Hur många cykelöverfarter har Stockholm? Vi har hela listan!

| 35 kommentarer

För lite mer än ett år sedan, första september 2014, infördes det nya begreppet ”Cykelöverfarter” i Sverige. En cykelöverfart är en plats där en cykelväg korsar en annan väg. Fordon som ska korsa cykelvägen har väjningsplikt mot passerande cyklister. Det leder alltså till betydligt bättre framkomlighet för cyklister.

Läs mer: Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter

Gövle cykelöverfart

Cykelöverfart i Gävle. Foto: Tony Nordin

En av de första kommunerna att införa cykelöverfarter var Gävle, som hade sina klara nästan samtidigt som lagen gick igenom. Och i slutet på augusti fick Östersund en ny. Så här ser det ut där:

Cykelöverfart i Östersund Foto: Johan Oscarsson

Cykelöverfart i Östersund Foto: Johan Oscarsson

Jönköping håller också på och målar sina:

Foto: Kalle Eriksson

Foto: Kalle Eriksson

Det som krävs är enligt reglerna att passagen hastighetssäkras till 30 km/h och att den där skylten ni ser på bilden ovan under Herr Gårman, sätts upp.

Från Vägtrafiksdefintionsförordningen (säg det ordet snabbt flera gånger!) om cykelöverfart:

En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke. Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

DÅ kommer vi till den brinnande frågan. Ett år senare, hur många cykelöverfarter har Kungliga Huvudstaden, The Capital of Scandinavia, En cykelstad i världsklass lyckats få upp?

Screen Shot 09-10-15 at 08.26 AM

Noll. Eftersom de inte vet hur de ska utformas. Så, ingen ökad framkomlighet for you Stockholmscyklist. Tvärtom faktiskt. Reglerna blev samtidigt lite striktare kring de ”cykelpassager” som blev kvar.

Läs också: Varför gnäller cyklister över väjningsplikt?

HAR DU CYKELÖVERFARTER DÄR DU BOR? Fota och maila oss på cyklist @ cyklistbloggen.se, så kan vi lägga in i inlägget! Eller Facebooka/Twittra/Instagramma med hashtaggen #cykeloverfart!

Läs fortsättningen: Har Stockholm rätt om cykelöverfarter?

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

35 Comments on "Hur många cykelöverfarter har Stockholm? Vi har hela listan!"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Robert Andersson
Guest
Member

Hastighetssäkring till 30 km/h lär ju vara svårt att bygga. Det räcker ju inte med hastighetsbegränsning, då det inte är säkert att denna följs.

Krister Isaksson
Guest
Member
Tycker detta inlägg var dåligt. Att det går rakt mot vad ni själva predikar om och om igen att cykelinfrastruktur och trafikmiljön bör präglas av: Tydlighet, konsekvens, att det ska vara enkelt att göra rätt. Ni ser det uppenbarligen inte, trots att de tre bilder ni presenterar visar upp tre helt olika lösningar av så kallade cykelöverfarter. Där två av dem sannolikt inte är cykelöverfarter pga. alla fel i utformningen. Där borde ni ha reagerat tycker jag: Vänta vad är detta, varför ser det så olika ut? Istället riktar ni er mot Stockholm med lite ironi att de inte gör något. Vad skulle de ha gjort, en fjärde utformning, kanske ”Stockholmsmodellen” för att förvirra ännu mer? Vilket ju blivit ett perfekt tillfälle för er att ännu en gång rikta kritik mot staden att de har lekstuga och hittar på egna lösningar. Stockholm var mycket kritisk till cyklingsutredningen där detta med cykelöverfart kom upp, SKL var det också, likaså Transportstyrelsen där en av deras experter sa så här om regeländring av cykelöverfarter: ”Transportstyrelsen har inte deltagit i beredningen av förordningsändringarna. Snarare tvärtom. När vi av tillfällighet fick reda på tankarna hos departementet tog vi initiativ till ett möte på departementet i… Read more »
Fredrik Jönsson
Guest
Member

Men inse att det var en genial grej från billobbyn. Man har nedgraderat alla gamla befintliga passager och påtvingat cyklisterna ytterligare regler på dem samtidigt som man utger sig för att ge dem en ny typ av bättre överfart som inte finns. Vad trodde någon skulle hända? Att kommunerna skulle dra på spenderbrallorna och börja bygga om allting? Inte en chans.

Krister Isaksson
Guest
Member

Precis, skrev det i ett inlägg för snart ett år sedan. Jfr också med införandet av zebralagen. Omfattande nationella infokampanjer före och efter införandet. Miljardbelopp i statlig stöd betalades ut för att kommuner skulle inventera sina ÖG, sen fick de även statligt stöd för att ta bort, bygga om och hastighetssäkra dem. Och cykel? Inte ett skit. Det är så uselt som det kan bli och lekstugan fortsätter.

