Varningskyltar varnar för farliga hinder i cykelbanan. När de används.

| 84 kommentarer

Via Facebook nås jag av den här bilden:

Foto: Cécile Everett‎

Foto: Cécile Everett‎

Cécile Everett‎ berättar att hon cyklade till jobbet när hon stötte på lastbilen på bilden. Så här beskriver hon mötet:

Intressant diskussion i morgonrusningen på St Eriksgatan.

– Hej, det är nog bäst att du sätter upp en varningstriangel med stödbenet ute i cykelbanan.

– Nej, det behöver jag inte, jag har lampor på bilen som blinkar.

– Det finns cyklister som skadat sig för livet genom att cykla in i stödben.

– Det finns folk som dött av cyklister!

Men borde man inte se de där hindren? De är ju helt uppenbara?

Ja,  när man sitter så här framför en skärm, stillastående och tittar i lugn och ro på bilden. Men tänk att du istället ligger sist i en klunga av flera cyklister. Att sommarsolen skiner och trottoaren bredvid är full av fotgängare på väg till jobbet. Då blir det genast svårare.

Det hände Anders Bäckman 2011. Han cyklade rätt in i ett stödben och bröt nacken.

– Det var en morgon i maj förra året, det var jättesoligt och just vid det partiet var det skuggigt.

– Jag smällde i stödjebenet med huvet före och så bröt jag nacken där, säger han helt osentimentalt.

Resultatet blev att han blev förlamad från midjan neråt. Läs resten av hans berättelse här.

Grejen är att man inte kan utgå från att folk ser plötsliga hinder i vägbanan utan tvärtom anstränga sig för att de ska bli det.

Men cykla inte så fort då, du ska ju kunna stanna. Eller?

Så här står det i Trafikförordningens 3kap:

14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Och de där två benen är typiska exempel på hinder som inte går att förutse. Det finns inget på vägen som säger att det skulle kunna dyka upp två stålben plötsligt. Lastbilen i sig säger bara att en lastbil parkerat där.

Såvida man inte ställer ut varningstrianglar – som varnar för plötsliga hinder och gör det möjligt att förutse dem. Så att man får en rimlig chans att sakta in och anpassa farten.

Jag önskar jag vore överraskad över Cécile Everett‎s bild, men de som cyklar i Stockholm är rätt vana vid att plötsliga hinder liknande de där stödbenen dyker upp.

Vi vill alla ungefär samma sak i trafiken: att komma fram dit vi är på väg hela och rena. Låt oss hjälpa åt. Cyklister får maka på sig som alla andra när vägarbeten måste ta plats. I gengäld hoppas vi att de sker med sans, omdöme och respekt för att cykelbanan är en fordonsväg.

Kan vi komma överens om det?

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

84 Comments on "Varningskyltar varnar för farliga hinder i cykelbanan. När de används."

Notify of
avatar
trackback

[…] Varningskyltar varnar för farliga hinder i cykelbanan. När de används. […]

Paragrafcyklisten :-)
Guest
Paragrafcyklisten :-)

Kanske värt att notera att det inte råder parkeringsförbud på cykelbana, det råder STOPPförbud för allt utom tvåhjulig (!) cykel och moped (det är inte mer tillåtet att ställa en trehjulig lådcykel eller en gammal flakmoppe där än en långtradare).

Utrymmet mellan stödbenet och kantstenen (av bilden att döma) är smalare än t ex trehjuliga lådcyklar, handikappcyklar, och andra liknande tingestar, liksom en eller annan cykelkärra. Kan bli en aning problematiskt, inte minst för barnet i kärran som slår i stödbenet …

F ö, hur svårt/dyrt är det att ställa ut ett par varningstrianglar?

Richard
Guest

Bra uppmärksammat av dig att det råder till och med stoppförbud på cykelbana (och på cykelfält vill jag tillägga).

Det finns utrymme för lastbill att stå på linjen och därmed skulle stödben stå på stenplattorna mellan cykelbana och trottoarkant.

Men nej då, chaffisen ska gnugga däcken mot trottoarkanten så stöden kommer så långt in som möjligt på cykelbanan.

Det är inte okunskap att chaffisen gör så här – det är ren egoism som utför fara för cyklister. Ingenting annat.

Anders Andersson
Guest

Säkerligen inte svårt alls att sätta upp varningstrianglar e dyl. – man måste bara bli upplyst om att det behövs, och få lite press på sig av sin ledning att verkligen göra det. Cyklar man inte själv så fattar man inte problemet.

(Ska man fortsätta paragrafidisslandet så är lastbilen inte parkerad på cykelbanan utan på vägen – och där får han stå – också om det skulle råda P-förbud där (15 § lokala trafikföreskrifterna)). Men paragrafrytteriet leder ingenstans: det kommer aldrig att gå att få polisen att rycka ut akut och kräva varningstrianglar – den som anser att detta är polisens högt prioriterade uppgift får rösta på något parti som är berett att höja skatten rejält och dessutom ge dessa pengar till polisen…

Så vill man få ändring så gäller det att inleda dialog med exv. åkeriförbundet.

Paragrafcyklisten :-)
Guest
Paragrafcyklisten :-)

Just denna lastbil står inte på cykelfältet, hen bara blockerar det, men det finns ju andra (de som brukar stå på rad på den cykelbana jag frekventerar t.ex.).

Du å andra sidan tycker att det är oproblematiskt att halva cykelbanan blockerats: man kommer ju förbi i alla fall. Det är just det inte alla gör: t.ex. en bekant som cyklar trehjuligt pga dålig balans och svårighet att gå; de som transporterar barn och saker i trehjulig lådcykel; de med barn i cykelkärra; mfl. En halv cykelbana räcker inte och kantstenar kan vara högst problematiska.

