Cyklister har inte alltid väjningsplikt

Bilder på den här skylten brukar valsa runt med jämna mellanrum, kanske till och med just den här bilden:
Screen Shot 10-13-14 at 01.47 PMJag vet inte riktigt var den var uppsatt, någon sa att den satt uppsatt i Gävle på 90-talet (någon som vet?), EDIT: De sitter uppe i Gävle nu och har tydligen funnits där sedan 2006, men oavsett så stämmer den inte, trots respektingivande paragraftecken. Den stämmer lika lite som GP’s artikel “Cyklist – de här reglerna gäller“, som fortfarande påstår att:

Cyklister ska lämna företräde till andra trafikanter vid gatukorsningar om inget annat sägs.

GP’s påstående är mer fel än skylten på bilden – cyklar man i blandtrafik eller i cykelfält så gäller samma väjningsregler som för övrigt trafik.
Men det verkar vara en spridd missuppfattning, att cyklister alltid har väjningsplikt. Vilket alltså är fel.
När det gäller skylten så räcker det med att gå till Transportstyrelsens broschyr “Cykelöverfarter” och bläddra till sidan sju för att hitta undantag:

Screen Shot 10-13-14 at 01.43 PM
Källa: Transportstyrelsen

Notera bara att bilden sedan första september visar “cykelpassage”, inte cykelöverfart, men reglerna är desamma. Här råder alltså sk dubbelt ansvar. Båda parter ska ta hänsyn till varandra, så “bilist stannar också för cyklist”. Och för de nya reglerna kring cykelöverfart, läs: “Nu införs väjningsplikt vid cykelöverfarter“. Men i korthet har korsande trafik numera väjningsplikt för cyklister som cyklar över cykelöverfarter.
Riv ur, spar och visa dem som envisas med att påstå att cyklister alltid har väjningsplikt.