Polisen: Viktigare att fotgängare och cyklister följer trafikreglerna

| 100 kommentarer

Polisen postade precis en artikel på sin sajt med rubriken “Är du en säker cyklist”:

Våren är här och allt fler väljer att ta cykeln till jobbet. Det är både miljövänligt och bra för hälsan – förutsatt att vi alla tar hänsyn till varandra i trafiken.

Och det är ju svårt att ha några synpunkter på. Om vi alla tar hänsyn till varandra i trafiken så fungerar det som allra bäst. Och det är bra och miljövänligt. 

Men sen följer väldigt lite cyklistpepp och desto mer om hur många cyklister som skadar sig i trafiken, kombinerat med påpekandet att tio cyklister i Göteborg kört mot rött ljus och det oerhört exakta påpekandet att “Många cyklister slarvar” med trafikreglerna. Den som mot förmodan fortfarande vågar ge sig ut på cykel efter att ha läst hela texten möts av den här slutsatsen:

– Att följa trafikregler är alltid viktigt men kanske viktigare ju mer oskyddad trafikantkategori man tillhör, säger Bengt Svensson.

Ju mer oskyddad du är, desto viktigare att du följer trafikreglerna. Det borde betyda att motsatsen också gäller, att ju mer skyddad du är som trafikant, desto mindre viktigt är det?

Det är ju en redig tankevurpa här – om vi bortser från det självklara i att man inte kan gradera “viktighet” mellan trafikslag, självklart så ska man följa trafikreglerna oavsett vilken typ av trafikant man är – så är det här ju jättemärkligt. Om jag kör bil och bryter mot trafikreglerna så riskerar jag andras liv. Om jag går, eller för all del cyklar, och bryter mot trafikreglerna så riskerar jag i huvudsak mitt eget.

Jag vet inte hur ni andra tänker, men själv tycker jag nog att det gör ansvaret större att följa reglerna när man kör omkring i en flera ton tung bil, än om man promenerar omkring. Om vi nu alltså ska gradera viktighet.

Jag passade också på att söka på “Är du en säker bilist” hos polisen, men det fanns inget.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

100 Comments on "Polisen: Viktigare att fotgängare och cyklister följer trafikreglerna"

Notify of
avatar
trackback

[…] förrgår postade Polisen.se en text med rubriken ”Är du en säker cyklist?” (Vi skrev om det här). Och igår började polisens många Twitterkonton dela länken, bland annat Cyklistbloggens […]

felix reychman
Guest

Nej, MiaPia. Ingen här skäms över att behandlas som andra klassens människor och trafikanter och ständigt hotas explicit och implicit av andra trafikanter.

Vad ville du ha sagt utöver att cyklister är dumma som vill att alla, inte bara cyklister, ska följa regler?

Miapia
Guest

Där kom den berömda offerkoftan fram. Allt för att få lägga över ansvaret på andra.

Först den dagen då vi kan diskutera cyklisters dåliga uppförande i trafiken kommer det att bli bättre för … cyklister. Självinsikt är något rättshaverister saknar, de har offerkofta istället.

Christian Gillinger
Guest

Vi tar upp även cyklisters uppförande på bloggen. Nu när du har hittat hit är det bara att läsa ikapp.

Miapia
Guest

Och du vet att jag inte läst för att?
Jag har en viktig poäng och den borde du vara medveten om.
Tongången är att cyklister är offer, att andra ska ta hänsyn. Så länge som tonen och attityden inte ändras så är såna här bloggar förstörande. Ett och annat sporadiskt inlägg uppväger liksom inte den offermentalitet och fanatism som präglar bloggen.

Christian Gillinger
Guest

Tja, vi tror ju inte att bloggen är förstörande. Men det är väl på något sätt smickrande att du tillskriver den så stor betydelse.

Miapia
Guest

Jag pratar om hela debatten, hur kan du välja att missa det? Eller väljer du bara i största allmänhet att ha svårt för att ta kritik och reflektera över dig själv och konsekvenserna över ditt eget agerande?

Ett typexempel på cyklistargument “Har
man belysning och reflexer på cykeln så är det faktiskt bilisterna som
kör för fort om de inte ser andra trafikanter. Sänk farten och
koncentrera er på bilkörningen!”
Kontra detta:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/cyklister-varnas-falsk-sakerhet-med-reflexvast_8999206.svd

Bilisterna SKA sänka farten?
Och på denna blogg tar man inte helt oväntat på sig offerkoftan. Cyklister ska inte behöva göra sin egen situation skärare utan det är ANDRA som sak fixa det!

Det här är ett exempel men listan kan göras oändligt lång där och gensvaret liknar mest masshysteri där man gör allt för att bräcka varandra i att bevisa hur fel andra gör och hur synd det är om “de stackars cyklisterna”

Så när tänker du/ni på allvar diskutera cyklisters uppenbara nonchalans mot andra trafikanter?

Arne B
Guest

Miapia: Om man tittar på olycksstatistiken, är “cyklisters uppenbara nonchalans mot andra trafikanter” ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem?

För övrigt ser jag bara fördelar med att försöka förbättra trafikmiljön för oskyddade trafikanter. Mer utrymme för cyklister borde också ge färre konflikter med fotgängare på trånga gc-banor.

Få debattörer har en så sansad och god debattstil som Cyklistbloggen. De har för övrigt uppmärksammat cyklister som inte stannat vid obevakade övergångsställen.

Slutligen, Miapia; vad tycker DU som cyklist är angeläget att förbättra i trafiken?

Miapia
Guest

Du tycker inte att det är ett allvarligt problem att hälften av alla skadade är cyklister? Att det faktiskt är ett problem för cyklisterna själva som borde göra att de tar mer hänsyn till omgivningen istället för att hävda sin rätt att ha rätt?
Nej, lite smällar får man ta, huvudsaken att man har moraliskt rätt?

Vem vill inte förbättra? Men man kan och ska ifrågasätta viljan när fokus ligger på vad andra gör för fel.

Bra att de uppmärksammat cyklister som inte stannat vid övergångsställ. Då är det bara resten kvar som är rätt omfattande. Tror du alltid att ett undantag bevisar en generell regel?

Allan
Guest

Precis som att kvinnor själva borde se till att inte bli våldtagna. Eller araber har skyldighet att se till att de inte diskrimineras själva.

Lysande Sickan!

Arne B
Guest

Cyklisters olyckor är till stor del singelolyckor. Många gånger är det dåligt underhåll och/eller illa utformad cykelinfrastruktur. Visst är det allvarligt att hälften är cyklister. Det viktigaste är att få ner det totala antalet skadade. Ett bra steg i den riktningen är att försöka förbättra trafikmiljön för cyklister. För att åstadkomma detta behöver problemen lyftas fram. Cyklistbloggen gör det på ett mycket bra sätt.