Dialog? Krävs mer än en enstaka cyklist för det: försökte i flera år få de taxibilar som stod på tomgång utanför min sovrumsfönster (medan de åt frukost, tog en tupplur, läste dagens tidning, etc.) att sluta med detta genom att kontakta taxibolagen. Eftersom de fullständigt sket i vad jag tyckte, gav jag till slut upp.

Anders Andersson
Guest

Jag tycker inte det är oproblematiskt, (jag ber dig att inte måla upp halmdockor och tillvita mig åsikter jag inte har) – men i just detta fall är alla andra lösningar ännu sämre och drabbar ännu fler människor – t.ex. alla människor i bussar som inte skulle kunna komma förbi om han stode längre ut från kanten. De är betydligt fler än antalet människor på trehjulingar.

Och det är klart det krävs mer än en enstaka cyklist för att få till en ändring. Det är mycket få förunnat att kunna ändra saker ensam. Organisera dig! Det är så man ändrar saker i Sverige.

Paragrafcyklisten :-)
Guest
Paragrafcyklisten :-)

Då får du väl uttrycka dig så att inte missförstånden ligger närmare till hands än den avsedda betydelsen.

(I bilden: 30 kanske 40 cm längre ut, inget stödben i cykelbanan, men en decimeter eller två ut i den andra filen: en buss skulle behöva köra på spärrlinjen för att komma förbi – och det ser inte ut att vara speciellt mycket trafik. Brukar se betydligt mer hårresande saker när jag äter lunch.)

F ö, vad ska vi med lagar till om efterlydnaden är en förhandlingsfråga? Och vill vi verkligen tillbaka till de isländska sagorna: tinget må besluta men det är upp till dig att verkställa? Might is right och det mesta är större än en ensam cyklist eller ens en cykelorganisation.

På tal om bussar, frågan är om det var komisk eller tragisk när en budbil lyckades parkera precis så att två mötande ledbussar fastnade i en t-korsning: allt stod stilla i en 20 minuter …

Anders Andersson
Guest

Det är bara du och Richard som anstränger er för att missförstå, det skrivna är glasklart.

Sitta på läktaren och bedöma ett målfoto taget snett framifrån – i en sport som du aldrig utövat – överlåt det åt proffs, som är på plats.

Som sagt – följ med en lastbilschaffis en dag så får du lite annan syn på trafiken.

Och som sagt ett antal gånger – du kan skrika dig blå hur länge som helst, men det kommer ändå inte att komma ut en polis akut för att få lastbilschaffisen att sätta upp varningstrianglar – din enda chans är dialog – eller fortsätta känna dig som ett offer… Valet är ditt.

Paragrafcyklisten :-)
Guest
Paragrafcyklisten :-)

Och om man menar allvar med att nyttotrafik skall ha prioritet över allt annat (inkl kollektivtrafik) och med nyttotrafik inte endast menar motordriven nyttotrafik, så borde framkomligheten för den pedaldrivna nyttotrafiken exemplifierad i Krister Isakssons blog (http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/nyttotrafiken-maste-fram.htm) ha högre prioritet än t.ex. bussar (för att inte tala om privatbilar). Så att t.ex. en ramp från flyttbilen tvärsöver såväl gång- som cykelbana vore helt oacceptabelt. Eller?

En morgon stod tre långtradare på gc-vägen: jag hade att välja på en väg explicit skyltad med cykling verboten och en omväg på en dryg kilometer (eller att köpa en mountainbike så jag kunde gena genom skogen). Men det är ju sådant man måste ta som cyklist, eller …?

Anders Andersson
Guest
Visst – hur många nyttoton förflyttar den pedaldrivna nyttotrafiken per dag i Stockholm? Drygt 50 % av det som fraktas är jord, grus, sten och sand. (och mångdubbelt mer kommer det att bli när Sten Nordin ska bygga 140 000 nya lägenheter på 15 år) Sen kommer 45 % annat tunggods: snö, asfalt, betong, tomcontainers, skrot, kylvaror, oljor, avfall, rör, glas, rivningsmaterial… (Trafikanalys 2012) Sen finns en liten post med styckegods – knappt 5 %: hur mycket av det fraktas med cykel? Av vem? Posten och Bring har några cyklar – några fler? MoveByBike? – – – Försök förstå att det inte är hela världen om du som cyklist får lov att cykla lite sakta under den korta tid det tar att lasta av en container – du behöver inte vända upp och ned på hela världen och känna dig kränkt in i hårrötterna eller utmåla dig som världens mest ömkansvärda offer för att du – liksom alla andra – får lov att visa lite hänsyn mot andra trafikanter och framför allt den nyttotrafik vi alla är beroende av för att staden ska fungera. Däremot ska vi naturligtvis jobba för att undvika farliga situationer – i synnerhet om de beror… Read more »
Paragrafcyklisten :-)
Guest
Paragrafcyklisten :-)

Och för den som hävdar att nyttotrafik skall prioriteras framför allt och alla andra: även en del cykeltrafik är nyttotrafik (http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/nyttotrafiken-maste-fram.htm). Och den hindras i betydligt högre grad än nån på en mtb …

Anders Andersson
Guest

@Christian. Jag tror nog att lagen om att kunna stanna inom överblickbar sträcka håller.

