"Det är för dyrt att inte satsa på cykling"


Vi skrev för ett tag sedan om Stefan Gösslings undersökning att samhället tjänar på varje kilometer cykelinfrastruktur som byggs. Läs också: Cykelekonomi: Nu får slipsarna ta vid. Kolla gärna också denna beskrivande bild på Facebook.
I dag skriver Patrik Kronqvist om samma undersökning och konstaterar att det inte bara handlar om pengar, utan om hur stat och kommun behandlar bilister respektive cyklister.
Han skriver:

I den nyinvigda motorvägstunneln Norra länken i Stockholm har ingen möda sparats för att ge bilisterna den allra bästa upplevelsen. Trafikverket har till och med satsat på konstverk, bland dem installationen Vinter där en stor boll tack vare ett speciellt kylaggregat ständigt täcks av rimfrost.
Den cykelbana som byggdes samtidigt var dock inte bara krokig, smal och dubbelriktad – Trafikverket hade dessutom placerat ut lyktstolpar mitt på den. Tydligare kan knappast attitydskillnaden beskrivas.

Läs hela Patrik Kronqvists krönika här: Det är för dyrt att inte satsa på cykling.
Läs och dela. Någon gång bör våra politiker vakna.