Du får gärna delta på ett konstruktivt sätt.

I trafiken finns inga rättigheter, enbart skyldigheter.

Miapia
Guest

Jag deltar redan om du har noterat det. Jag välkomnar din vilja att vara konstruktiv även när du inte får medhåll.

Ett steg är att förbättra miljön, mycket riktigt.

Ett annat är att bearbeta cyklisternas förhållningssätt. Det är inte smartare/bättre att välja bilvägen när cykelbanan är kass. Man utsätter många andra för hinder/fara istället för en.
Det här är cyklisters stående argument: de cyklar där därför att det har rätt till det (lagen förbjuder inte)

När diskussionerna enbart handlar om vad andra kan göra men inte hur man själv kan bidra är det inte längre konstruktivt. Då letar man syndabockar i syfte att få vara martyr.

När diskussion efter diskussion efter diskussion handlar om att sympatisera med varandra på ett sätt som handlar om masshysteri är det heller inte konstruktivt.

När såg du senast frågan i en sån diskussion “Hej, stopp, vad har vi för skyldigheter?”

Arne B
Guest

Cyklister har samma skyldigheter som alla andra trafikanter. Jag har inte sett någon här på Cyklistbloggen uttrycka någon avvikande uppfattning.

Här diskuterar vi hur förutsättningarna för cyklister ska förbättras. Vi vill inte att cykelbanan ska vara kass. Det är den tyvärr ofta. Och ofta är just det en anledning till cykelolyckor. Att välja blandtrafik i stället för en kass cykelbana är knappast en stor post i olycksstatistiken.

Hur gör du som cyklist när cykelbanan är helkass?

Avslutningsvis tycker jag att din medverkan är onödigt kantig. Du vinner inte gehör för dina åsikter genom att vara arg och svepande i din kritik. Vi har förstått att du inte gillar när någon påstår att det är alla andra som gör fel. Jag tycker inte Cyklistbloggen gör det. Var konkret i dina åsikter, annars uppfattas det bara som rallarsvingar.

Cyklister jobbar naturligtvis för att förbättra för just cyklister. Vem skulle annars göra det?

Miapia
Guest

Inte heller jag har uttryckt annorlunda, inte heller har jag uttryckt annorlunda om rådande förutsättningar. Det vi däremot inte är ense om är synen på vad man anser är den andres skyldighet.

Hur stor skall olycksstatistiken vara för att du anser att man ska ge den betydelse? Och hur gör man om den lilla posten hänger ihop med ett allmänt beteende som resulterar i andra småposter?

Du vinner inte i sak genom att påstå saker om mig som person som du inte äger kännedom i. Projicera inte dina känslor på mig utan läs det jag skriver så blir diskussionen mer saklig och mer konstruktiv.

Christian har påstått i flera inlägg att han inte för någon som helst talan utan gör det här enbart i eget intresse. Jag har valt att tolka detta som en svårighet i ett av de problem jag påpekat: att man gärna har en generell diskussion men enbart i positiv bemärkelse.

Arne B
Guest

Jag har inte påstått något om dig som person, däremot om dina inlägg. Jag försöker inte vinna något i sak, jag hoppas bara förstå vad du vill.

Vill du att Cyklistbloggen ska vara mer självkritisk? Det blir ju orimligt om man inte får ha åsikter om trafikanter och trafikmiljö förrän alla cyklister följer alla regler. Konsekvensen av detta skulle ju bli att bilister inte skulle kunna tycka något om dåliga cyklister, eller hur?

Christian gör såklart detta i eget intresse. Om vi inte delar hans åsikter, talar vi om det. Han har inget mandat att föra min talan, men oftast ligger hans åsikter nära mina, och då är jag glad att han sticker ut hakan och skriver här. Jag håller inte med om allt, men tycker att det är viktigt med opinionsarbete.

Kontentan i bloggposten är att polisen ensidigt ger cyklister råd, men underlåter att ge bilister råd om hur man bättre hanterar många, nya och oskyddade trafikanter. Varför inte upplysa fotgängare om att vara uppmärksamma på uppdelning mellan gång- och cykelbanor.

Miapia
Guest
Ok, det är lätt att blanda ihop er alla som visar så mycket ilska och direkt avsky. Men då vet jag att du är saklig i alla fall. tack för det. Bland annat det. Det är inte någon orimlighet utan tvärtom, världen är inte svart eller vit, antingen-eller utan det är ett samspel och där ingår självkritik som en naturlig ingrediens. Att göra som du förslår, bara ha åsikter om en sak i taget är det som idag präglar cykeldebatten från cyklisters sida. man ser bar de fel som blir begångna mot en själv, inte vilka man själv gör. Visst är det viktigt med påverkan och opinion men då måste man faktiskt ta ansvar för det man gör och inte bara sitta och tycka lite för att det är kul och sedan helt friskriva sig från ansvar och reflektion. Sista stycket håller jag med om, som en hel del annat jag medgett här. Fortfarande saknas självinsikten i tanken på om det ligger något i det polisen säger. Sen behöver andra informeras OCKSÅ men det förtar inte budskapet i artikeln. Faktiskt. Det är när man förminskar artikelns budskap med de argument som du har som gör cyklister icke trovärdiga. “Han är… Read more »
Christian Gillinger
Guest

Du verkar brinna för det här och nätet är stort. Gör som vi gjorde när vi tyckte något saknades: starta en blogg.

För vi håller som du säkert förstår inte med dig i din analys om vad som är bäst att blogga om.

Miapia
Guest

Det är sant att våra åsikter om konsekvenserna för cyklister som grupp av tongångarna av dig som lobbar för cyklister som grupp skiljer sig åt.
Att du inte är särskilt intresserad av komma till något sorts samförstånd och förståelse för varandra i trafiken blir rätt tydligt när du förklarar brist på medhåll som icke önskvärd.

Jag har öht inte uttryckt en åsikt om vad ni bloggar om så att du åter igen tar på dig martyrrollen är inte oväntad.

Christian Gillinger
Guest

Var ser du martyrrollen i att uppmuntra dig att uttrycka din åsikt på nätet? Vi gjorde det. Det är rätt skoj.

Och just samförståndsanda är väl inte direkt det första jag tänker på när jag läser dina inlägg.

Miapia
Guest

Nu blir du bara raljant och direkt oförskämd. det blir lätt så när man saknar sakliga argument.