Sist i klunga (hur lång sträcka överblickar du då?), sommarsol och fullt med fotgängare på trottoaren borde nog kräva en rejält låg hastighet av cyklisten. Det kunde vara ett barn som oväntat springer ut…

Som så ofta är det snarare infrastrukturen än trafikanterna som är problemet – och just på denna plats tycker jag Ulla H har rätt – det går inte att göra så värst mycket annorlunda. Tar du bort ett bilkörfält så blockeras hela gatan när någon behöver lasta på/av – nu blockeras bara halva cykelbanan – det går fortfarande att komma förbi – tom utan att cykla upp på trottoaren. Kanske kan man ta bort spärrlinjen i mitten – men den finns väl där av någon anledning…

Christian Gillinger
Guest

Ja, jo, om jag ligger bakom en klunga gör jag precis som när jag kör bil, drar ner på farten och räknar “1001, 1002, 1003”, så det har du rätt i.

Däremot när det gäller trottoaren är jag mindre övertygad och min poäng var faktiskt inte att eventuell fotgängare kunde komma in i cykelbanan, utan att cyklist som inte ser plötsligt oförutsätt hinder i körbanan inte kan gira över till trottoaren. Bilden ger alltså en chimär av vägbredd som inte finns. Som cyklist ska man *bara* utgå från cykelbanans bredd.

Jag tror alltså att många icke-cyklister som tittar på bilden tänker att utrymmet tillgängligt för cyklister sträcker sig hela vägen från trottoarkanten till husväggen.

Anders Andersson
Guest

I så fall har vi långt kvar i vår utbildningsinsats… Fotomontage?

Ingrid
Guest

Om man inte får respons av polis är inte nästa steg att ringa polisens chef? Vilka är polisens tillsynsmyndighet, vem skriver man till om polisen vägrar ta emot en anmälan? När en åklagare lägger ner ett fall på lösa grunder kan man skriva till överåklagare, rimligen finns något liknande för polisen?

Anders Andersson
Guest

Vad är din anmälanspunkt? Att chauffören inte satt ut varningstrianglar utan använder sina blinkande varningljus? Tror inte det håller för att generera en akut polisutryckning. Visa lite proportion!

Tala istället med chaufförens chef och förklara att du förvisso förstår att hans chaufförer har ett stressigt jobb, att stan är trång och på många ställen uselt planerad så att det faktiskt inte går att lasta av/på utan att han fäller ut stödbenen på cykelbanan (om du tittar på Christians bild så ser du att chauffören agerar på det enda lagliga sättet, han kan inte göra annorlunda) – men att det skulle underlätta för oss cyklister om chauffören utöver de lagstadgade varningsblinkersen dessutom ställde ut varningstrianglar eller band. Berätta gärna för chefen att det är ett sätt att måna om en mycket köpstark kundgrupp…

Richard
Guest

Chauffören agerar inte på det enda lagliga sättet. Det är FÖRBJUDET att blockera cykelbanor. ALLTID. Varningsljus ska användas vid oväntad fara – man stannar för att inte köra på ett djur eller så har man kört på ett djur. Eller så har man fått punktering, soppatorsk. Saker som uppstår som man inte råder över och man vill inte bli påkörd bakifrån.

Det är en helt annan sak att parkera i lugn och ro och vinkla ut de där stödbenen. Hur tror du att polisen skulle agera om lastbilen åkte med dessa stödben vinklade utåt på motorvägen? Han skulle bli stoppad på en gång, få böter och i värsta fall av med körkortet. Tror knappast polisen skulle köpa att han hade ju “varningsljus” på.

Men när cyklister kan skadas, då minsann ska vi föra en dialog? Du har fel Anders. Fel, fel, fel.

Mikko
Guest

Framkallande av fara för annan

Anders Andersson
Guest

Håller knappast – han har ju varningsblinkers på – och cyklister kör ju riskfritt “om de anpassar farten till omständigheterna”…

I vilket fall så tvivlar jag på att konfrontation är en framgångsrik strategi – den leder till bakslag och i längden till att vi cyklister tvingas in ett lika rigoröst och stelbent regelverk som bilister. Dialog med yrkestrafiken torde vara betydligt bättre.

Mikko
Guest

Nej du har fel!

Blinkande lampor gör att cyklisten fokoserar blicken på lastbilen och kör rakt in i benen

Anders Andersson
Guest

Stämmer möjligen – men formellt uppfyller nog chauffören alla krav. Och jag tvivlar på att en lag kan skrivas så sträng att polisen gör akututryckningar för att tvinga chaufförer att sätta upp varningstrianglar. En så drakonisk lagstiftning vill inte jag leva under.

Och lagkrav kan ändå aldrig bli mer än klumpiga, fyrkantiga regler som antingen släpper igenom en massa oönskade beteenden eller hindrar en massa önskade möjligheter.

Bättre att jobba med dialog istället.

Mikko
Guest

Ställer föraren lastbilen med benen ute i biltrafiken så kommer polisen dit

Dialogpolisen fungerade jättebra ute i förorterna (inte)

Anders Andersson
Guest

Dialog har gjort att vi haft fred mellan nordiska länderna i 200 år och mellan EU-länderna i 70 år – efter 2000 år av ständiga strider. Men för att dialog ska funka måste det finnas en vilja att lösa problemet – inte bara att köra över den andre. Om du visar den viljan så ska du se att det händer saker!

Mikko
Guest

Dialogen just nu är de är okej att ställa vad fan man vill på cykelbanorna och cyklister är vägterrorister som borde förbjudas inga fler cykelbanor då cyklister inte betalar vägskatt …..

