Cyklisterna är "prioriterade" i Hagastaden

“Hej, vi gav bilisterna 9 m, fotgängarna 7 och cyklisterna 1,5 meter. Nu är cyklisterna kritiska. Vad ska vi säga till dem?”
Vi är flera som kritiserat Stockholm och Solna för cykelbanan som går över nya Solnabron. Den är 1,5 meter bred och cykelparkeringen är lagd så att parkerade cyklar i vissa fall täcker nästan en tredjedel av cykelbanan:

Solnabron
Foto: Sven-Åke Andersson / Cykla i Stockholm

Därför blir vi ju nyfikna när vi ser att projektet “Hagastaden” twittrar ut följande rubrik:


Tusentals cyklister varje dag alltså. Länken leder till en text med den tydliga rubriken: “Cykeltrafiken prioriterad i Hagastaden“.
Och det börjar intressant:

Trafiksituationen har väckt frågor – och viss kritik – från cyklister som pendlar mellan Stockholm och Solna.

Yesbox, viss kritik.
Till exempel att dagens lösning ersätter en cykelbana som var nästan en meter bredare. Det går att se hur det såg ut på gamla bron om man använder Google Maps:
Screen Shot 10-25-14 at 07.45 PM
2,5 meter-ish breda. Så här kunde det se ut:

Screen Shot 10-27-14 at 08.00 AM 002
Foto via Google Maps

Det har alltså smalnats av rejält på den nya bron. Så, om cyklisterna alltså är prioriterade nu, så måste de ha varit superprioriterade för fem år sedan.
Anyhoo, åter till Hagastadens text, om hur cykeltrafiken är prioriterad på platsen.
Den som tror att det skulle stå något om den faktiska kritiken blir besviken. Däremot skrivs det om bra grejor:

– Jag vill gärna framhålla att vi på Norra Stationsgatan faktiskt har skapat tre meter breda cykelfält på bägge sidor om gatan.

Vilket såklart är fint, men det gör ju inte cykelbanan på Solnabron bredare. Det står också att de ska se över de cykelbanor som ännu inte är byggda, de ska bli bredare, och det är såklart jättebra. Synd kanske att de inte gjorde det från början. Men bättre sent än aldrig.
Det visar sig också att vare sig Solna eller Stockholm verkar ha haft någon övergripande tanke om hur cyklister ska hanteras i den nybyggda stadsdelen. Förrän nu:

Det pågår just nu ett arbete både i Stockholms stad och Solna stad med att ta fram en cykelplan för Hagastaden.

Jag känner lite, “det är så dags nu”… Hur ser bilplanen ut för området? Arbetas det med att ta fram den också?
Nej, knappast för bilar har varit front-and-center i huvudet när de planerat Hagastaden eftersom:

– Man får inte glömma att Solnavägen och särskilt området runt Torsplan är en viktig pulsåder för trafik både till och från Solna. Den kan inte stängas av för biltrafik och det saknas gator att leda om trafiken till.

En viktig pulsåder för “trafik” alltså. Men här är det inte cykeltrafik som avses. Prioriterade – men inte utan förbehåll. Bilarna ska fram.
Framåt slutet på sidan slås sedan fast att:

– När jag själv cyklar slås jag av hur många på cykel som faktiskt verkar tro att trafikreglerna inte berör dem. Här kan vi alla bidra genom att vara föredömen och minska risken för olyckor, menar Tage Tillander.

Yes, lite klassiskt “Cyklister kör som tokar”. Men det kommer ju från en som säger att han är cyklist så då måste det ju vara sant. Och oerhört relevant i en text som svarar på kritik från cyklister om infrastruktur och som har rubriken att cyklister prioriteras.
Så för att sammanfatta:

  • Cyklister prioriteras i Hagastaden, så mycket att vi nu flera år efter att projektet startade kommit på att vi kanske ska göra en cykelplan, ftw!
  • Men trafiken måste fram längs pulsådern. Vi kan inte stänga av biltrafiken. Hur skulle det se ut?
  • Och många cyklister följer inte trafikreglerna, shame on you!

Och inget sägs om de tänker göra om “pulsådern” Solnabron så att den lever upp till kommunens egen miniminivå.
Det ger verkligen bilden av en kraftfull cykelsatsning. Eller inte. Men det är klart. Det stod “prioriterad”. Men inte hur högt.
Den som vill se hur platsen ser ut just nu från cykelsadeln, fortsätt till “Cykelkatastrofen i Hagastaden” hos Cykla i Stockholm.
EDIT: Kontot “Stockholmvaxer” twittrade precis ut artikeln, som nu också publicerats på Stockholms Stads hemsida. Sedan tidigare ligger den också på Solna Stads webbsajt. Samma artikel, tre platser också. Det är kanske det de menar när de säger att cyklingen är prioriterad.