Nej, samförståndsanda är inget som genomsyrar bloggen så varför skulle det vara annorlunda nu menar du?
Det visar ju på din direkta ovilja att förstå annat än ditt egenintresse och ärligt, är inte det speciellt smickrande.

E
Guest

MiaPia, kan du inte skriva en punktlista med dina konstruktiva argument eller för all del åsikter och lämna dessa till oss för begrundande? De mesta av dina inlägg läser jag som en massa attityd och tjafs om att ANDRA skulle ha inga/ihåliga argument och missförstå dig. De enda åsikterna från dig jag lyckats snappa upp på hela dagen är att du är missnöjd med att CYKLISTbloggen främst ser om cyklisters intressen och att de därav klär cyklister i offerkläder. Den enda argumentation jag noterat är EN statistisk siffra om antalet olyckor involverande cykel som du eller någon annan dragit slutsatser om och därefter ansett att cyklisterna är allena skyldiga till olyckorna de är med om och därför inte har någon talan. Noterat. Är det något mer eller? Jag missförstår dig säkert också – varför jag tycker du bör koncentrera dig på att formulera (om) dina argument/åsikter istället för låta merparten av dina inlägg innehålla massa tjafs om att du tycker att andra tjafsar. Läs gärna igenom dina inlägg själv och notera hur många som innehåller sakliga argument.

Miapia
Guest

Eftersom du har läst mina kommentarer har du säkert också noterat allt som läggs i mitt knä och att jag bemöter detta? vem är det då som tjafsar, den som driver tjafset och osakligheter eller den som går i svaromål mot orätta anklagelser?

Som din kommentar, vad är det du vill egentligen, förutom att göra ner mig som person? För om du läst vad jag skrivit har du också noterat flera ståndpunkter. Men det väljer du att nonchalera, är det för att det blir obekvämt.

Jag frågar dig, hur tycker du att man ska påverka cyklisters attityd och förhållningssätt till medtrafikanter? Du har inte kommit med något konstruktivt förslag men jag har nog bara missat det. Kan du ta det igen?

E
Guest

Har jag gjort ner dig? Har jag inte noterat dina ståndpunkter? Jag har inte kallat dig någoting, och jag har skrivit vad jag uppfattat vad dina ståndpunkter var.

Begäran i ditt sista stycke har förövrigt inget här att göra. Du kan inte begära och förvänta dig svar på den frågan under en blogg och blogginlägg som redan anger vilket ämnet som helst ska diskuteras. De som besöker diskussionen har heller inget ansvar eller incitament att besvara dig denna fråga – som du för övrigt inte besvarat själv, utan endast klagat på att vi andra inte besvarat. Och varför skulle vi. DET ÄR INTE DIN BLOGG! DU ÄR OTREVLIG! Vik hädan Myopia!

Rajsarn
Guest

Håller med dig! Efter att ha läst hennes inlägg märker jag att hon hetsar upp sig mer och mer för varje inlägg och vägrar svara på konkreta frågor. En sak är säker : MiaPia kan skriva sig blodig här, ingen, jag säger ingen kommer ta hennes inlägg på allvar. Jag tror också att hon i grund och botten är ett troll.

Richard
Guest
Den som är oförskämd är du Miapia och jag vet inte vad som är värst – att du är ett vanligt troll som vill starta ett flame war eller att du verkligen tror på allt du skriver. Låt oss repetera vanlig konsekvensanalys på gymnasienivå. Problem: hälften av alla trafikolyckor är singelolyckor där cyklister är inblandade Konsekvens: a) kostar samhället mycket pengar b) många enskilda lider skada c) om cyklister väljer andra kommunala färdsätt ökar trängseln på tåg/buss och miljöutsläppen ökar om de väljer bil Hit är vi nog överens. Sedan skiljs vår analys åt. Orsak (cyklistbloggen): Dåligt underhåll på cyklisternas färdvägar, bristande konsekvent planering och obefintlig ovilja att hålla cykelbanor och cykelfält rent från parkerade bilar, containrar, lastbilar och annat bråte. Åtgärder (cyklistbloggen): Politiker måste lägga ner mycket mer anslag på att cyklismen ska vara “lika säkert” som bilismen. Olyckor kan självklart inte byggas bort helt (och det är inte helt riskfritt att åka bil) men stolpar/betongsuggor mitt i cykelbanor, cykelfält som plötsligt tar slut, rullgrus som ligger för länge i cykelbanorna eller alltför smala kombinerade gång- och cykelbanor ger onödigt höga olyckssiffror. Orsak (Miapia): Cyklister cyklar för fort och hänsynslöst Åtgärder (Miapia): Cyklister får skärpa till sig, sänka farten,… Read more »
Miapia
Guest

När argumenten tar slut tar påhoppen vid. Att skylla den som inte håller med för att vara troll är bara trist och okunnigt. Framförallt visar det på en oförmåga att acceptera annat än sina egna åsikter. Oförskämdheter ger dig inte rätt även om du så gärna vill ha det.

Var förnekar jag underhållets betydelse? Citera.
Var skriver jag att det enbart beror på cyklister? Citera.

Du är faktiskt direkt oförskämd som lägger din sanning i mitt knä eftersom inget av det du påstår är sant. Om du inte orkar argumentera sakligt är det självklart ditt val att avstå.

Christian Gillinger
Guest

Okej. Då vet jag.

Miapia
Guest

Synd att du är verkar så totalt ointresserad av annat än att få rätt i att andra gör fel och cyklister är offer för andras okunskap/ovilja.

Rajsarn
Guest

Stick härifrån och skapa din egen blogg som andra säger, varför gör du inte det? En Bitsch är vad du är och dom brukar jag cykla omkull

Christian Gillinger
Guest

Allvarligt så tycker jag det här börjar bli obehagligt. Jag uppfattar sig som hätsk på ett sätt som jag inte förstår varför, du har inte tidigare deltagit här på bloggen, åtminstone inte med det här namnet, och jag förstår inte varför du kommer med sådan oerhörd intensitet från ingenstans. Du är väldigt anonym, samtidigt som jag uppträder med eget namn och foto.

Det är därför jag nöjer mig med att avsluta så.

Miapia
Guest

Tycker du verkligen att det är obehagligt att argumentera för din sak? Samtidigt som du inte känner dig bekväm med att inte ha full kontroll över den du diskuterar med?

Oerhörd intensitet? Jag har skrivit TVÅ kommentarer sen jag jag besvarat de svar jag fått. Det är så det går till i en vanlig dialog, IRL såsom på nätet. Man svarar varandra.

Det är hyfsat off topic men det ser jag som en allvarlig sak. kanske att elektroniska forum inte rätt fora för dig?