Anders Andersson
Guest

Dialogen just nu är obefintlig. Har inte hört talas om en enda cyklistorganisation som har dialog med åkeriförbundet. Har du? Åkeriförbundet är troligen inte ens medvetna om att det finns ett problem.

Om cyklisterna eskalerar utan att ens ha försökt prata med åkarna så är risken att det blir ännu repressivare.

Då kommer krav på övervakningskameror överallt och registreringsskyltar på alla cyklar så att man kan beivra varenda rödljuskörning, varenda gång någon inte lyder stopplikt, varje högersväng mot rödljus, varje liten gir som går in på cykelbanan. Det är inte ett sådant övervakningssamhälle jag strävar efter. Gör du?

Och det kostar naturligtvis pengar att hålla ett register – så det kommer alla cyklister att behöva betala. Vi har haft ett sådant system förr, vi kan lätt få det igen. En sådan avgift kan mycket lätt förvandlas till en skatt – i synnerhet om folk börjar cykla istället för att köra bil – någonstans måste staten ta in sina pengar.

Arne B
Guest

Ska cyklister behöva be snällt om att slippa få våra dåliga cykelbanor fria från motorfordon i varierande storlek? Fordon som ställer sig där för att vara “ur vägen”, dvs underlätta för motorfordon att passera. Man vet att man står illa och för över problemet på cyklister.

Åkeriförbundet måste ha en ordentlig brist på kontakt med den trafikmiljö man verkar i. När blev cykelbanor lastplatser?

Gärna dialog, vad ska vi diskutera?

Anders Andersson
Guest

Att ställa ut varningstrianglar när det behövs. Lasta av/på går före cyklisternas önskan att kunna cykla fort på varje meter.

Arne B
Guest

Vem har sagt något om att cykla fort? Det handlar om säkerhet. Här finns exempel på att just stödben orsakat men för livet. Tänk dig stödbenen med samma placering som i bilden ovan en novemberdag i rusningstrafik. Jag tycker man ska ställa cyklisternas säkerhet mot behovet att komma centimeternära lastplatsen. Det hade varit betydligt säkrare att lasta med stödbenet i gatan i stället för i cykelbanan.

Mikko
Guest

Fungerar ju inte med registreringsskyltar på bilar dom kör endå mot rött och på cykelbanor och parkerar var fan dom vill och slalomkör på motorvägar kör för fort på 30 vägar osv

Staten har aldrig betalat för cykelbanor

Anders Andersson
Guest

Det fungerar ju med fartkameror och med trängselskatterna, så det kommer att funka om man vill.

Ge inte staten (svep)skäl att börja med cykelregistrering eller kommunen att sätta upp övervakningskameror överallt.

Mikko
Guest

Fartkamera = dölj ansiktet och du behöver inte betala och ingen kamera registrerar vårdslös körning med slalom på motorvägen och parkering på cykel och gångbanor mm

Anders Andersson
Guest

Likväl så har fartkameror sänkt hastigheterna. Och andelen som inte kan registreras av trängselskattekamerorna handlar om promille. Så jo – det funkar.

Mikko
Guest

Många kör med stulna eller kopierade reg skyltar

Richard
Guest

Tvärtom – jag vill gärna att vi har rörliga kameror som i England där en person i kontrollrum kan följa brottsmisstänkta i realtid och guida polisen som kan gripa dem.

Dessa kameror har också bra kameror med zoom och inte de värdelösa varianterna i Sverige.

Jag har ingenting emot reg.skyltar på cyklar om det är vad som krävs för att cyklism ska upphöjas till samma status som bilism. Men om staten misslyckades med ett obligatoriskt båtregister så kommer de aldrig kunna ro iland med ett cykelregister.

Anders Andersson
Guest

Tack gode gud för att de misslyckades med det – och jag kommer att göra allt som står i min makt för att förhindra ett cykelregister. Storebror behöver inte se allt.

Richard
Guest

Våldsbrott och trafikbrott vill jag gärna att “storebror” se. Att Anna Lindhs mördare kunde gripas var för att mordet skedde inne i varuhus där det finns övervakninfskameror för att förhindra stöld och ha bevisande bilder.

Olof Palme blev mördad utomhus och man har fortfarande inte hittat mördadaren.

Mer övervakningskameror tack. Eller tror du vi kan minska antal mord med dialog också?

Jag anser också att en lastbil som fäller ut stödben borde få tre böter:

1. Felparkering
2. Blockering av cykelbana
3. Fara för annan person

Och när de ändå håller på: höj alla bötesgränser. Böter ska inte bara vara en signal från samhället, det ska ge ekonomisk verkan.

Anders Andersson
Guest

1 det är ingen parkering
1b det inte fel att parkera där
2 cykelbanan är inte blockerad – det går fortfarande att komma fram
3 Det är ingen fara om man cyklar efter vad omständigheterna ger – dvs smal cykelbana + blinkande varningsljus

Man kan diskutera hur bra lagstiftningen är och jobba för att ändra den, men just nu är det är den vi har och polisen kommer aldrig att dra ut akut för att tvinga chauffören att sätta ut varningstrianglar.

– – –
Beträffande övervakningskameror – du söker konflikt och försöker vrida mina ord till det extremaste – något helt annat än vad som står och vad som avses – varför gör du så?