Krister Isaksson
Guest
Member

Så tycker ni det är glasklart? Att det är konsekvent? Hur ser ni som cyklister att det är en överfart och inte en passage? Hur ser bilister skillnad? I Östersundsfallet ligger väjningslinjen vid ÖG, inte vid cykelöverfarten som föreskrifterna anger. Inte heller skylten står vid överfarten. Ni på Cyklistbloggen brukar ju vara snabba på att påpeka oklarheter, är detta glasklart? Är det lätt att göra rätt?

Bob Lind
Guest
Member

Jag tycker alla 3 funkar trots olika utformning. Förstås inte optimalt men hur lång tid ska offras innan regler och utformning ensats? Och SKL var ju tväremot och är nog knappast drivande i detta läge. Bygg tycker jag!

Vill lägga till att Jönköping har 2 av nya typen och att det på intet sätt är klart att det någonsin blir fler heller. Jönköping tycks för övrigt köra stilen att maximera inkonsekvensen vilket gör varje korsning unik i sitt slag och omöjlig att läsa. Givetvis bilen som vinner på det. Detta är ett stort problem och milsvitt större än detaljer kring utformning av nya cykelöverfarten…

Krister Isaksson
Guest
Member

Cykelöverfarten som försvann, tycker ni ska läsa detta: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykeloverfarten-som-forsvann.htm
Sen en annan sak. Har ni tänkt på att samtliga tre bildexempel ovan ser olika ut. Endast en är utformad efter föreskrifterna i trafikförordningen, Gävle. Och läser ni mitt inlägg så förstår ni varför.

Didgeridoohan
Guest
Member

Alla delar finns faktiskt för överfarten i Östersund.

Problemet är att vägmärket Cykelöverfart och väjningslinjen finns så långt innan själva överfarten (från det håll som bilden visar, finns en bild från andra hållet också och där ser det bättre ut). Själva cykelöverfarten är faktiskt inte förrän på andra sidan (där paret går mitt i gatan)…

Dessutom är det kanske inte helt tydligt i bilden, men det finns också en hastighetsdämpande åtgärd i form av ett långt ”fartgupp” (börjar där den vita bilen står och slutar efter cykelöverfarten).

Rolf Broberg
Guest
Member

Varför finns det en ramp ner från gångbanan som leder vid sidan om zebralinjerna? Både fotgängaren ute i gatan och barnvagnsekipaget på väg ut går där. Men nog liknar väl rampen mest av allt en väg ut för cyklister?

Jag ställer inte dig till ansvar, men om du vet så får du gärna förklara.

Johan Oscarsson
Guest
Member

Tyvärr var jag bara på snabb hemvändarvisit när bilden togs. Tog bara ett par snabba bilder och kan tyvärr inte göra någon närmare analys av platsen.

Det jag noterade dock är att rakt upp från övergångsstället som syns på bilden fortsätter en ren gångbana (skyltad och målad i backen).

På andra sidan gatan, där man ser cykelöverfarten, finns en ren cykelbana (skyltad och målad i backen). Denna cykelbana ansluter till cykelöverfarten, rakt ner mot Badhusparken.

I övrigt är min gissning till utformningen lika mycket värd som någon annans här… Det ser ut lite som om de slängt upp skyltarna i ren panik (ett par veckor tidigare var det en artikelserie i Länstidningen om varför det inte satts upp några skyltar, staden sa ”det finns inga än”, LT kollade runt och fick veta ”de har funnits länge”) och att man därför använt enbart befintliga stolpar. Kanske därför de fått den underliga placeringen.

Rolf Broberg
Guest
Member

Sockerbitarna (M16) för cykelöverfart eller cykelpassage verkar användas lite hur som helst. I Göteborg markeras ibland bara ena sidan, trots att M16 verkligen består av två streckade linjer. Ibland verkar det som om målaren tycker att schackrutorna (M17) för farthinder samtidigt definierar den ena av de två sockerbitsraderna. Och ofta lägger Göteborg sina sockerbitsrader så att de ska svälja både cykelbanan och gångbanan. Det tycker även Transportstyrelsen är kreativ utformning utanför regelboken.

Se t.ex. bild 3 från Guldmyntsgatan på http://trafikistan.se/inga-tvetydiga-korsningar/ och bild 1 från Gothia Towers på http://trafikistan.se/gothia-3-towers-cykelbana/ .

Den som målat överfarten i Östersund menar nog att hajtänder (M14 väjningslinje) samtidigt definierar ena kanten på en cykelöverfart, och Jönköping har visst utelämnat sockerbitarna helt.

Jag har bestämt för mig att zebralinjer (M15 övergångsställe) kan ersätta ena raden sockerbitar, men jag hittar inte det i VMF. Har det funnits men tagits bort?

