Solna: Kliv av och led

Apropå vägarbetet i Solna som vi använde som kontrast till Skanskas välutformade sådan på Strandvägen, så hörde Jocke av sig till Solna stad och frågade hur det var tänkt. Svaret andades… 1990.
Så här svarade Tekniska förvaltningen i Solna i ett ambitiöst mail:

*1504210444* Felanmälan – Gator, cykel & trafik
Kontaktcenter <Kontaktcenter@solna.se>
Hej

Som jag förstår och får intryck av bilden så har inte entreprenören lagt sanden där för att cyklar skall använda den för att ta sig upp på trottoaren.

I och med att det är ett arbetsplatsområde är det sannolikt så att entreprenören förväntar sig att cyklister skall sänka farten och gå av cykeln.

mvh
Tekniska förvaltningen

SOLNA STAD
Kontaktcenter
08-746 10 00

“Sanden” var alltså den här, som alltså inte är ditlagd för cyklister, utan av helt andra och mycket viktigare, men hemliga skäl:

Ekensbergsvägen foto Jocke von Scheele
Foto: Jocke von Scheele

I och med att det är ett arbetsplatsområde, ingen lekplats cyklistjävel, så fattar du väl att du får gå. Det är ju självklart. Eller i varje fall sannolikt. Hur ska man veta liksom? Vem skulle kunna ha svaret? Och handen på hjärtat, kan vi egentligen veta något överhuvudtaget?  OCH HUR SKULLE DET SE UT OM DET GICK ATT FRAMFÖRA FORDON vid ARBETSPLATSOMRÅDEN?
För dem av er som inte kan trafikvägförordningslagreglerna, så ser en “Kliv av och led”-skylt alltså ut så här:
Ekensbergsvägen foto Joakim von Scheele
Foto: Jocke von Scheele

Kombineras självklart med SL-stolpe och skylt som visar att man får leda i max 30km/h. Så att alla fattar att det här inte är en cykelbana utan en arbetsplats. Dit alla fattar att man självklart inte har något att göra om man cyklar.
Solnastolpe Foto Christopher Alexander‎
Ingen cykelbana utan *arbetsplats*. Foto: Christopher Alexander‎

Tackochlov är det mer sällan man hör sådant i resten av huvudstaden. Och det gör mig lite glad, jag mindes plötsligt hur det var för bara tio-femton år sedan. Då var det mer “du kan leda cykeln”. Nuförtiden är det mest Exploateringskontoret som använder det som cykelstrategi.

Så det händer alltså att Stockholm är lite, lite bättre.