Vägen som gör bilisterna avundsjuka

Skanska är nu klara med sina arbetet på Strandvägen och har åter öppnat cykelbanan. Och herrejösses.

Nya cykelbana på Strandvägen
Nya cykelbana på Strandvägen

Det känns som en landningsbana för stora flygplan. Jag tror det här är så nära “perfekt” man kan komma i Stockholm 2015. Den känns ENORM.
Men först, en jämförelse med hur det såg ut innan ombyggnationen:
Den gamla banan var smal, full asfalt som spruckigt av rötter från träden och slitage. Den var märkligt utformad: i slutet av backen växlade plötsligt cykelbanan och gångbanan plats (0:39 i klippet nedan).
Det är nu borttaget, banan går rakt längs med träden:

Det är egentligen bara att applådera. Den är inte perfekt: jag hade till exempel gärna sett en riktig separering mot gångbanan. Och den är dubbelriktad – den hade varit fricking awesome om de hade fått behålla sträckningen på andra sidan gatan också. Då hade den här kunnat vara enkelriktad. Och när man ska korsa vägen upp till Oxenstiernsgatan så är trafikljusen fortfarande inställda så att cyklister (och fotgängare) får några sekunder, samtidigt som motortrafiken får en eftermiddag på sig att passera korsningen. Det är lite extra knepigt eftersom mängden cyklister som stannar där är så stor att de gärna fyller hela cykelbanans bredd, vilket leder till att de som ska fortsätta rakt fram får svårt att komma fram.
Väntande cyklister riskerar att blockera körfältet rakt fram
Väntande cyklister riskerar att blockera körfältet rakt fram

Men. Banan är bred och jämn. Och när man kommer till slutet av banan, där den går in i den gamla (0:51 i klippet) så känns det som att man förflyttar sig från Stockholm 2015 bakåt tio år i tiden, då man byggde dubbelriktade cykelbanor som bara var någon meter breda. En bra känsla tycker jag, kanske går det åt rätt håll.
Extra positivt är att också fotgängarna har en rejält tilltagen väg. I filmen ovan passerade jag fyra fotgängare som gick i bredd, fullständigt fantastiskt. De får plats utan att spilla över i körbanan.
Tackar, Skanska Spårväg City som är de som själva planerat den.
Men det är inte klart där. Och lyssna nu extra noga Exploateringskontoret!
När vi skrev om Kanalvägens nya cykelbana, där Exploateringskontoret lyckades med konststycket att förbättra så det blev sämre, så frågade vi varför de inte la cykelbanan innerst, mot vallen. Vi fick svaret att i Stockholm lägger man alltid cykelbanan ytterst, för det känns tryggast så för fotgängarna.
Det ledde till att man behövde införa ett helt gäng konfliktpunkter, inte minst att de ställde stolpar mitt i högra körfältet. Så här:
Kanalvägen pendlingsstråk 011
 
Alla dessa konfliktpunkter (listas här) hade försvunnit om man gjort samma lösning som på Strandvägen. Borta på en gång.
Titta och jämför. Strandvägen:
Nya Strandvägen
 
Kanalvägen.
Kanalvägen pendlingsstråk 011
 
Är ni med Exploateringskontoret? På Kanalvägen just nu har ni två stolpar, ett växel, inte mindre än fem övergångsställen och en busshållplats. Allt hade fixat sig om ni byggt som på Strandvägen.
Vilket ger mest trygghet tror ni?
Växlet pilar
“Växlet” där cyklister (grönt) ska byta plats med fotgängare (rött)