Man kan även tolka det som att du försöker dra ett “jag känner mig så hotad” för att väcka sympatier. Jag väljer dock att tolka som så att det inte alls var så du menade.

Man kan även tolka det som att du bara vill ha medhåll och att alla som tycker olika ska hålla sig borta. Det lustiga är att jag nämnde just det i ursprungskommentaren.

Så vad har du att säga i sak mer än att politiker och bilister måste bättra sig. Vad är din åsikt om att cyklister måste ändra sig och hur ska det i så fall gå till om alla måste hålla med varandra?

Rajsarn
Guest

Går det inte att stänga av den här människan? Hon tillför ju ingenting? Kräver bara att vi miljöhjältar ska erkänna att vi har ett ansvar.. OK, jag erkänner det. Är du nöjd nu? Kan du sluta skriva nu? Jag håller med dig om allt du vill bara du slutar skräpa ner den här sidan! Heter du inte Häxan surtant egentligen förresten?

Christian Gillinger
Guest

Förlåt, men bara så att jag förstår: Du valde alltså egentligen inte att kommentera just det här inlägget, utan tog bara random kommnetarsfält för att få driva din allmänna tes, som handlar om vad du tycker att vi borde blogga om istället för det vi bloggar om?

Anders M
Guest

Det kanske är något fel på forumprogramvarans autouppdatering, för när inlägget jag kommenterar postades så stod “Kristofer” som avsändare på det. Nu en stund och en riktig sidladdning senare så är det “Miapia”.

Christian Gillinger
Guest

Ja, det stod “Arne B” förut på samtliga inlägg, så jag tror cachningen har svårt att hinna med bara.

Ms_Xx
Guest

Att påpeka vad som behöver förbättras och att det finns en attityd gentemot cyklister som grupp som inte är objektiv är knappast att likställa med att sätta på sig en offerkofta.
Men du kanske tycker att man bara ska bita ihop och hålla käft?

Miapia
Guest

Jag småler lite åt att du läser så selektivt och anpassar sanningen så att den passar dig snarare än verkligheten.

Ms_Xx
Guest

Jag småler just nu åt att du tycker att jag gör precis det som jag tycker att du gör (läser selektivt och anpassar det så att det passar din verklighetsuppfattning). Samt anklagar sansade kommentatorer för att vara rättshaverister…
Undra också lite hur du kan dra slutsatsen att jag läser selektivt utifrån två korta meningar. Men well well. Du verkar ha lite andra läsögon än de flesta.

Miapia
Guest

Jag förstår att du gör det eftersom du läser så selektivt. Men jag förtydligar för dig: “behandlas som andra klassens människor och trafikanter och ständigt hotas explicit och implicit av andra trafikanter.” det kallas för offerkofta.

“Självinsikt är något rättshaverister saknar, de har offerkofta istället.” Vem skriver jag är rättshaveristen? det står skrivet i ett långt inlägg i ett sammanhang men du tar ut ETT ord och skapar en egen sanning. Det är det som kallas för halmgubbe och visar på det jag poängterar: att cyklister inte vill ha dialog, samförstånd och förbättring utan RÄTT.

Så bli konstruktiv i din dialog. Om du öht är intresserad av det, annars bör du avstå.

Rajsarn
Guest

Du kallar det för offerkofta men det är din egen analys. Vi andra håller inte med sörru

Ms_Xx
Guest

Eftersom du har anklagat folk (flera) här för att ha offerkofta kan jag inte tolka meningen “Självinsikt är något rättshaverister saknar, de har offerkofta istället.” som något annat än att du även anser dem vara rättshaverister. Om du inte menar det med den meningen bör du inte skriva ut den.

Om någon inte är konstruktiv i sin dialog är det du. Jag har inget som helst intresse av att diskutera med dig mer, har betydligt bättre saker att lägga min tid på, så bye bye.

Du kanske kan starta en blogg om hur illa cyklister beter sig i trafiken förresten? Den här handlar ju även om andra saker, vilket inte verkar passa.

Miapia
Guest

Igen: läs hela kommentaren med hela sammanhanget.
Jag menar det jag skriver och skriver det jag menar. Att du tolkar in ett helt annat och lösryckt ur sitt sammanhang är inte och kommer aldrig att vara mitt ansvar. Du bör läsa saker i sitt hela sammanhang och sen komma med sakargument istället för att dra till med halmgubbar som bygger på dina egna och felaktiga slutsatser.

Det är ingen sm tvingar dig att diskutera så jag förmodar att du loggar ut från datorn nu så att du kan lägga din dyrbara tid på annat.

Är du en sån där som har ett stort behov av sympatier och medhåll? Det verkar som det eftersom du anser att om man inte tycker lika ska man vara tyst alternativt att du ska slippa läsa det och argumentera för din sak?
Jag har inga som helst planer på att starta en blogg, varför ska jag göra det?

Du borde fundera på vad det är du argumenterar mot och varför.
Jag har hela tiden framfört ett budskap, har du inte förstått det kan du enkelt läsa alla mina kommentarer igen och begrunda …

Rajsarn
Guest

Ju mer jag läser av dig så inser jag att du är en tvättäkta rättshaverist. OM du har ett vanligt jobb med arbetskamrater så tycker jag synd om dem. Att tvingas ha en sån messerschmitter vid sitt lunchbord måste vara en plåga. Jag misstänker dock att du är ensamt i världen, ingen vill ha en sån som dig som vän eller bekant

Ms_Xx
Guest

Miapia. Jag menar inte att vara oförskämd nu, men jag har läst igenom alla (?) dina inlägg och på riktigt tror jag att du skulle behöva söka hjälp. Du verkar inte ha en riktigt bra verklighetsuppfattning, och du verkar inte må så bra. Du känner dig påhoppad och anklagar i princip alla andra för att gå i polemik mot dig när det gång efter gång är du som initierar det. Det du skriver om att alla andra motverkar samförstånd bara för att de inte tycker som du går inte ihop. Inte heller allt snack om offerkofta och rättshaveri. Jag skriver inte det här för att vara elak eller för att förolämpa dig utan för att försöka hjälpa dig.
Annars kanske du kan testa att bara sova ut. Man brukar må bättre sen.
Mitt tips om att starta en blogg gav jag dig eftersom du verkar brinna för frågan och kommentarsfältet i den här bloggen är uppenbarligen fel plats för att föra fram ditt budskap, det blir ju inte så bra. Bättre att lägga den energin nånstans där du själv kan få ut något positivt av det.