Richard
Guest
1. När man går ur bilen är det parkering enligt lagen. Spelar ingen roll om föraren står tre meter ifrån för att ta ut pengar på bankomat. Är föraren inte kvar i bilen är det parkering. 2. Bilar får inte parkera på cykelbanor. Skit samma om det är på halva cykelbanan, fortfarande olagligt. Jämför om du som bilist korsar dubbel spärrlinje med bara 10 cm. Det finns utrymme för mötande bilister. Likt förbannat ryker körkortet om polis ser dig. 3. Jo, det är farligt med hinder som plötsigt bryter halva körbanan. När vägar smalnar av skyltas det ORDENTLIGT för bilister. Varför ska cyklister acceptera att de kan bli förlamade för att lastbilschaufförer inte kan tänka eller att poliser inte gör sitt jobb? Jag drar inte det extrema ur dina kommentarer – det är du som skriver extrema kommentarer. Cyklister beskylls oftast för att vara lagbrytare. Jag vill tvärtom att alla ska följa lagen, bilister som cyklister. Jag tror inte på dialog i trafiken. Jag tror på lagstiftning. Självklart är det bra med samspel, hänsyn, ögonkontakt och förståelse. Men jag anser inte att lastbilschaufförer, taxibilar, budbilar etc. har någon som helst förståelse för oss oskyddade cyklister som bara har 1,5 meter… Read more »
Anders Andersson
Guest

1. Nej – undera av/pålastning är det inte parkering.
2. Nej – man får gå in med stödben om det behövs för säkerheten – om du tänker ett varv till så inser du att alla andra alternativ skulle vara omöjliga.
3. Om en lastbil tillfälligt fäller ut stödben i bilvägen skyltas inte utan det räcker med varningsblinkers – så cyklisterna behandlas i detta fall exakt som andra trafikanter.

Vad är det för extremt med att anse att nyttotrafiken ska få göra sitt jobb? Nyttotrafiken är det som ska ha mest prioritet i en stad – därefter kollektivtrafiken – först därefter kommer alla andra. Cyklister likaväl som alla andra trafikanter måste anpassa sig till och sakta ned farten när nyttotrafiken måste lasta av/på.

Sen har du alldeles rätt i att många nyttotrafikanter har mycket liten förståelse av vad det innebär att cykla och med mycket små medel kunde göra trafiksituationen lättare för oss. Men de lär inte förstå bättre av att någon repar deras bil.

Richard
Guest

Cyklade på Odengatan idag vid 22:00. Ni vet, den delen som numera har ett cykelfält. Mitt på cykelfältet stod en tom piketbil. Jag vet – de kanske förhindrar ett lägenhetsbråk. Men då bör väl blåöjus vara på? Nu såg den bara väldigt parkerad ut. Tyvärr var mobilen urladdad så jag fick inget bildbevis,

Jonas
Guest

Filmade detta för nästan ett år sedan: http://youtu.be/N0_InmHEszE
Denna gång var i alla fall stödbenen markerade med lite avspärrningsband… 🙂

Johan Vikman
Guest

Borde man inte kunna polisanmäla sånt här? Skyltar, stödben osv som är farliga menar jag. Det finns ju ansvariga för vägarbeten eller i det här fallet han som framför fordonet (antar jag). “De får inte sättas upp så att de innebär fara för
eller onödigtvis hindrar trafikanter” – vägmärkesförordningen 1:3

Kolle
Guest

Blockerar eller hindras trafiken genom utställda hinder ska man ringa polisen, det är nämligen förbjudet om man inte har tillstånd, och det får man i princip inte annat än om man behöver gräva upp gatan och möjligtvis arrangera ett maratonlopp men absolut inte för att lasta av en soffa, lyfta upp en container eller alla andra stupida ursäkter som folk har för att blockera cykelbanorna. Cykelbanor är vägbana precis som bilarna körfält. Polisen måste dock ta den som gör det på bar gärning för att det ska bli något av det, återstår bara att få dom att faktiskt köra ut.

da_hajhaj
Guest

Jag funderar precis som du, är det någon som provat att skicka in ett sånt här foto till polisen? Får det någon effekt?

Christian Gillinger
Guest

Tveksamt om de ens bryr sig. Det räcker inte med fordonet, de måste också ha bevis på vem som var föraren och som satte upp stöttorna.

E
Guest

Polisen bryr sig föga och är bevisligen lika usla på att märka upp avspärrningar som tillfälliga
byggjobbare. Såhär såg det ut på nyårsnatten i nedförsbacken på
munkbroleden. Det var polisen (södermalm?) själva (staden eller brandförsvaret) som rimligen ansvarade för dessa stängsel. Jag fick
bara nåt nonsenssvar någon dag senare på under natten framfört klagomål. Jag har bara respekt för enskilda polisers insatser. De större planerade åtgärderna är alltsomoftast åt helvete på fler sätt än ett.

E
Guest

Oops. (alla tre bilder är samma)
Om det inte är uppenbart av bilderna så var det omöjligt att se och förstå att stängslet dragits tvärs över cykelbanan från 10 meter håll. Vad krävs det för att tom utbildad polis ska förstå att en avspärrning som ställs ut i nedförsbacke, mitt i natten, med mycket stök runtomkring inte är komplett utan reflexer eller dylikt?

da_hajhaj
Guest

men om man tar upp mobilen och filmar killen som kör och bilens registreringsnummer och sen går in med det på en polisstation? skull dem skita i det då helt och hållet?

Anders Andersson
Guest

Tror knappast det – de åkte ju inte ens på killen som satt och hörde på när de slog ihjäl hans mor.

Nä, det enda sättet är en lång och mödosam dialog med alla som inte fattar hur det är att cykla eller som stressar och inte tänker sig för. Och att svälja frustrationen gång på gång – för varje gång den kommer ut så minskar du möjligheten till dialog.

da_hajhaj
Guest

kanske man kontakta ett parkeringsbolag och få någon slags provisionsanställning?

