FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra.

| 36 kommentarer

Aftonbladet sände i går sitt TV-program Brottscentralen, denna gång med rubriken ”Debatt om cyklisternas trafikvett”. I programmet visade man en film där polisen gjorde kontroll av rödljuskörande cyklister i Alvik och bötfällde 80 cyklister.

Screen Shot 05-13-14 at 09.39 PM 001

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren fick försvara landets cyklister vilket alltid är lite otacksamt när vinkeln på programmet redan är satt och man buntar ihop alla cyklister till en stor lagbrytande klump.

Fokus hamnade nästan enbart på rödljuskörningar, något som den i övrigt hyfsat vettige polismannen också satte som prioritet nummer ett: att få cyklister att sluta köra mot rött, för ”där är det största faromomentet”, som polismannen sa. Vi är rätt skeptiska, mer om det längre ner.

När jag började skriva ett inlägg om detta kändes det vansinnigt bekant. Mycket riktigt. Vi bjuder här på en liten reprisering av ett tidigare inlägg som jag tycker berör ämnet på ett bra sätt. Då skrev Christian så här:

Förra veckan kom rapporten från polisens insats mot ”aggressiva trafikanter”. Resultatet för cyklisternas vidkommande blev 80 fällda för att de körde mot rött ljus. Trafikpolisens chef Göran Bolinder sa då på Polisen.se:

– Vi måste arbeta mer med regelefterlevnaden för dessa oskyddade trafikanter för att inte olyckstalen ska fortsätta att öka

Polisens fokus är alltså på att lagföra cyklister. Det låter rimligt och vi tycker också att cyklister, precis som alla andra trafikanter, ska följa lagen. Jag återkommer till det strax.

Samma vecka släppte Folksam en rapport med olycksstatistik för cyklister. Deras slutsats var att cyklister bör ha vadderat helkroppspansar. Det är såklart rent pajaseri. Men Folksam är en affärsdrivande verksamhet, de vill tjäna pengar och det är inget konstigt med det. Om olycksfallsförsäkrade kunder cyklar och skadar sig så kostar det Folksam pengar. Därav kraven på kroppspansar.

Bägge de här uttalandena, polisens Bolinders och Folksams  Maria Kraffts, fick visst mediegenomslag. Bägge hade som mål att minska olyckstalen för cyklister, vilket vi gillar. Men är mer skydd och hårdare poliser rätt väg?

När Folksams uttalande kom frågade jag Anna Niska, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, vad hon tyckte. Hon svarade:

Jag tycker att det är olyckligt om man har ett för stort fokus på cykling som ett trafiksäkerhetsproblem. Visst sker många olyckor och vi måste göra allt för att förhindra dem, men det finns forskningsstudier som visar att hälsonyttan med cykling vida överstiger ”kostnaden” i cykelolyckorna. Dessutom finns så många andra fördelar med ett ökat cyklande att det är olyckligt om en fokusering på cyklisters säkerhet motverkar främjandet av en ökad cykling.

Samtidigt skrev Krister Isaksson, tidigare trafikplanerare på Stockholms kommun, i en kommentar till polisens insats, här på Cyklistbloggen:

I samband med att sk cykelboxar infördes i ett stort antal korsningar i Stockholm gjorde Trafikkontoret en genomgång av cykelolyckor i olycksdatabasen STRADA.  Vi studerade cykelolyckor med personskador mellan åren 2000-2006 och där sökte vi särskilt efter olyckor där det gick att konstatera att cyklisten cyklat mot rött. Vi hittade EN olycka, en berusad cyklist som hade cyklat mot rött i korsningen Rosenlundsgatan/Hornsgatan och blev lindrigt skadad.

Jag ställde därför frågan till polisen, både via mail och Twitter, om vilken statistik de utgick ifrån när det gäller just rödljuskörande cyklister. Det visade sig att de inte hade någon. Däremot en känsla. Trafikpolisens chef Göran Bolinder svarade mig så här:

Med en ökad trafikström på cykel är jag lite orolig för att vi kommer att få ökade olyckstal.

Cykling väcker känslor. Men känsla är en dålig grund att fatta beslut utifrån. Är det vettigt att polisen fokuserar på rödljuskörande cyklister, när det saknas underlag för att dessa skulle vara särskilt farliga?

