och ingenting som ska finnas i en modern stad) vet jag inte. Men konsekvensen av det är att cyklisterna lämnas i sticket varje gång de måste lämna den snitslade (GC-)banan.

Christian Gillinger
Guest

Jag vill bara dubbelkolla: Menar du att vi gör cyklisterna en otjänst?

Anders Norén
Guest

Nej, men ni har väl aldrig påstått att man bara kan/får/ska cykla på cykelbana?

Christian Gillinger
Guest

Nej, topp! Blev lite förvirrad av första meningen i andra stycket bara.

Anders Norén
Guest

En tanke som slog mig var att jag faktiskt brukar mena att man i viss mån reproducerar fördomar genom att säga emot dem. Till exempel så är det inte helt ovanligt att fantasyläsare och dito författare börjar med att förklara att “i den här boken finns inga alver och orcher”, vilket ju bara bekräftar fördomen att “riktig” fantasy är ett Tolkien-plagiat. Men det var inte så jag menade här, så ingen skugga över er. Det går säkert att uttrycka åsikten att cykeln är ett fordon på ett sådant sätt att uppfattningen att cykeln egentligen hör hemma bland fotgängarna på trottoaren stärks, men så brukar ni inte uttrycka er.

trackback

[…] sitter och läser gamla inlägg på bloggen och inser att Motormännen faktiskt håller med oss. Vi skrev ju igår om att det är dags att sluta betrakta cykelvägar som låtsasvägar som behöver egna […]

JosephTR
Guest

Så jävla bra skrivet: På pricken det mest fundamentala felet med hur cyklande har det idag, och för den delen, även gående.Att motorfordon kan köra hur fort och hänsynslöst de vill utanför städer, byar och tätorter har jag inga invändningar emot. Är hen villig att offra liv och lem för att ta sig fram på detta sätt är det helt ok med mig (jag väljer hellre flyg, tåg och buss). Men att motorfordon fortfarande får lov att terrorisera våra städer och tätorter på detta sätt är en fullständig gåta? Och den främsta främjaren av detta är staten och dess myndigheter. Hur mycket kommunerna än vill satsa på bilfria ytor och cyklande och gående, så förhindrar denna myndighet all nödvändig förändring. Det är på denna nivå det behövs en revolution.

wpDiscuz