I Köpenhamn satte cyklisterna i system att repa bilar som stod parkerade i cykelbanor, tyvärr är det kanske sådana metoder som behövs, det finns kanske inga lagliga vägar att bekämpa detta.

Anders Andersson
Guest

Kanske inte handlar så mycket om bekämpa och krigsföring – utan om diplomati och ömsesidig förståelse. 😉

Bengt Bengtsson
Guest
Jag tycker nog att det är en rätt enkelsidig förståeelse – vi cyklister förväntas ha förståeelse för att precis alla – från hantverkare, byggubbar, taxichaufförer, budbilar, varutransporter, containerföretag, flyttfirmor och fans moster ska få blockera halva eller hela cykelbanans bredd för att det är jävligt smidigt för den parkerade parten. Hey – de har ju ett jobb att sköta och det tar ju inte så lång tid. Det argumentet är lika dåligt som folk som häller ut “lite” färg i toaletten. Men när alla gör det blir det en jävla massa färg. När många blockerar cykelbana hela tiden blir det ett stort och och farligt problem för cyklisterna. Politikerna har inte hängt med den globala konsumtionssamhällets utveckling – fler butiker (fysiska eller på nätet) med allt större utbud. Leveranserna ökar till både butiker, företag och bostäder. Så vad göra? Ge upp och hoppas att inte så många cyklister skadar sig? LIte spill måste man väl få räkna med? Bort med privatparkeringar från gatorna i innerstan. Bygg fler parkeringshus. Anställ fler parkeringsvakter. Höj avgift för blockering i lastzoner så en fulparkering känns. Samma sak med alla som blockerar cykelbanor = kännbara ekonomiska böter. Diplomati och förståelse? Inte en chans. Vi borde… Read more »
Anders Andersson
Guest

@Christian – du är naturligtvis inte ansvarig för vad andra skriver – men som du ser så hetsar vissa av dina inlägg upp kravallstämningar och uppmuntran till brott hos en del. Är det värt det?

Mikko
Guest

bilförare gör brott hela tiden utan att polisen bryr sig och dialogen är stendöd med fordonsterrorister

da_hajhaj
Guest

i drömmarnas värld fungerar kanske den taktiken

Anders Andersson
Guest

Även i verkligheten. Varför har vi haft nästan total arbetsfred här i landet sedan Saltsjöbadsöverenskommelsen?

Tänker man bekämpa och krig – så får man krig och bekämpning. Och den kampen gör alla till förlorare.

da_hajhaj
Guest

Saltsjöbadsavtalet är resultatet av en lång och blodig kamp, bl a med skotten i Ådalen. Vi har i 40 år provat att ha dialog med fotbollshuliganer, den strategin krönte sitt första dödsoffer för någon månad sedan. Freden i Europa är mest ett resultat av att man efter andra världskriget utvecklade så starka vapen att bägge sidor skulle utplånas av ett krig.

Det är knappast krigföring att repa en bil, det handlar om ett ofarligt skönhetsfel, och är på många sätt ett ganska litet straff för den som utsätter andra för fara.

Anders Andersson
Guest

Precis vad jag säger – konflikt slutar illa – i Ådalen till oskyldiga arbetares liv, i Europa till 60 miljoner släckta liv – så gott som alla oskyldiga människor – medan dialog leder till win-win.

Richard
Guest

Anders – så du anser på allvar att vi kan förhindra våldtäkter, grov brottslighet, etnisk rensning, diktaturers existens och världskrig genom DIALOG?

Du är naivare än Neville Chamberlain som trodde han hade haft en DIALOG med Hitler.

I sommar kommer det så klart att bli kaos på Götgatan. Lastbilar kommer att blockera den enda filen eftersom egobilister står i lastzoner. Det enda rimliga är att ÖKA antalet lastzoner och införa fler parkeringsvakter och ändra lagstiftning att bilar i lastzoner ska omedelbart forslas bort, en kostnad som bilisten sedan får betala.

Det långsiktiga ansvaret har politiker och tjänstemän som inte klarar av att planera nyttotrafiken längre.

Det kortsiktiga ansvaret har chaufförerna som bryter mot trafikregler men framför allt skapar återkommande faror för andra flera gånger varje dag.

Vi cyklister ska lämnas ifred. Vi är redan oskyddade. Allt vi har är cykelbanor och (dåligt utformade) cykelfält (där vi kan bli dörrade).

Anders Andersson
Guest

Jag tror absolut att man kan få chaufförer att markera stödbenen bättre genom dialog med åkeriföreningen. Däremot funkar det inte alls att skrika på polisen. Och det leder dessutom till ökade konfliktnivåer i trafiken – vilket är raka motsatsen till vad vi behöver.

Aliide
Guest

Men gör det då eftersom du verkar ha gott om tid att föra din dialog! Andra bryter nacken och du snackar dialog. Sanslöst!

da_hajhaj
Guest

Tyvärr går det inte att föra dialog med alla människor, och jag tror att de som skiter i trafikregler och parkerar på cykelbanor är kraftigt överrepresenterade i den gruppen. Om alla problem här i världen gick att lösa med lite “dialog” så behövs ju knappt något rättssystem. Problemet i den situation vi nu diskuterar är ju att cyklisterna är så att säga övergivna av rättssystemet, vi kan inte på laglig väg freda oss mot bilar som tar våra cykelbanor.

