SL gillar cykelbanor

En polare är irriterad på att SL haft busshållplats mitt i cykelbanan på Strandvägen en vecka:

SL hållplats på Strandvägen
Foto: Jörgen M Andersson/Facebook

När jag såg den bilden fick jag en deja vu. Har jag inte sett det förut?
Yesbox, det har jag. Här i oktober 2012:
523630_453607694690397_1217209606_n
och här i september 2011:
busshållplats
Det är alltså lite av en tradition av SL att någon gång om året ställa en hållplats i cykelbanan där.
Men det är inte bara på Strandvägen SL gillar att ha hållplatser i cykelbanan. Här är en till från förra sommaren:
Sjöstan
Den står alltså tillsammans med killen med väskan mitt i cykelbanan.
Ingen av stolparna och suggorna har såklart reflexer eller belysning. På nätterna gör det cyklingen till ett spännande äventyr. Kommer jag köra in i något? Räcker min lampa? Hinner jag se eventuella stenar?
För att inte tala om känslan när en buss stannar framför en och passagerarna kliver ut i vägbanan. Hur många är de? Har alla kommit ut nu? Är det någon eftersläntrare? Kommer de se sig om? Vet de ens om att de släpps av mitt i en vägbana där det kör fordon (vi är ju överens om att cyklar är fordon).
Under tiden känner sig tre av fyra stockholmare otrygga med att cykla i stan och både  MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gamla Räddningsverket) och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har kommit fram till ungefär samma slutsatser: Att cyklisterna är de som skadas mest i trafiken, att de flesta cykelolyckor är singelolyckor och att orsakerna finns i dåligt utformade och underhållna cykelvägar.
SL hjälper till så att deras analys inte visar sig vara felaktig, en stolpe i taget.

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner

38 thoughts on “SL gillar cykelbanor

 1. Jag är ingen jurist. Men när de sätter upp skyltarna på det här sättet så att det kan bli fara för andra, bryter inte det mot vägmärkesförordningen då?
  1. kap 3§ (kolla tredje stycket):
  “3 § Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, äldre och funktionshindrade.”
  (https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070090.htm).
  Någon som vet om det här har prövats någon gång?

 2. Det är inte tillåtet att gå (den första bilden) annat än för att korsa cykelbanan. Det låter sig inte göras eftersom det är staket om jag inte ser fel. Så det kan omöjligt vara tillåtet att ha en busshållplats på platsen, tillfälligt eller ej. Ett liknande arrangemang vid Västerbron togs bort omgående vid påpekande. Det sorgliga är att det alltid måste påpekas av någon annan.

  1. Nej, förra gången SL ställde stolpen där frågade jag dem var de hade tänkt att busspassagerarna skulle ta vägen. Då blev svaret att de ju skulle gå på “trottoaren”.

 3. Bäste Christian Gillinger och övriga medcyklister som här upprör sig över hur SL placerar ut tillfälliga busshållplatser i eller i direkt anslutning till cykelbana, med argumenten att hållplatserna inte är tydligt utmärkta, syns dåligt nattetid och värst av allt, kan leda till att det står/passerar människor i cykelbanan.
  Jag skulle vilja be er alla att reflektera över litet andra saker som också kan påträffas i cykelbanor, syns dåligt i mörker och sällan är tydligt utmärkta. Exempel på detta är till exempel barn, hundar, katter och små, grå pensionärer.
  Ni ondgör er alla över hur dessa dåligt märkta föremål kan leda till personskada för den oskyddade cyklist som inte uppmärksammar och därför kör in i föremålet i fråga, men lyckas samtidigt med anmärkningsvärd “fartblindhet” förbise det faktum att det föremål som blir påkört av oss är precis lika oskyddat, och (i de fall det inte rör sig om en betongklump) löper lika stor risk att skadas av kollisionen.
  Ett av de vanligast återkommande argumenten jag ser här på sidan är att cyklar är fordon och cyklister trafikanter. Som framförare av ett fordon i trafiken har vi ett lagstadgat (och för den delen ganska så självklart) ansvar att (utöver fasta hastighetsbegränsningar) anpassa vår hastighet efter rådande förhållanden, så att vi i rimlig tid hinner väja/bromsa för att undvika en kollision. Kör (eller cyklar) vi fortare än detta begår vi ett brott och riskerar i vår oaktsamhet att skada både oss själva och andra.
  Hindren ni refererar till i era inlägg är betongklumpar med tillhörande skylt (oftast minst 2 meter höga med tillhörande röd plakett), Samt de människor som väntar på eller stiger av från en buss. Svårigheten i att upptäcka en hållplatsskylt kan ju så klart diskuteras, men vi får ju utgå från att eftersom bussförarna/bilisterna förväntas se dem från körbanan så borde även cyklister göra det, speciellt när nu skylten står mitt i cykelbanan. Om vi nu redan etablerat att en buss uppmärksammar skylten i tid för att (med god framförhållning) kunna stanna, hur kan skylten utgöra en trafikfara för cyklister? Och om vi drar frågan vidare; om vi inte hinner stanna/väja för skylten, hur ska vi hinna stanna/väja för barnet?
  Skulle inte hela denna diskussion bli en icke-fråga om ni och andra cyklister inte förutsatte att en cykelbana kan jämställas med en motorväg, och insåg att den hastighet med vilken ni framför ert fordon enligt lag och sunt förnuft måste anpassas efter rådande förhållanden?
  En cykelbana har (med några få undantagsfall) inga andra avgränsningar än en (i bästa fall tydlig) markering på marken och kommer (återigen med ett fåtal undantag) ligga i direkt eller mycket nära anslutning till gångbana, busshållplatser, övergångsställen, bostäder, lekplatser, biltrafik, djurliv… You name it. Inse detta, anpassa hastigheten efter rådande förhållanden och jag kan garantera er att vi framöver kan undvika ett antal mycket tragiska olyckor orsakade av cyklister som kört fortare än vad de kan hantera.
  Hoppas detta bidragit till debatten! Vänliga hälsningar,
  //Linus