Rödljus kom till när bilarna blev så många att det blev farligt och höger/vänster-regeln inte räckte till för att hålla igång framkomligheten. De är utformade för bilister, inte för cyklister. Det har vi skrivit om tidigare. Några som har hittat en lösning på hur man kommer runt det, utan att börja bygga ett parallellt rödljusuniversum för cyklister, är delstaten Idaho i USA.

Där ska cyklister behandla rödljus som en stoppskylt. De måste alltså stoppa, ställa ner foten i marken och sedan kan de, om det är säkert, fortsätta förbi rödljuset. På samma sätt ska cyklisterna behandla en stoppskylt som  en lämna företräde-skylt. Cyklisten får alltså passera stoppskylten utan att stanna, men måste lämna företräde för trafiken läs mer här.

Stoppskylt för cyklister. (Foto:”Traffic Light” jmd41280 Flickr/CC BY-ND 2.0)

Jag tycker det låter lysande jag. Så slipper polisen jaga cyklister och kan koncentrera sina resurser på trafikbeteenden som faktiskt märks i skadestatistiken.

Men skrubbsåren, de brutna armarna och kroppskadorna Folksam varnar för? Är det inte vettigt att lobba för kroppskydd och hjälm? Inte när den oberoende forskningen pekar på bättre åtgärder. Nämligen skapandet av en bra infrastruktur och underhållandet av densamma.

Tittar man på statistiken så är 72% av alla cykelolyckor singelolyckor (MSB säger till och med 82%). Av dem är över hälften direkt kopplade till dålig drift och underhåll av cykelvägarna.

Anna Niska igen:

Cykling väcker känslor. Inte alltid rätt känslor och vi tycker det är på tiden att vår trafikmiljö började behandlas utifrån verkligheten, inte utifrån löst tyckande och vad folk känner inför cyklisterna.

Fotnot: Fler cyklister betyder inte nödvändigtvis fler olyckor.

Författare: Jeroen

Jeroen är till vardags copywriter på Raring Design. Han har pendlingscyklat sedan 2008 och året-runt-pendlat sedan 2010. Cyklar på en Cykelfabriken Filibus Plus lastcykel med elassist.

Leave a Reply

36 Comments on "FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra."

avatar
  Subscribe  
Notify of
Jocke von Scheele
Guest
Member

Jag tycker det är så skönt att någon tar upp frågan om rödljuskörning för cyklister är ett verkligt problem. För det är det inte, varken ur trafiksäkerhets- eller trafikflödessynpunkt.
Och till alla som har ståndpunkten ”Cyklister måste också följa trafikreglerna” vill jag säga: Nja – om reglerna helt uppenbart inte är utformade för cyklister så finns det kanske anledning att fundera över om de är relevanta? Man har tidigare kommit fram till att rödljusreglerna inte är speciellt relevanta för fotgängare – röd gubbe betyder i praktiken ”lämna företräde”. Kanske är det snarare dags att fundera över cykelreglerna än att kräva blind efterlevnad? Och inse att den upprördhet folk känner inför regelbrotten handlar om svullet rättvisetänk (”varför ska han få, när inte jag får?!”) snarare än olycksstatistik.

Rolf Broberg
Guest
Member

Utan biltrafik skulle vi inte ha ljussignaler. Sant. Därför har vi inte heller trafikljus där gc-banor korsar varandra. I en typisk ljusreglerad korsning korsar gc-trafikanterna varandra precis INNAN trafikljusen.

Men för trafikljus är det grundläggande att man bara kan ge grönt för en trafikström om all s.k. ”fientlig” (korsande) trafik – bilar, cyklar, gående – stoppas med rött. I växlingarna måste man dessutom ge alla rött ett tag så att korsningen hinner tömmas innan den nya trafiken släpps på.

Jag kan inte se att det gör någon skillnad för den som får grönt om den utsätts för en rödljustrotsare till fots, på cykel eller i bil. Hinder som hinder, liv som liv. Varför ska oskyddat liv bli jokrar i detta spel? Vad betyder i så fall grönt ljus egentligen?

Notera att lagen inte tillåter att man går mot röd gubbe. Det är bara det att det inte finns någon förutbestämd straffsats för just det brottet.

Men led högersvängande cyklister utanför trafikljusen. Sen kan jag tycka att rödljuskörning i tomma, överblickbara korsningar inte är allvarligt, och det alldeles oavsett trafikantslag. Men då ska man verkligen ha överblick, vilket man sällan riktigt har.

Ofta vill folk gå/cykla mot rött under förutsättning att andra inte gör det. Allvarligt???