Anders Norén
Guest
Member

Värt att notera i sammanhanget är att Gävle beslöt om utbyggnad och fysisk utformning innan regeringens brådstörtade lagändring tillkännagavs. Färgen och skyltarna har kommit dit i efterhand.
En annan sak är att i de få fall där korsningen tidigare var i form av övergångsställe+cykelöverfart är den idag enbart cykelöverfart. Man har alltså gått från en situation där gående, men inte cyklande, haft företräde framför biltrafiken till en situation där cyklande, men inte gående, har företräde framför biltrafiken. I båda fallen kan man räkna med att båda trafikslagen uppfattar sig ha företräde – framför allt som skyltarna är lika intill förväxling. (I ärlighetens namn bör man dock tillägga att nästan alla korsningspunkter tidigare saknade skyltning och/eller vägmarkering eftersom Gävle kommun av ekonomiska skäl låter bli att underhålla dem. Sannolikt kommer även dessa nyanlagda cykelöverfarter vara överspelade om några år.)

Pär N.
Guest
Member

Liknande situation i Göteborg och Mölndal.

Mölndal: ”Vi avvaktar fortfarande rekommendationer från SKL/Trafikverket. Men tanken är att vi så snart de kommer ska sätta igång en inventering och göra en plan för hur vi ska förändra våra cykelöverfarter/passager i enlighet med de nya reglerna. Vi tänker också försöka få en samstämmighet i frågan mellan Göteborg och Mölndal.”

Göteborg: ”Ett antal större städer inkl Göteborg för via SKL (Sveriges Kommuner o Landsting) en diskussion med Transportstyrelsen om vissa klargöranden och ev förändringar av den nya lagstiftningen om cykelöverfarter/passager. Vi avvaktar således fn med eventuella beslut om cykelöverfarter i Göteborg.”

Viktor Appelgren
Guest
Member

Då, det här med information inte alltid når fram så fort som den borde.
Borde cykel-överfarterna kompleteras med väjningsplikt-skyltar, och inte bara hajtänder i gatan.
*Tänker på vintern*

Didgeridoohan
Guest
Member

Fast det finns ju redan en skylt på plats som visar att det är väjningsplikt: Cykelöverfart (B8).

Viktor Appelgren
Guest
Member

Du har högre tilltro än mig att folk kommer ta till sig vad skylten betyder?

Johan Oscarsson
Guest
Member

Jag har inte gett upp hoppet om mänskligheten än.

Anders Norén
Guest
Member

Å andra sidan så innebar ju inte den nya cykelöverfarten att möjlighet ges att göra något som inte kunde göras tidigare. Det enda cykelöverfarten innebär i praktiken är att den förtydligar att cykeltrafiken är en avvikelse som måste hanteras med särlagstiftning, inte inom ramen för befintliga trafikregler.

Bob Lind
Guest
Member

Men det påståendet stämmer väl ej? Stora poängen med nya cykelöverfarten är ju att den ger väjningsplikt för biltrafiken. Används istället vanliga väjningsplikten (gula triangeln) ger det dubbel väjningsplikt, dvs både cyklist och bilist ska väja för varandra. Givetvis inte lika bra.

Anders Norén
Guest
Member

Jodå. Grundregeln för korsande fordonstrafik är högerregeln (TrF 3 kap. 18 §). Undantag från högerregeln är bl.a. utfartsregeln, utfart från cykelbana och cirkulationsplats (TrF 3 kap. 21-23 §§). Till sist ger TrF 10 kap. 1 § andra stycket 12 kommunen rätt att besluta om lokal trafikföreskrift gällande väjnings- eller stopplikt som avviker från bestämmelserna i 3 kap. 18 §, 21 § och 23 § första stycket.

Rent praktiskt innebär det att om kommunen beslutar om väjningsplikt så gäller det oavsett vad grundregeln (högerregel, cyklisters utfartsregel etc.) säger. Och konstigt vore det ju annars.

Att praxis i Sverige har varit att man aldrig, aldrig, aldrig kan ge motortrafik väjningsplikt mot cykeltrafik är däremot en annan sak. Den handlar om tyckande, inte om juridik.

Frank K
Guest
Member

Det är väl G/C banor som behandlas speciellt inte trafikanter på cykel. Att uppgradera G/C banor till vägar vore väl intressant iofs.

Anders Norén
Guest
Member

Så här kan man göra med befintliga trafikregler: https://www.google.se/maps/@55.6040196,13.0165864,3a,75y,159.38h,83.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVmDDd651iqBKQkYrVvh8QA!2e0!7i13312!8i6656?hl=sv

Men det kräver att man först erkänner att cykling är riktig trafik, inte ett kuriöst undantag.

Thomas Egrelius
Guest
Member

Men… är det egentligen så otydligt hur de ska utformas? Skylt, lite målning på vägen, och någon typ av hastighetssäkring (upphöjning, avsmalning). Eller kan det vara så att det är viljan som inte finns där?