  1. Jo och de flesta cyklister anpassar också hastigheten efter rådande förhållanden, vilket innebär att framkomligheten är usel, eftersom det inte bara är plötsliga betongsuggor som placeras i cykelfält och banor, utan också träd, fulparkerade bilar, containrar, big-bags, trafikskyltar, plötsligt öppnade bildörrar där dörrzon saknas, gatlyktor, höstlöv, busskurer, grindar, bommar, gamla stolpfötter, vajrar, teaterschener, bland tvingades cyklisterna att inte cykla, utan leda cykeln förbi.
   På vinter, cykelbanor som snöröjts dåligt, eller inte alls. Eller delvis, så att banan plötsligt slutar i en snövall.
   På våren, cykelbanor som är fyllda med grus, eller som faktiskt fylls med grus eftersom trottoar och vägbana sopats.
   Eller cykelbanor som plötsligt slutar abrupt, plötsligt leder ut cyklisten i mötande körriktning, eller cykelfiler som plötsligt leds tvärs över bilfilerna.
   Alldeles förutom fotgängare, hundägare med hundar i koppel, andra cyklister och bilister förstås.
   Nu orkar jag inte länka till alla inlägg, men alla exempel ovan finns här på bloggen, de flesta rätt ofta.
   Det här är inte undantag, utan regel, något som vana följare av bloggen känner till. Det kan vara svårt att förstå om man inte cyklar själv, säger jag som också kör bil och därför kanske har bägge perspektiven hyggligt färska.
   Det handlar inte alltid om saker som inte går att undvika, en enstaka stolpe kan man alltid köra runt, utan det handlar lika mycket om att det påverkar något man som bilist tar för självklart, framkomligheten.
   Som bilist är jag van att kunna köra hyggligt rakt, säkert och väl underhållet.
   Men vi har i Sverige en trafikdoktrin som kallas “Nollvisionen”, Den bygger på att man som trafikant inte ska straffas med döden eller allvarlig skada om man begår misstag. I biltrafiken yttrar det sig i uttalanden om “dödens väg” och i ombyggnad av vägar till 2+1 vägar, till mötesfria vägar och till att vägarbeten märks upp ibland flera kilometer bort.
   Utgår man från att trafikförordningens regel om att man ska anpassa hastighet efter rådande omständigheter räcker, så hade såklart inget av det behövts heller.
   Då hade man förmodligen inte behövt ägna skattepengar åt omfattande uppmärkning av vägarbeten, som man gör idag. De syns ju.
   Då hade man också inte behövt 30-vägar, man hade kunnat ha 50 överallt. Eftersom folk ju anpassat hastigheten om de till exempel sett att vägen passerar en skola.
   I Stockholm, och i Sverige, krävs det helt enkelt att man är en otroligt kompetent trafikant som cyklist, en trafikant som aldrig får begå misstag. För till skillnad från när vi kör bil, får god framkomlighet och i jämförelse extremt väl utformade och underhållna vägar, så är vi som cyklister inte skyddade av ett fordon. Vi är oskyddade trafikanter.
   Och det syns i skadestatistiken. Kunskap vi redan har och tillämpar i biltrafiken (och för fotgängare), tillämpas inte i cykeltrafiken.
   Det tycker vi är rätt dumt.