Anders Andersson
Guest
Den gruppen finns – men jag ser inte att den är särskilt vanlig i rusningstid. (Står en bil i cykelfältet vid andra tillfällen så rundar jag den bara – så fyrkantig är jag inte att jag kräver att han ska flytta på sig bara för att regeln säger så. Innebär det ingen fara för mig så samarbetar jag gärna – och kvittar det mot någon gång när jag svänger höger vid rött, eller cyklar på vägen fast det finns cykelbana). De flesta hinder och farliga situaioner för cyklister beror snarare på oförstånd och oförmåga att förstå cyklisternas situation. Då funkar dialog. Se på Schenker som talat om för sina chaufförer att de inte ska stanna på cykelfält för att lasta av. Men – hur ska en chaffis göra om det bara finns ett körfält och ingen lastplats? Han får inte blockera det enda körfältet, han får inte stå i cykelfältet, han kan inte dra en fullastad handtruck över trottoarkanten och får av arbetsmiljöskäl inte bära längre än några meter. Minst dåliga lösningen är då att ställa sig på cykelfältet i dessa fall – då kommer faktiskt både bilar och cykel förbi – även om det innebär att bryta mot en… Read more »
Mikko
Guest

Taxi 020 skiter högaktningsfullt i vad deras förare gör i trafiken

Anders Andersson
Guest

Knappast. Åkare som inte sköter sig åker ut ur deras växel.

Men du kommer heller inte som ensam person att kunna påverka ledningen på ett taxibolag. Organisera dig!

Cyklister i stan är generellt sett rikare än genomsnittet (framför allt har de ju råd att bo inom cykelavstånd) och många har heller inte bil och är därför också taxikunder. De har ofta inflytande på sina företags taxipolicy och kan ställa till mediedrev – så det finns alla förutsättningar för en dialog mellan två parter. Men det kräver att du organiserar dig!

Aliide
Guest

Så du anser att varenda cyklist som per automatik blir irriterad på att runda onödiga och ofta farliga oförutsedddbara hinder i vägen varje eviga dag när de är på väg från punkt A till punkt B och faktiskt har tid att passa måste organisera sig. Vad hjälper det?

För övrigt är inte ens hälften av innestans cyklister boende i innerstan. Och är inte rikare än genomsnittet.

Mikko
Guest

Dom bryr sig inte ett jota

Cyniker
Guest

“Men – hur ska en chaffis göra om det bara finns ett körfält och ingen lastplats? Han får inte blockera det enda körfältet, …” Men det är just det han kommer att göra (och kom inte och säg att det aldrig händer, ty jag har sett det – fanns t o m en sidogata att ställa sig på, en handfull meter längre fr destinationen).

Anders Andersson
Guest

Möjligen var det längre än arbetsmiljölagstiftningen tillåter honom att bära. Rekommendationen är max 15 kg (30 om det kan bäras nära kroppen) och max 10 m – över detta ska det vara truck – som inte kan dras över trottoarkanter.

Eller också var det en sidogata som krävde backande.

Eller så hade han bara bråttom…

Följ med en chaffis en dag så får du ett helt annat perspektiv på vilka som är mest ivägen i trafiken.

Richard
Guest

Då får väl åkeribranschen ha en dialog med kommunerna som får fasa av alla trottoarkanter.

Följ med en cyklist en dag så får du ett helt annat perspektiv på vilka som är mest i vägen i trafiken.

Anders Andersson
Guest

Det märks att du inte är skattebetalare… Och att du aldrig dragit en fullastad handtruck.

Jag cyklar 2- 2,5 mil varje dag i Stockholm sedan mer än 25 år – så jag är mycket väl medveten om hur det är att cykla i Stockholm. Men som sagt – våga se världen ur andras ögon – följ med en chaffis en dag så kanske du lär dig något nytt.

Cyniker
Guest

Med tanke på att åkare utan att tveka stannar för leverans så att de stoppar all bil- och busstrafik inom synhåll [vilket jag själv sett – inte något ogrundat internetrykte], varför skulle de bry sig om några cyklister?

(F ö med tanke på ett par exempel ovan, försökte väl Neville Chamberlain med diplomati o dialog: gick ju sådär.)

Mörkt stödben i skugga med blinkande ljus som drar åt sig uppmärksamheten: något de flesta skulle missa – även om de tror annorlunda (grundläggande perceptionspsykologi).

Anders Andersson
Guest

Visst kan man misslyckas om man försöker föra dialog med Hitler. Men nu är det inte Hitler du ska föra dialog med – utan förnuftiga, sansade människor som bara försöker göra sitt jobb.

Och det är också så att blinkande ljus är tillräckligt enligt lagen – så du lär aldrig få polisen att göra en akututryckning för att chaufförerna ska sätta ut en varningstriangel. Ledsen, men de resurserna finns inte – då måste du höja skatten med många, många procent…

Så enda vägen framåt är dialog. Lång och mödosam är den vägen, men det är den enda möjliga i en demokrati.

Richard
Guest
För två dagar sedan ansåg du att dialog kunde förhindrat andra världskriget. “Konflikt slutar illa – i Ådalen till oskyldiga arbetares liv, i Europa till 60 miljoner släckta liv – så gott som alla oskyldiga människor – medan dialog leder till win-win.” Observera att Ådalen inte var en konflikt, det var en fredlig och laglig demonstration som militären valde att beskjuta. Skotten i Ådalen påskyndade med all sannolikhet Saltsjöbadsavtalet på samma sätt som andra världskriget påskyndade EG-samarbetet. Trafiksäkerhet står på flera ben: lagstiftning, planering & underhåll samt normer. Bilister har tämligen höga poäng i samtliga tre delar mot varandra. De flesta visar hänsyn mot varandra, bilvägarna planeras noga och underhålls regelbundet och vid trafikolyckor är de flesta lugna, byter uppgifter och lämnar sin redogörelse till sina försäkringsbolag. Men när det gäller cyklism finns det inte samma stadiga ben. Lagstiftningen är inkonsekvent (cyklist vid cykelöverfart ska lämna företräde för bilar innan rondell men bilister ska lämna företräde för cyklister vid cykelöverfart efter rondell men inte på cykelöverfart längre bort däremot om cyklister kommer från höger på “bil”-väg), cykelbanor eller cykelfält planeras aldrig, de skapas om det finns plats – efteråt och normerna om cyklister är ungefär som vad man anser om… Read more »
Anders Andersson
Guest

Du målar upp en massa halmdockor och slåss mot dem istället för att försöka förstå. Varför gör du så?