Jocke von Scheele
Guest
Member

Din fråga har fel förutsättning – självklart får man inte cykla (eller gå) ut framför någon som har grönt när man själv har rött. Förutsättningen är självklart att det är fritt. Och man ska självklart ha överblick. Men det har man ofta i en korsning, annars skulle man inte kunna passera den när trafikljuset var avstängt.

Rolf Broberg
Guest
Member

Vad alla andra har för ljusfärg kan vara svårt att se i en korsning med bilfiler, kollektivfiler och diverse svängande filer från andra håll. Men spelar det någon roll? Om det bara fanns en enda korsande trafikant (bilist) och den har rött liksom du, skulle du då erkänna det som dött lopp och vänta, eller skulle du kunna tänka tanken att cykla mot rött med motivering att den andre har rött och inte får köra?

Jocke von Scheele
Guest
Member

Din fråga är omöjlig att svara på, eftersom den beror av en massa parametrar du inte redovisar, typ vem som först kommer få grönt, hur långt det är över korsningen yada yada.
Grundprincipen är att den cyklist som har rött väjer för alla andra.
Du tar dock upp en intressant sak: att det kan finnas anledning att göra det lättare för andra trafikanter än just de som direkt berörs av ett trafikljus, att se vilken färg det för tillfället har. I t.ex. Frankrike är det en liten korsformad öppning på ”baksidan” av trafikljus för att de på korsande gator ska se om det lyser rött eller grönt.

Rolf Broberg
Guest
Member

Jag tolkar ditt ”yada yada” som att du i vissa lägen kan tänka dig att köra mot rött framför nosen på bilister som också har rött. Så har jag också gjort, men jag har slutat med det eftersom jag vid närmare eftertanke inte känner att det visar andra den rättvisa och respekt som jag vill att alla andra trafikanter ska visa mig.

Men jag är öppen för andra förslag som underlättar för den smidiga cykeln i den stelbenta biltrafiken. Högersväng utanför ljusen tycker jag är en utmärkt idé. Det finns säkert mer att göra på det området.

Ang. de franska baksidesöppningarna på trafikljusen: Våra trafikljus har tömningstider, dvs en trafikriktning får rött en stund innan en annan får grönt så att de som hunnit ut i korsningen också ska hinna ut igen. Under den perioden är det alltså rött för alla. Men om man visar vilken färg andra trafikanter har finns väl en risk att tömningstiderna inte tas på allvar. Kör Frankrike ljusen utan tömningstider, dvs de korsande får plötsligt grönt medan du fortfarande är mitt ute i korsningen?

Jocke von Scheele
Guest
Member
Du ska tolka ”yada yada” ungefär som ”m.m.”, dvs ytterligare ett antal parametrar som behöver vara kända för att man ska kunna veta om det är okej att cykla mot rött eller ej. Men ja, jag cyklar ibland mot rött framför bilar som också har rött. Den vanligaste situationen är när de just fått rött, och stannat, och jag strax ska få grönt. Då brukar jag försöka hinna över korsningen innan bilarna bakom mig får grönt, eftersom det är mycket trafiksäkrare. Dels riskerar jag inte att ett tungt högersvängande fordon mejar ner mig, dels slipper jag stressade bilister som till varje pris ska köra om mig innan mittrefugen på andra sidan korsningen gör det för trångt för dem, samtidigt som jag vinglar omkring utan att ha hunnit få upp styrfarten ordentligt. Om någon bilist känner sig respektlöst behandlad eller kränkt av det så är det tråkigt, men inget jag prioriterar framför min egen säkerhet. Som jag minns det hade de franska korsningarna också tömningstider. Jag vet inte i vilket syfte baksidesöppningarna fanns där, men de var mycket praktiska när man skulle korsa gatan till fots. Kanske var det för att man såg det som en möjlighet, och inte ett problem,… Read more »
Rolf Broberg
Guest
Member

I Göteborg har kollektivtrafiken prioritet i signalerna, så här kan man aldrig vara riktigt säker på att man kommer att få grönt när man brukar.

Men det senare var en intressant aspekt – att det syns för alla när man kör mot rött. Det händer ofta att jag är nästan säker på att en bilist kört mot rött och därmed hindrar mig när jag själv får grönt. Även polisen skulle ha hjälp av att kunna stå framför rödköraren istället för bakom, filma och sedan direkt knipa honom.