Miapia
Guest

Där kom jag det som var föga oväntat: låga personliga påhopp. det blir så när man kämpar om sin rätt att ha rätt och inte har några sakargument. Ditt inlägg säger allt om dig men inget om mig, det är så många gör som inte kan argumentera, de känner andra genom sig själv.

Jag har redan besvarat din uppmaning om bloggen. Vad var det i svaret du inte förstod eftersom du upprepar dig?

Ms_Xx
Guest

Jag ber om ursäkt om jag har fel. Du har ett väldigt provocerande sätt att “diskutera” på, det blir väldigt okonstruktivt och som du kanske har märkt får du i princip alla andra emot dig.
Angående bloggen så upprepade jag mig inte, jag förklarade på vilket sätt det skulle vara en bättre väg för dig än det här.
Kan bara utgå från att du får ut något positivt av det här, obegripligt hur, ganska sorgligt faktiskt.
Jag får önska dig ett bra liv och säga bye bye på riktigt den här gången.

Miapia
Guest

Jag har inte en enda gång angripit dig personligen utan är saklig. Det är oroande att du blir så känslomässigt engagerad att du uppenbart projicerar ditt mående på mig. Du kan inte veta hur jag mår helt enkelt.

Läs vad troll är:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll

“Det är viktigt att vara medveten om att det medför en risk i sig att dra
alltför stora växlar på begreppet troll. Det händer att
internetanvändare falskeligen anklagas för “trollande”, trots att de har
ett seriöst uppsåt med positiva förtecken. Användare kan exempelvis
anklagas för att vara “troll” antingen som ett uppsåtligt retoriskt
knep, eller som en följd av missförstånd. En person med åsikter som
skiljer sig från majoritetens upplevs lätt av andra debattörer som
provokativ, och kan i förlängningen komma att beskrivas som ett “troll”,
trots att en mer neutral genomlysning av diskussionen kanske visar att
det egentligen inte alls ligger till på det sättet. En annan orsak till
att en person felaktigt upplevs som “troll” kan vara att personens
meddebattörer har en annan uppfattning om vart forumets debatt bör leda.”

Rajsarn
Guest

Allvarligt talat: alla s k normala människor här vill inte argumentera med dig eftersom de inser att det inte går, det är som att prata med en vägg. Tar du inte till dig någon kritik alls här eller någon annan stans? I så falls skulle jag vara orolig. För din mentala hälsa alltså.

Miapia
Guest

Ja det blir mycket kontraproduktivt då du kommer med personliga påhopp istället för att diskutera i sak men det ligger på ditt ansvar och inte mitt. det är inte jag som bestämmer vad du ska skriva.

Det sorgliga är att du så tydligt har svårt att alla inte tycker samma som du, att du blir så provocerad att du tar till alla medel du kan för att försöka tillintetgöra mig. När du inte lyckas i sak angriper du mig som person. Det är riktigt, riktigt sorgligt. För din skull.

Rajsarn
Guest

Nej det är inte sorgligt för henne, det är du som är den sorgliga personen här, det inser alla men inte du? Rättshaverist? PSykopat? You name it, men sök för bövelen vård innan det är för sent. Snart står du väl och mejjar cyklister vid något rödljus i stan….

Miapia
Guest

I princip alla politiker är mycket tydliga med budskapet att så länge som “cyklister” inte visar eget intresse av sin egen säkerhet utan bara fortsätter att lägga ansvaret i andras knä så kommer de inte att göra något.

Cyklister som du förstör med andra ord för alla. Hoppas faktiskt att du får dig en tankeställare och skäms.

Christian Gillinger
Guest

Det går ju såklart inte att bunta ihop alla människor som cyklar i en grupp som på något sätt ska ta kollektivt ansvar för vad alla andra som för stunden råkar ha en cykel under rumpan gör.

Tittar man på de trafikundersökningar som görs finns det heller inget stöd för att cyklister skulle vara vårdslösare än några andra.

Och jag vet inga politiker som är tydliga med att de ska kollektivt bestraffa alla cyklister. Men du kanske sitter på någon insidesinformation?

Miapia
Guest

Det här är en av de saker som gör att ingen tar cyklister tas på allvar. Man pratar om “bilister” “lastbilsförare”, “poliser” men fan ta den som försöker prata om “cyklister” DÅ helt plötsligt är alla individualister och man kan absolut inte klumpas ihop som trafikslag.

Som jag skrev nedan så är hälften cyklister som skadas årligen men det spelar ju ingen roll. Det räknas inte. För det är ju individualister.

Hur läser du? Bestraffa?
Läs om, läs rätt. Och ta för sjutton av dig offerkoftan, den passar dig inte. Lite självrannsakan vore på sin plats.

Christian Gillinger
Guest

Vi tycker inte man ska bunta ihop folk och tillskriva dem kollektiva egenskaper, det gäller oavsett om de råkar sitta på en cykel, i en bil, lastbil eller är poliser.

Miapia
Guest

nej och det är ständigt så du som talesperson för gruppen cyklister argumenterar mot all kritik.
Politiker är dumma, bilister är dumma, fotgängare är dumma men ingen kritik kan riktas mot cyklister för de består av individer.

Berätta hur det gör dig trovärdig som lobbyist när du först påstår dig försöka påverka för gruppen cyklister men inte vill medge gruppens tillkortakommanden fast du pratar vitt och brett om andras i form av grupptillhörighet?

För i förlängningen av det du säger är att alla cyklister ska bära sin egen kostnad av cykelbanor – det finns ju ingen grupp cyklister. Kalle får betala sträcka A, Lisa sträcka D osv.
Vad tror du att du vinner på denna mycket skeva retorik?

Christian Gillinger
Guest

Jag är inte talesperson för något annat än mig själv. Jag brukar dessutom dubbelkolla med Jeroen när använder “vi”-formen och är osäker på om han håller med.

Miapia
Guest

Så ni menar alltså inte det ni skriver “om oss”?
“Vi hoppas att vi drar vårt strå till stacken för att se till att göra Stockholm till en vettig cykelstad.” Ni försöker förstås inte påverka för gruppen cyklister utan bara för dig enskilt som privatperson?

Tja, det borde vid det här laget inte vara sådär förtvivlat svårt att förstå vad jag skriver om. Att du som påstår dig företräda gruppen cyklister (utom då det blir jobbigt att stå för det) måste kunna se gruppens tillkortakommande och inte bara andras.

Det borde heller inte vara så svårt att förstå att man inte kan prata om cyklisters rättigheter som grupp men när det är systematiska fel är det cyklistens ansvar som individ. Att man inte kan slå ifrån sig kritik så enkelt.

Är det verkligen så fruktansvärt svårt att förstå?

