»Den lilla människan är nästan aldrig cyklist«


Screen Shot 10-27-14 at 03.54 PM
Det finns få journalister i dagspress som skriver om cykling. När det händer är det ofta ganska raljant och slängigt. Patrik Kronqvist på Expressen är ett undantag och i sin senaste ledare skriver han om problemet. Har du inte läst, kolla gärna in hans ledare: Slappa journalister sprider cykelmyter.
Tack Patrik!
Läs också: Nollvisionen – och varför den är viktig att känna till för cyklister