  2. Linus, du har såklart en poäng. I trafiken gör vi alltid en kompromiss mellan framkomlighet och säkerhet. Men det är sällan stolpar eller liknande placeras där bilisterna kör. Att ta bort onödiga hinder är ett sätt att både öka framkomligheten och säkerheten. Det gäller för cyklister precis lika mycket som för motortrafiken.

  3. Vi människor fungerar så att vår uppmärksamhet dras till sådant som rör sig. Därför ser vi lättare ett lekande barn än en orörlig grå betongklump. Om de två uppträder samtidigt minskar vår förmåga att upptäcka betongklumpen än mer. Då har vi ju uppmärksamheten riktad på barnet, och vi förväntar oss inte en betongklump mitt ute i cykelbanan. Det är inte ett hinder som går att förutse.
   Sen tror jag inte att kritiken bara handlar om att det blir olyckor, även om det ofta är argumentet. Mycket handlar om intentioner och hänsyn, eller om brist på det, alltså om hur det mänskliga samspelet fungerar. Det väcker knappast några känslor om en stor gren fallit ner på cykelbanan. Trädet menade inget illa och kunde inte visa mer hänsyn. Det gjorde sitt bästa. Men det är något helt annat när man med vilje ställer en betongklump mitt i en bana för annan trafik än den man själv ansvarar för. Sådant kan vara provocerande.
   Det blir väldigt lätt dålig stämning om vi känner att andra inte gör sitt bästa utan struntar i oss. Låt oss därför försöka överträffa varandra i att visa hänsyn. Vad kan du göra åt det? Och jag själv?

  4. “Hoppas detta bidragit till debatten! Vänliga hälsningar,//Linus”
   De här kritiska drive by kommentarer, där personen aldrig kommer tillbaks, är rätt jobbiga. Det är trevligt att du tänker på sakerna, synd att som vanligt med dessa drive by kommentarer så tar du upp problem som man har hittat på, och ignorerar de problem som tas upp i blogginlägget.
   Men Linus kanske kommer tillbaks och skriver något jätte vettigt, hoppas det iaf.

   1. Det finns en tendens bland cykelfolk att alltid prata trafiksäkerhet och aldrig nämna framkomlighet eller till och med komfort. Jag tror det finns flera fallgropar i det, och en av dem är, som Linus påpekar, att cyklister framstår som klumpiga och oflexibla och krockar med stillastående saker.
    När det gäller kollektivtrafik är det helt naturligt att nämna saker som komfort, attraktivitet och framkomlighet vid sidan om trafiksäkerhet. Vi vill att kollektivresan ska vara trevlig och därför accepterar vi inte träbänkar eller bussar utan fönster. Jag önskar mig samma sak i cykeldiskussionen. Säkerhet är inte enda parametern.

  5. Vore det inte bättre att göra cykelbanorna mer trafiksäkra än att aktivt försämra deras säkerhet och sedan hänvisa till en lagparagraf. Enligt samma princip kan jag ju ställa ut vad skräp som helst i körbanan och när bilisterna blir arga för att de kör på min spikmatta/stolpe/skrotcykel så hänvisar jag bara till din paragraf ovan. Tror du de blir gladare då?
   Nej, det blir de inte. Vi vill ÖKA andelen cyklister i Stockholm. Åtminstone vill de flesta det, även bilister när de fått fundera ett tag eftersom det innebär att bilisterna får mer plats på vägarna. Varför kan du då inte hålla med om att det är rimligt av cyklisterna att begära en fungerande infrastruktur? I vilket syfte argumenterar du? Varför är det så viktigt att cykelbanor får fortsätta att ockuperas av betongsuggor?

  6. Linus J kan inte vara serilös med detta svar!
   Det är helt ologiskt han kan inte mena allvar med vad han skriver!!! Tror inte en enda bilist ex.vis skulle dela dessa åsikter! Ska man kunna stanna sitt fordon om något av detta skulle inträffa kan ingen bilist färdas fortare än runt 10 km/timmen!
   Vem som färdas fortare än denna hastighet kan stanna sitt fordon om det ex.vis skulle stå en vägskylt mitt i körbanan efter en skymd kurva? Kunna stanna fordonet om en katt eller barn plötlsigt skulle springa rakt ut i gatan från trottoaren?