Christian Gillinger
Guest

För att vara talesperson för en grupp måste man ha någon form av mandat. Jag har mandat från mig själv och i någon mån för Jeroen. Inte mer. Och mina åsikter skiljer sig på massor av sätt från andra som också cyklar.

Jag företräder inte “gruppen cyklister”. Jag försöker bidra med min röst i en debatt som förs av massor av människor.

Jag ser också cyklisters tillkortakommanden. Möjligen tycker jag inte att åsikter om cyklisters tillkortakommanden är någon bristvara direkt. I synnerhet inte på nätet.

Och det är klart att man kan tala om rättigheter för de som väljer att cykla, utan att utkräva kollektivt ansvar.

Precis som man kan prata om att “alla muslimer ska åtnjuta rätten till religionsfrihet i Sverige”, samtidigt som man inte kan säga att “Inte förrän muslimerna slutar våldta så kommer vi låta dem få bygga en moske”.

Eller om man vill ta någon mindre laddat “Elever ska ha rätt till en trygg skolmiljö”, men inte “Inte förrän eleverna i Sverige slutar klottra så tänker vi göra något åt skolmiljön”.

Miapia
Guest
Nej det handlar inte om officiellt mandat, ärligt så tror jag att du förstår det. Men låt oss säga att du enbart företräder dig själv och att ni inte menar att ni vill påverka cykelstaden för cyklister. Varför ska politiker ta lilla dig på allvar och lägga ner skattepengar på just dig? Syftet har du medgett är att påverka för en grupp. Men detta är bara lek med ord och krumbukteri för att slippa att stå för det man gör. Du missar en mycket viktig aspekt när du säger att det finns nog med kritik mot cyklister: den egna självinsikten och den egna viljan att driva på förändringar hos sig själv. För annars blir det bara som du gör nu, man går i försvarsposition och slår bort precis all kritik “du är dum, jag har rätt att ha rätt”. Precis som du kommit fram till bör och ska man diskutera precis som i dina två exempel men man gör det Man ska kunna diskutera såsom i dina exemel men man gör det utan offerkoftan på. “alla muslimer ska åtnjuta rätten till religionsfrihet i Sverige, vi bygger en moske”. Samtidigt som man diskuterar “vi måste alla sluta kladda och kleta på… Read more »
Christian Gillinger
Guest

Jag vet inte riktigt vad du argumenterar emot nu. Jag har inte sagt att man inte ska kunna ta upp saker som folk på cykel gör fel.

Rajsarn
Guest

Herregud Christian, lägg ner debatten med henne! Hon är antingen ett troll, en rättshaverist eller ett psykfall eller möjligtvis allt på en gång. Diskuterar man med sådana individer? Not, man låser in dem!

Miapia
Guest

Nej du har inte sagt och jag påstår inte ens att du säger det. Tycker du att du har en generell diskussion om cyklisters beteende på samma sätt som du har om bla politikers ovilja?

Pudelns kärna ligger i samspel, eller hur? Tror du att man får det genom att nästan enbart peka ut vad andra gör för fel?
Gå till dig själv, bättrar du dig bäst när någon gnäller och tjatar på dig eller när du själv reflekterar och inser vad du gör för fel och själv vill förbättra dig?

Det är ingen skillnad i cykeldebatten.

Rajsarn
Guest

“du dig bäst när någon gnäller och tjatar på dig eller när du själv reflekterar och inser vad du gör för fel och själv vill förbättra dig?” Snälla PiaMia, har DU reflekterat över detta någon gång i ditt liv? Seriöst alltså?

Richard
Guest

Vilken person förstör för alla andra? Vem är det som ska skämmas? Christian? Felix? Robert? Jag?

Svårt att förstå din kommentar då du inte väljer “svara” i tråden utan bara skriver en kommentar.

Miapia
Guest

Jag trodde du insåg att man kommenterar blogginlägg. Tydligen hade jag fel. Har du inget annat du kan angripa i brist på sakliga argument?

felix reychman
Guest

… säger offerkoftan i plåt, som inte får parkera på cykelbana. Vet du, jag följer trafikeglerna. Ändå håller jag på att dö varje gång jag cyklar till jobbet, därför att så många bilister inte gör det. När bilister bryter mot lagen dör någon. När cyklister bryter mot lagen blir bilister sura.

MiaPia, du kommer inte att få någon sympati här. Läs lite mer i den här bloggen. Den är saklig och lösningsinriktad, och inte på något sätt en offerkofta för cyklister, till skillnad från en del andra forum. Fundera på vad som skulle hända, om bilister möttes med samma attityd från kommun och polis. Läs vad det faktiskt står. Läs. Reflektera.

Miapia
Guest

Så du tror att jag är ute efter sympatier? Varför gör du det?

Och vad menar du med dina spekulationer om att jag är fordonsförare? Du vet inte ett skit om mig eller vem jag är.
Däremot är du ett tydligt exempel på att cyklister gärna hoppar på snarare än diskuterar sakligt.

Tror du att cyklister får fler sympatier för att du använder dig av överdrifter och martyrrollen? Ingen respekterar en dåre som utsätter sig för medveten dödsfara och sen gråter om det.

Rajsarn
Guest

Nej, MP är inte ute efter sympatier hon är ute efter att provocera, det är mycket tydligt. Jag uppmanar alla lägga ner “debatten” med detta psykfall alt troll så kommer diskussionen självdö

Miapia
Guest

Jag skäms riktigt skäms att jag är en cyklist när jag läser det här.
Istället för att ta fasta på det verkliga problemet bdriver man häxjakt på den som framför ett obekvämt budskap.
Du “glmde” (mycket lägligt och förmodligen medvetet) det viktiga buskapet. Jag citerar det du “glömde”.

“Enligt Trafikverket skadades 2 000 cyklister allvarligt 2012, vilket
motsvarar nästan hälften av de 4 500 trafikanter som totalt skadades
allvarligt samma år. Varje år omkommer cirka 300 personer i trafiken. Av
dem är mellan 20 och 30 cyklister.”

Det är DET man ska göra något åt. Så länge som såna som du tar sig rätten att företräda gruppen cyklister kommer inget att förbättras. Därför att ni är inte alls intresserade av en dialog utan bara att få rätt. Det är så rättshaverister beter sig. Sällan har uttrycket cyklisttalibaner passat bättre.

Rajsarn
Guest

Går det inte att stänga av denna skämskudde? Kan hen inte starta en egen blogg? MiaPias skämskuddeblogg vore ett passande namn. Där kan hon raljera bäst hon vill, ingen skulle svara.