Kristofer
Guest
Member

Det är inte sant att grönt ljus betyder att all korsande trafik har rött. Det är bara garanterat om det är grönt med pil. Högersvängande bilar får ofta grönt samtidigt som övergångsställe/cykelöverfart har grönt. Det finns även gott om exempel på vänstersvängar där mötande trafik har grönt samtidigt.

Trafikljus ska inte användas som en säkerhetsåtgärd – man måste fortfarande vara observant på att väja för korsande trafik – det är ett sätt att styra trafikflödet.

Rolf Broberg
Guest
Member

Javisst, om du svänger byter du i princip fil och måste lämna andra som fortsätter rakt i sin fil företräde, t.ex. cyklister och gående. Alla i samma riktning får ju ofta grönt samtidigt. Jag ville bara inte krångla till beskrivningen.

Richard
Guest
Member

Om du cyklar i blandtrafik (alltså på gata eller väg och inte i cykelbana) i stan och det är rödljus i korsning – varför skulle det vara ok att per automatik cykla mot rött? Bara för att en cykel är smalare och inte väger lika mycket som en bil?

Jag köper inte argument att cyklister ska ha alla fördelar som bilister (köra på gator) och gångtrafikanter (gå mot rött) har men inga skyldigheter (visa företräde för andra)

Jocke von Scheele
Guest
Member

Ja, jag undrar också ”varför skulle det vara ok att per automatik cykla mot rött?”. Eller snarare varför du tror att någon tycker det.
Har någon annan grönt så har den självklart företräde. Att cykla mot rött förutsätter ju att ingen annan, som har grönt, kommer.
Cyklister ska inte drabbas av nackdelar som bottnar i problem med biltrafik, till exempel att korsningar korkas igen i högtrafik om man inte tvingar några att stanna. Eller att fordonen kommer så fort, och har så begränsad överblick från sin bekväma stol, att det blir farligt för andra om de bara kan damma på.
På samma sätt som vi inte ska tvinga bilar på landsvägen att köra lika långsamt som en cykel ska vi inte tvinga cyklar i gatukorsningar att stanna, för att de inte ska blockera korsningen för tvärgatan, eftersom det inte sker. Varje trafikslag har sina för- och nackdelar; låt dem utnyttja dessa.

Richard
Guest
Member

Jag ser cyklister varje dag som cyklar mot rött där bilar som har grönt måste bromsa eller till och med stanna för att inte köra på cyklisten.

Händer i princip varje gång det är rödljus vid slottet södergående när en bil, taxi, buss ska ut från slottsbacken.

När fler cyklister gör detta blockerar bil, taxi eller buss cykelfältet eftersom utfarten nu är blockerad av bilkö.

Visst, jag ser bilister som också kör mot rött varje dag men det är få om några bilister som argumenterar för flexibel rödljuskörning.

Hur många tusentals cyklister cyklar inte mot rött på Götgatan utanför Gotlandsgatan varje dag? Rödljusskyltning har tilläggstavlan att övergångstället används ofta av människor med nedsatt syn (blindas riksförbundförbund ligger i närheten).

Om det nu är så många cyklister som har körkort så borde väl i alla fall denna skylt respekteras? Men nänä – cyklisterna dundrar förbi efter att ha fått stå vid rödljuset vid Skanstull.

Det går fortfarande fortare att cykla i innerstan än att ta bilen även om man stannar för rött.

Vi cyklister ska fortsätta kämpa för bättre infrastruktur och aldrig sluta ”gnälla” över stolpar mitt i cykelbanan men att även kämpa för rödljuskörning är kontraproduktivt. Allmänheten och bilister hatar oss redan.

Jocke von Scheele
Guest
Member

Lustigt, jag kan inte påminna mig att jag sett en enda cyklist cykla mot rött, ut framför en bil som har grönt, så den måste stanna. Och jag passerade Slottsbacken dagligen under många år.
Jag förstod för övrigt inte stycket som börjar med ”När fler cyklister…”.

Men du tar upp en helt annan sak, nämligen att cyklister cyklar mot rött på ett trafikfarligt sätt. Detta (om det nu sker) är självklart förkastligt. Och det argumenterar jag naturligtvis inte för. Däremot tycker jag cyklar gott kan få cykla mot rött när det inte påverkar varken trafiksäkerheten eller trafikflödet. För en cykel har helt andra förutsättningar än en bil i sådana situationer. Trafikljus är inte avpassade för cykeltrafik.

