Bredda Arenaleden!

Det finns säkert något smartskaft som tänkt på det här tidigare, men eftersom man inte får svar om man inte frågar, så frågar jag:
Varför måste det finnas en avfart till Nynäsvägen från Skansbron?
Det handlar alltså om den smalaste “midjan” på det som kallas “Arenaleden” – den stora led som cyklister använder i nord-sydlig riktning över Skanstullsbron. Sedan något år är delar av den jättebred, en riktig cykelbana för en cykelstad i världsklass:

Screen Shot 06-06-15 at 04.25 PM
Vansinnigt bred blir…

Men på södra sidan är den plötsligt löjligt smal, något vi skrev om igår:
2015-06-04 17.34.00
…löjligt smal

Jag tog ifrån mina allra mest ironiska tår och föreslog att man kunde sno halva motortrafikvägen – med effekten att även de skulle få en stolpe mitt i körbanan:
Ny skylt2
Mellan grönt=cykelbana. Mellan rött=motorfordonsväg

Men sedan tittade jag närmare. Sträckan är en avfart för de som av någon anledning väljer att ta Skanstullsbron över från Södermalm och sedan ska vidare till Nynäsvägen. Så här ser det ut om man kommer med bil:
Screen Shot 06-07-15 at 01.51 PM
Foto:Google Maps

Som bilist kan man alltså välja högra avfarten. Som ni ser måste cyklister och fotgängare köra och gå slalom runt två bropelare (gångbanan går alltså rätt in i bropelaren närmast på bilden), och sedan kommer skylten vi skrev om igår.
Screen Shot 06-07-15 at 01.44 PM 001
Foto: Google Maps

Detta är alltså Arenaleden, ingen liten biväg utan huvudled för cyklister i norr-södergående riktning.
Nu, om man som bilist istället väljer att ta Johannehsovsbron över från Södermalm, alltså bron som är “tak” på bilden ovan så har man även där en alldeles utmärkt avfart till Nynäsvägen. Det är bara att följa den röda bilen på bilden:
Screen Shot 06-07-15 at 01.53 PM
Foto: Google Maps

(som bilist kan man till och med välja högra avfarten och köra genom rondellen som kommer en bit fram och därefter fortsätta rakt fram. Om man skulle vilja).
Det finns alltså tre-fyra vägar som alla ungefär lika bekvämt leder motorfordonsförare från Södermalm till Söderort. Cyklisterna å andra sidan har i södergående riktning i praktiken en, Arenaleden.
Min fråga blir då, behövs avfarten från Skanstullsbron till Nynäsvägen? Om man stänger den för motorfordonstrafik och breddar cykel- och gångbanan så skulle Arenaleden plötsligt slippa två bropelare, en stolpe och att gå från säkert tre meters bredd för enkelriktad trafik, till på en plats en knapp meter för dubbelriktad cykeltrafik plus gångbana i bägge riktningar. Det skulle helt enkelt  bättre förtjäna suffixet “led”.
Har jag missat något väsentligt med den här avfarten? Är den så viktig för motortrafiken?
Här är platsen för den som vill titta med Google Streetview.