Richard
Guest

Snälla, kan du sluta att försöka locka tillbaka henne hit? Det var en mycket intensiv dag för oss alla men det har gått över en vecka nu. Släpp. Detta. Nu. Tack.

Richard
Guest

Cyklistbloggen företräder inte alls “gruppen cyklister”. Det är ingen organisation som har ett antal medlemmar som betalar en medlemsavgift.

Däremot har två pendlingscyklister skapat en blogg för att i demokratisk anda på gräsrotsnivå försöka påverka politiker / opinion (och förhoppningsvis även bilister) att göra cykling säkrare genom att diskutera de problem som finns.

Detta är ett forum, en digital anslagstavla där visserligen bara Cyklistbloggen får skapa nya inlägg men där alla (även anonyma som du och jag Miapia) får kommentera.

Cyklistbloggens två skribenter har två vassa pennor som beskriver det absurda som vi cyklister dagligen får tampas med varvat med intressanta inlägg som t.ex. bländningsfri belysning, trafikregeldiskussioner eller pryltips. Jag beundrar deras engagemang, den tid de lägger ner och hur väl de skriver sina inlägg.

Du däremot Miapia skriker bara ut cynism, ilska och förutfattade meningar på ett icke konstruktivt sätt.

Miapia
Guest

I och med att man bloggar, har många läsare och har intresset av att sprida sina ord i termer som “cyklister” så företräder man. Det har inget att göra med ett eventuellt företags- eller organisationsnummer.
Man har ett intresse av att påverka allmänheten.

Det finns mycket absurrt när det gäller cykling och dit hör faktiskt cyklisters uppträdande. Du vill inte kännas vid det men så länge som man inte ser helheten utan bara alla andras fel kommer man att backa i trovärdighet och förståelse.

Du verkar inte vara intresserad av samförstånd utan bara att andra ska förstå DIG och din situation. Det är icke konstruktivt hur ogärna du än vill se det.

Rajsarn
Guest

“Du verkar inte vara intresserad av samförstånd utan bara att andra ska förstå DIG och din situation. Det är icke konstruktivt hur ogärna du än vill se det” MP har gjort det igen? VAdå? Skrivit en floskeln som lika gärna berör henne själv men det ser inte detta psykfall till troll. Hon har rätt alla andra har fel

Christian Gillinger
Guest

Jo, vi vet att cyklister skadas i trafiken. Vi har också läst analyserna om varför. Utifrån det försöker vi skriva om cykling, inget annat.

Miapia
Guest

Ni saknar alltså intresse av att granska cyklisters tillkortakommande?

Christian Gillinger
Guest

Nej, var skriver jag det?

Ms_Xx
Guest

Snälla. Alla trafikantgrupper gör fel, ofta. Både cyklister, bilister och fotgängare. Det är dumt. Det är de flesta av oss som cyklar överens om, liksom de flesta som kör bil.
Det många av oss som du attackerar här i kommentarsfältet har svårt för är att bilisters tillkortakommanden i trafiken regelmässigt används som en ursäkt för att man måste förbättra bil-infrastrukturen, medan det när cyklister gör fel används som ursäkt för att absolut inte förbättra cykelinfrastrukturen.
Det blir lite snett, kan du förstå att vi som cyklar mycket och måste vistas i den ickeförlåtande infrastrukturen tycker det? Och kan du förstå att det inte betyder att jag eller nån annan här tycker att det är bra när folk bryter mot lagar?

Miapia
Guest

Ja det är precis det jag skriver om. MEN intresset hos cyklister är att framhålla vad andra gör för fel. Andas man att det många gånger står rätt illa till med cyklisters efterlevnad blir man hudflängd oavsett vilket forum det yttras i.

Att göra någons fel till ursäkt för att man själv ska få fortsätta göra andra fel är än dummare än det första felet.
Diskussionerna handlar om att jag som cyklist har rätt (för lagen förbjuder det inte) därför gör jag och andra ska ta hänsyn. Att det sen finns tex en cykelbana bredvid (vanligt förekommande) struntar man i för man måste ju ta hänsyn till att det finns fotgängare där etc.

Jag vet precis hur det är att cykla eftersom jag gör det själv. Och jag blir irriterad över denna totala brist på omvänd hänsyn eftersom den förstör för mig eftersom politiker anser att så länge som VI fortsätter att bryta så frekvent mot lagen och bristen på hänsyn till andra så visar VI att VI inte behöver förbättringar.

Rajsarn
Guest

Nu skiter jag i att vara PK. Vi cyklister har all rätt i världen att ta för oss i trafiken och bryta mot alla lagar vi kan bara för att få till en förändring. Det är genom (cykel)revolution världen förändras. Jag har kämpat för detta i 12 år nu och fortsätter kampen varje dag mellan jobb och hem It’s a war out there!! Yes. Varför? De tre heliga tingen : miljön, plånboken och hälsan gör att vi cyklister står moraliskt över alla andra trafikslag och kan därmed ta oss vissa friheter. Dessutom har vi ingen nummerplåt, gudbevars!

Robert Andersson
Guest
Tyvärr så är Polisen alltid bilsidan. Har sett flera exempel där man ger ordningsböter till cyklister/mopedister, om de har begått ett brott vid olyckan. Exempelvis att man ej har följt väjningsplikt, eller valt körbana istället för cykelbana. Detta kan kosta 500 kr och en del mer, beroende av vilket brott det gäller. Men när det är tvärtom att en bil missade väjningsplikten, så heter det ingen misstanke om brott, då cyklisten/mopedisten borde ha insett att bilen ej skulle stanna. Man är vid dessa olyckor noga med att kolla så att cykeln träffade framför bilen och inte i sidan. Och om nu polisen skulle göra en utredning som leder till åtal, så kommer problemet med att få en fällande dom, då domstolarna kan ha “Polisbedömningen”. Exempelvis: B 31388-05 där Stockholms tingsrätt, frikänner en bilist för förseelse mot trafikförordningen samt vållande till annans död. Detta då ingen kunde säga om cykelljuset var igång eller ej vid olyckan (antar att cyklisten var allt för skadad för att förhöras riktigt innan dödsfallet, och bilisten hade väl blackout eller liknande). Cyklisten borde ha sett att bilen skulle svänga vänster, utan att bry sig om en cyklist ifrån höger, eller vad de nu har bedömt det… Read more »
Richard
Guest

Jag undrar just hur krocksäkra mina cykellampor är. Jag skulle bli rättshaverist om jag blev påkörd av bilist, lamporna går sönder och sedan få ovanstående mumbo-jumbo i ansiktet.