Jag tycker vi cyklister ska fortsätta kämpa för bättre infrastruktur, men däri ingår i allra högsta grad att kräva anpassningar av regelverket så cyklar inte drabbas av onödiga inskränkningar. För det gynnar inte cykling i stort, och därmed inte heller trafiksäkerheten.

Richard
Guest
Member

Att du och jag har olika upplevelser vid slottsbacken kan kanske ha att göra med att jag irriterar mig på rödljuscyklister och ser dem medan du ser annat? Eller så cyklar vi på helt olika tider (om nu cyklister uppför sig annorlunda vid olika tidpunkter).

Vad jag menade med fler cyklister är att de i sin strida ström hindrar bil att lämna slottsbacken fast den har grönt. Om det är köbildning söderut och det blir grönt igen korkar kön ihop sig till en mur och bil från slottsbacken står nu tvärs över cykelfältet och blockerar för cyklister som nu har grönt.

Har du aldrig upplevt detta? Ja ja, skit samma.

Min topp 5 lista:

1. Inga bilar i cykelfält
2. Inga fasta hinder i cykelbanor
3. Tydligare & rakare cykelbanor
4. Bättre underhåll året runt
5. Cyklister räknas som bilister i alla korsningar

Visst vore det trevligt med Idaho-stopp eller att man får cykla mot rött vid högersväng men jag vill hellre uppleva förändringar i några av dessa 5 punkter.

Allt jag försöker säga (utan att lyckas särskilt bra) är att vi inte kan få allt. Och så länge det är hinder, gropar eller skräp var 100 meter så har jag inte bråttom när det är rödljus.

Waldemar
Guest
Member

Varje gång jag cyklar till/från jobbet ser jag vissa bilister, busschaufförer, lastbil chaufförer, mm som kör mot rött. De tycker att de hinner när det är gult och det slutar alltid att dö kör mot rött…

MEN, eftersom det sägs så mycket numera och cyklister och det sägs så mycket negativt (inte helt utan orsak) så känner Polisen att för att undvika kritiken måste de visa att de gör något åt saken. Det är kanske lättas kolla just rödljuskörning? Vad vet jag? Jag skulle mycket hellre se poliser på övergångsställen där cyklisterna brukar strunta i att lämna företräde för fotgängare.

Jag själv har inte försäkring hos Folksam, men hade jag det skulle jag byta försäkringsbolag.

Rolf Broberg
Guest
Member

Jag håller med dig. Vår medvetenhet om övergångsställen är för låg. Där handlar det också om verklig hänsyn till medmänniskor, inte om formalia.

Men som du säger är det enklare att konstatera rödljuskörning. Hänsyn vid övergångsställen är mera svårbedömt och kan leda till mycket diskussion. Men det får inte vara ett argument för att strunta i det. Varför inte filma, stoppa syndare, visa dem filmen, registrera dem men låt dem slippa böter om de inte ertappas igen inom x veckor?

Richard
Guest
Member
Helt rätt – verklig hänsyn till medmänniskor och inte formalia borde styra alla i trafiken. Tyvärr hamnar vi på ett sluttande plan. Bevakade övergångsställen 1. Inga människor eller bilar i närheten – det är lugnt att jag cyklar mot rött 2. Inga människor men bilar i närheten – nog kan bilisterna släppa fram mig 3. Människor och bilar i närheten – jag hinner nog förbi innan de får grönt Obevakade övergångsställen 4. Människor som ska gå över – de kan vänta i en sekund så slipper jag stanna Med liten trafik behövs ju inga trafikregler. Min pappa (snart 90 år) var bilbud på landet som 16-åring utan körkort och han ”tog” körort som 18-åring genom att köra ett varv på en gårdsplan. Dagens tätare trafik med högre hastigheter i Stockholm kan så klart inte har en sådan ”generös” syn. Egentligen skiter jag i rödljuscyklister (grupp 1) även fast jag vet att det drabbar oss alla som grupp eftersom det alltid finns människor som ser detta. Vad jag verkligen stör mig på är de högblodsegoister i den fjärde gruppen som utan att sänka farten dundrar fram framför eller mellan folk som ska gå över ett obevakat övergångsställe. För varje sådan händelse… Read more »
Rolf Broberg
Guest
Member

Det är ett stort problem att man kommer undan rent fysiskt. Man behöver liksom inte stå för sina handlingar mot dem man beter sig hänsynslöst mot, för när de hunnit reagera är man redan långt borta.

Greijus
Guest
Member

@Cyklistbloggen återigen huvudet på spiken. Fortsätt så.