Du säger själv: “Bilister har tämligen höga poäng i samtliga tre delar mot varandra. De
flesta visar hänsyn mot varandra, bilvägarna planeras noga och
underhålls regelbundet och vid trafikolyckor är de flesta lugna, byter
uppgifter och lämnar sin redogörelse till sina försäkringsbolag.”

Vad det handlar om är att få in cyklisterna i denna hänsyn och gemenskap.

Vägen till gemenskap går inte genom att repa bilar, hårda ord eller att ropa på polis och P-vakter så fort en bilist råkar nudda vid ett cykelfält – en sådan strategi kan möjligen ge en labil och ömtålig terrorbalans, men aldrig en vänlig och förlåtande trafikmiljö.

Vägen går istället genom dialog, dialog, dialog och åter dialog! Det kommer att ta tid och det kommer att bli många bakslag, men det är den enda vägen som leder till målet.

Richard
Guest
Bilister visar hänsyn till varandra enbart av egoistiska skäl – de vill inte få lacken repad, plåtskador eller utsätta sig för kroppskador (alla är medvetna om att de kan bli förödande kroppskador när två fordon som väger mycket slår ihop). Men så fort de fulparkerar i cykelbanor så behöver de inte tänka på sin egen säkerhet längre för de har ju lämnat bilen! Och de skiter i cyklisterna eftersom alla fulparkerare är egoister. Jag vill att bilister ska visa HÄNSYN till cyklisterna genom att a) inte parkera i cykelbanor och cykelfält b) använda blinkers i god innan de svänger höger i korsning och c) att de tittar i döda vinkeln åt höger innan de vrider på ratten d) använda blinkers och döda vinkeln när de ska köra ut från en fickparkering samt e) använda döda vinkeln innan de öppnar parkerad bil. Tycker dessa önskemål / krav är rimliga för att jag ska kunna cykla mellan två punkter utan att skadas. Om du har följt Cyklistbloggen så vet du även vad jag anser om rödljuscyklister eller cyklister som inte handsignalerar, cyklar utan lyse eller inte stannar när övergångsställ korsar cykelbana. Men i denna tråd handlar det om lastbilschaufförers obefintliga medvetande om… Read more »
Anders Andersson
Guest

Hur tänkte du nu? Dialog för man mellan cykelorganisationer och åkeriförbund under lugna former – inte i en upphetsad gatusituation man och man emellan. Vad jag vet finns ingen sådan pågående dialog. Känner du till någon?

Cyniker
Guest

Förnuftiga måhända, men som ofta(st) inte bryr sig ett dyft om hur deras yrkesutövning påverkar andra (bilar, bussar, …), speciellt inte cyklister och annan ohyra. Det är kul att av chaffören få höra när man tvingas navigera en brant grässlänt pga av att en lastbil blockerat gc-vägen att man inte har något på gc-vägen att göra … Så länge inte olagligt/farligt beteende faktiskt medför en signifikant kostnad kan du pladdra på tills du är blå i ansiktet utan att det kommer att hända ett dyft. Tillräckligt många tillräckligt skadade cyklister skulle kanske ha effekt.

Anders Andersson
Guest

Som sagt – följ med en chaffis en dag så får du en annan syn på trafiken…

Nils
Guest

Längs min tidigare cykelväg till jobbet satte man upp en byggnadsställning i cykelbanan. Det är i ett villaområde, och eftersom huset i fråga ligger tätt intill cykelbanan var det bara på det viset man kunde få plats med ställningen. Den var inte utmärkt med skyltar eller liknande, den bara stod där. Den tog såpass med plats att man var tvungen att cykla ut i vägbanan för att komma förbi.

Jag kontaktade kommunen, som hänvisade till trafikverket som väghållare. Trafikverket hänvisade till polisen som tydligen kan ge tillstånd om man vill sätta upp hinder i trafiken. Jag kontaktade polisen… och nu vill jag inte vara en sån där som gnäller på att inget händer när man kontaktar polisen, men så blev det här: inget hände under några veckor. Sedan var arbetet tydligen färdigt och ställningen plockades ner.

Richard
Guest

Om vi alla tar oss tid att fota dessa farliga blockeringar och polisanmäler detta måste det till slut sippra upp i polisledningen eller hos ansvariga politiker. Som det är nu är mörkertalet oändligt stort och alla blundar för att detta fortgår.

Såg för övrigt en flyttfirma som hade snedställd ramp över hela cykelbanan. Flyttfirman hade dock ställt ut en varningstriangel. Frågan är om ens det är tillåtet.

Waldemar
Guest

Polisen har inte tid med sånt, de kontrollerar farliga beteenden hos cyklister…

zeraien
Guest

Varningskyltar varnar för farliga hinder i cykelbanan. När de används. http://t.co/0jxvnHpiSH

wpDiscuz