Kanske dags att köpa en filmkamera och montera den på cykeln eftersom det verkar som cyklister har lika svårt att få rätt i en domstol som en våldtagen.

“Varför cyklade du så sent på kvällen när du vet att det är så mörkt?”

“Tycker du att det är spännande att cykla utan hjälm?”

“Har du provat att cykla i grupp? Vad tyckte du om det?”

“Du har tajta iögonfallande lycrakläder. Tycker du om att få uppmärksamhet? Jag menar, de där kläderna är ju t-a-j-t-a!”

zeraien
Guest

RT @Cyklistbloggen: Vem ska följa trafikregler? http://t.co/RFELHfT4Vy #cykla

Dmitri Fedortchenko
Guest

Alla vet ju att det är brottsoffrets fel om hen blir slagen eller våldtagen eller dödad. Vederbörande skulle ha varit mer uppmärksam.

knight22
Guest

Jag tycker det är helt logiskt att polisen skriver såhär. Det är väl därför de släpper lastbilschaffisar som kört ihjäl en cyklist innan de gjort alkotest för att hinna med båten: det är inte viktigt att den som framför stora, tunga fordon följer trafikreglerna medan den som framför cykel eller går liksom får skylla sig själv. Trist att polisen i sverige har sen inställningen, trodde den mest förekom i tredje världen.

Richard
Guest

10 cyklister som cyklar mot rött på en timme säger ju ingenting. Hur många cyklister var det som cyklade är den första frågan som dyker upp. Sedan vet vi att vissa rödljus är mer till för bilar än cyklister pga att cykelbanan är lagd på fel sida om trafikljuset.

Skulle jag orka bevaka rödljuset vid Strömbron där bilarna ständigt 2 bilar åker mot rött när de tar till höger skulle siffran säkert bli 100 per timme. Men aldrig att polisen skriver tweet om det. Eller bevakar den för den delen.

Håller med att ju tyngre fordon man kör desto försiktigare måste man vara. Det hade varit bättre om polisen hade skrivit till bilisterna att ta det lite lugnare nu när cyklisterna ökar i antalet.

joranfagerlund
Guest

RT @Cyklistbloggen: Vem ska följa trafikregler? http://t.co/RFELHfT4Vy #cykla

KristerIsaksson
Guest

RT @Cyklistbloggen: Vem ska följa trafikregler? http://t.co/RFELHfT4Vy #cykla

Ms_Xx
Guest

Men herregud… Ibland är det nästan så att man blir konspirationsteoretiker… menar de allvar? Självklart är det viktigare att följa trafikreglerna om man framför ett fordon som är tungt och går snabbt än om man promenerar, hur kan de hävda motsatsen?
Det går i och för sig helt i linje med min teori om att vi just nu lever i en tid (tyvärr) där de flesta är sig själva närmast. Graderingen av hur viktigt det är att följa regler handlar alltså bara om att minska risken att man SJÄLV blir skadad. I så fall är det helt logiskt.
Tur att allt går i cykler, egoismen kommer att bli omodern, hoppas det vänder snart.

E
Guest

Det handlar inte om att polisen som skrivit texten snarare kör bil och har svårt att hantera cyklar i trafiken och helst vill att dem ska vara så försiktiga att de flyttar på sig när hen kommer körandes så han slipper anstränga sig och ta sitt ansvar? Samma grundtanke dock – hen ser mest om sig själv.

Ms_Xx
Guest

Hm. Skulle kunna vara en alternativ tolkning ja!

CyklaiOrebro
Guest

RT @Cyklistbloggen: Vem ska följa trafikregler? http://t.co/RFELHfT4Vy #cykla

felix reychman
Guest

Jag skulle vilja se lite statistik på hur många olyckor cyklisternas förmenta kriminalitet orsakar, faktiskt. De nämns alltid i samma andetag, men sällan visar man att de två faktiskt är relaterade. Det är lite som bakfyllan och kräftorna. Det är inte alldeles säkert så att det kräftorna som är orsak, bara för att bakfyllan är verkan.

För bilism och dess relaterade olyckor finns mycket statistik av den typen. Det finns statistik på hur många olyckor som orsakas av onykterhet, eller hög hastighet, eller trötthet, eller telefonprat, eller korta avstånd eller halka eller…

Den enda statistik jag någonsin sett gäller kopplingen av farlig infrastruktur och cykelolyckor. Jag tycker, av etiska skäl, att det är bra korkat att cykla mot rött (det stärker redan sura bilister i deras cykelhat, framförallt, och bidrar till en allmänt dålig syn på trafikregler), men jag kan faktiskt inte påminna mig att jag någonsin läst eller hört om en cyklist som krockat för att hen kört mot rött. Cyklister som kör mot rött, ser sig i allmänhet för. Det är fortfarande ett lagbrott, men att tala om cyklisters olycksrisk, och inte nämna dåligt underhåll, men framhålla cyklisters kriminalitet, kan vara ett brutalt felslut.

Kristofer
Guest

Håller med! Polisen verkar tyvärr ofta göra uttalanden baserade på rena gissningar istället för att ha läst på. Det är synd eftersom många ser dem som auktoriteter även inom områden där de inte är det.

Om man kommer med ett sådant uttalande är det minsta man kan begära att de även delar med sig av källor.

Hur stor andel av trafikolyckor där cyklister är inblandade kan cyklister anses vara vållande eller ha brutit mot någon trafikregel? Vad är motsvarande andel för bilister?

Borde inte sådan data vara relevant när man uttalar sig om vilken grupp som till störst grad bör följa trafikreglerna?

Olof E
Guest

Det finns undersökningar från Storbritannien och Australien där en polisen “alltid” gör en preliminär utredning vid kollision mellan bilist och cyklist.:
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/dec/15/cycling-bike-accidents-study?commentpage=1
http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/four-in-every-five-crashes-between-cars-and-bicycles-caused-by-driver-of-car/story-e6frea83-1226581475412
Krister Isaksson har också bloggat om att Stockholms stad letade efter olyckor i STRADA där cyklister kört mot rött och hittade bara en enda under flera år.

jwolfers
Guest

RT @Cyklistbloggen: Vem ska följa trafikregler? http://t.co/RFELHfT4Vy #cykla

bikelifeSE
Guest

RT @Cyklistbloggen: Vem ska följa trafikregler? http://t.co/RFELHfT4Vy #cykla

arjaskoterskan
Guest

RT @Cyklistbloggen: Vem ska följa trafikregler? http://t.co/RFELHfT4Vy #cykla

peppelorum
Guest

RT @Cyklistbloggen: Vem ska följa trafikregler? http://t.co/RFELHfT4Vy #cykla

wpDiscuz