Ms_Xx
Guest
Member

Min enda kommentar på det här just nu blir att jag är så fruktansvärt trött på att röra mig i system som är helt uppbyggda kring en annan trafikantgrupps behov. Att störst, dyrast, farligast och mest miljöförstörande får komma högst upp i prioritering, precis hela tiden. Och så ska vi andra stå upptryckta mot kanterna runt omkring och vänta tills vi inte är i vägen innan vi får röra på oss.
Helt vridet faktiskt. Och så att majoriteten av människor inte ens inser det absurda i att det är så utan tycker att det är en självklarhet. Lite Kafka över den.

zeraien
Guest
Member

FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra. http://t.co/19A7bUlmPD

ErikSandblom
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra.
http://t.co/gDS5CRYI0e #cykla

AndreasD
Guest
Member

Detta är nyanserat och bra Jeroen. Jag är dock för att man också ser efter cyklisters regelefterlevnad – jag vet att många cyklister dock ej håller med (vi kan väl få ha olika uppfattning). Jag kan förstå det rent faktiska att olycksstatistiken inte reflekterar själva förbrytelsen men det skapar mycket aggressivitet i trafiken. Andra trafikanter ser på den rödljuskörande cyklisten som en – upplevd – farlig trafikant och blir irriterade på att antingen få bromsa in och undvika (både som bilist, gående och cyklist) den rödljuskörande cyklisten samt att många också känner sig lite förolämpade av att en annan inte följer reglerna. Jag tycker t.ex. att de som cyklar för rött ger cyklister som kollektiv ett dåligt rykte. Då blir också TV-program och artiklar samt det allmänna sentimentet därefter.

I synnerhet är jag dock mot detta på grund av att mer aggressivitet är någonting som vi inte behöver i trafiken. Jag är trött på bilister som skall läxa upp oss cyklister för ett regelbrytande som någon annan gjort.

Kristofer
Guest
Member

Aggressionen skapas dock till stor del av uttalanden av politiker, tjänstemän och polis. Om de istället skulle uttala sig baserat på fakta istället för eget tyckande och magkänsla skulle nog folk inte känna att de hade lika mycket belägg och stöd för sina aggressioner.

eriksandblom
Guest
Member

Ja, vi ska följa reglerna. Men om ingen kan påvisa någon ökad skaderisk när cyklister kör mot rött så tycker jag vi får stanna upp och fundera lite. Att några känner sig kränkta av en bevisligen ofarlig manöver tycker jag inte är någon tungt vägande invändning. Jag tycker det tvärtom urholkar systemets legitimitet ytterligare.

Rolf Broberg
Guest
Member

Trafik handlar i grunden om verklig hänsyn till medmänniskor. Formalia (trafikregler) är inte ett självändamål utan ett hjälpmedel för att få vårt mänskliga samspel att fungera smidigare.

Att bryta en regel för att ta sig en egen fördel på andras bekostnad ifrågasätter människors lika värde. Men att bryta regeln när andra inte berörs borde inte spela roll. Med det kan man dock inte försvara att man t.ex. kör/går mot rött framför nosen på andra som också har rött men som väntar.

ekstromenator
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra.
http://t.co/gDS5CRYI0e #cykla

RobertSchmatz
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra.
http://t.co/gDS5CRYI0e #cykla

Dennis Höglund
Guest
Member

I den bästa av världar slipper vi problem med cykelbanor som korsar gångvägar, bilvägar och tvärtom. Men tills dess måste vi försöka samarbeta i trafiken. Det skulle säkert vara fler olyckor med cyklister som cyklar mot rött om inte motparten stannat för cyklisten. Jag ser det varje dag i Stockholm och undrar alltid om cyklisten haft änglavakt. Det är bara cyklister som gör fel i mina änglavaktsupplevelser men det är dem jag reagerar mest på eftersom de oftast själva är orsakar den.

carolssson
Guest
Member

@SvecTweet jag brukar räkna 3000-50.000/dag möjliga böter för medcyklisterna. Har aldrig varit noll brott… @Cyklistbloggen @AndersDjd

SvecTweet
Guest
Member

“@Cyklistbloggen: FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra.
http://t.co/IRxBBSfbd3 #cykla” Ping @carolssson @AndersDjd

GuSv01
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra.
http://t.co/gDS5CRYI0e #cykla

hannaappel
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra.
http://t.co/gDS5CRYI0e #cykla

arjaskoterskan
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra.
http://t.co/gDS5CRYI0e #cykla