   1. En bilist måste i och för sig kunna stanna för, och vara beredd på att ett barn springer ut på gatan. Men det är ovanligt att det sker eftersom gatan är byggd så att det sällan inträffar. En trottoarkant gör susen och borde finnas även mellan fotgägare och cyklister, inte bara ett streck.

    1. Men nu är du ute och cyklar……. En katt, rådjur eller barn stoppas inte av en trottoarkant som ligger en halvmeter från körbanan. Dessutom generas inte fotgängare att promenera på cykelbanan trots att det finns en trottoarkant som skiljer cykel och gångbana, förekommer väldigt ofta!

     1. Katter och rådjur stoppas inte av trottoarkanter men det sa jag inte heller. Men barn (och en del hundar) lär sig ganska tidigt vad en trottoarkant innebär.
      Var finns det trottoarkanter mellan cykel- och gångbana? I Sverige?

     2. Trottoarkan som skiljer gång och cykelbana finns på många ställen i Stockholm. Bl.a tvärs igenom Kungsträdgården i förlängningen av Arsenalsgatan. Där gör den inte susen………. Dessutom finns det många cykelbanor där det är gräsmatta, parkområde, bilparkering som skiljer dem åt. Detta gör inte heller susen…….
      Men de hundar som inte lärt sig att inte springa ut i körbanan, vilken fart ska en bil vid sådant tillfälle hålla för att uppfylla lagen om att “anpassa farten efter rådande förhållanden” och hinna stanna ???

     3. Som regel finns det skyltning om cykelbana och cyklar målade i cykelbanan. Senast idag klev det ut en fotgängare någon meter framför mig på nedsänkt cykelbana med trottoarkant på båda sidor. Borde räcka att kantstenen är 1 dm höga………..

     4. Finns det skyltning? Här i stan finns en del cykel o gångbanor som är tydligt separerade. Tyvärr glömde någon att markera vad som är tänkt som vad ibland …

     5. Det finns som regel både skyltning om cykelbana, men inte varje meter, sen är det som regel vita cyklar målade var 30 meter på cykelbanan. Det finns ex.vis ett ställe där det enbart är cykelbana med cyklar målade på asflten och en förbudsskylt mot gående i varje ände. Inget av detta generar fotgängarna att välja cykelbanan, de tyckernopg att de bara promenerar fredligt ochlyssnar på fåglarna. Att de sedan kliver på de målade cyklarna är inte deras problem……

  7. Linus avslutade sin kommentar med “Hoppas detta bidragit till debatten”.
   Ja, det har verkligen satt fyr på denna tråd. En del kommentarer har belyst viktiga faktorer, men några har varit ganska hetlevrade och på väg att slira över från sak till person. Vi ska vara glada för att få andra synsätt än våra egna. Det finns ju mer än en bild därute i trafikens värld, det är därför det uppstår konflikter. Låt oss gärna motargumentera, men även lyssna och inte dissa. Vi ska inte vinna en duell genom att köra över någon utan synliggöra problemen och tillsammans hitta en bra lösning på dem.

 4. Jag, som tagit bilden, anmälde till SL men har ännu inte fått något svar och stolpen i betongsuggan var kvar idag också.

 5. Jag föreslår att vi alla skickar ett mail, eller skriver i SL hemsidan och ber dem flytta eller ta bort denna busshållplatsen.
  Det är jag har gjort alldeles nyss. Om vi är många som kontaktar dem, då kanske händer något, eller inte, men i alla fall vi har försökt.
  /Frank

 6. Det här gör mig riktigt upprörd, det handlar om att placera farliga hinder och föremål i en körbana (just det SL, en KÖRBANA). Därtill riskerar det att drabba trafikanter som är extra ömtåliga jämfört med bilister. Att placera ut sådant, även tillfälligt, är både oansvarigt, men även olagligt.

 7. Frågan är väl vad som skulle hända om någon med hjälp av garagedomkraft eller liknande flyttade betongsuggan till körfältet. Tidningsrubriker om att någon minsann kan köra in i den med sin bil och bli allvarligt skadad?

 8. Busstolpe i betongsugga borde väl andå bara användas under begränsad tid när hållplatsen flyttas på grund av vägarbete. Men även då bör placering ske med minsta möjliga påverkan på befintlig trafik.
  Men att som nu bara slänga ut dem utan att fundera var de hamnar och sedan “glömma bort” dem och hoppas att ingen bryr sig om stolparna sitter fast i asfalten eller är placerade på cykelbana borde ge kännbara straff. Inför gärna stupstock vid dessa hållplatser så kan alla cyklister ge en liten markerad klatch med cykelhandsken på den ansvarige när de cyklar förbi.

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: