När rödljuset inte reagerar

| 18 kommentarer

Vi har skrivit en hel del om rödljuskörning här på Cyklistbloggen. Ett av problemen i Stockholm är att rätt många trafikljus inte känner av cyklister. Det innebär helt enkelt att det fortsätter att vara rött. Ljuset slår aldrig om. Oftast löser det sig med att en bilist kör upp bredvid, men när det inte sker kan man bli stående – som jag blev i somras mitt i stan (läs om det här):

No green for you!

Här blir man stående…

Resultatet riskerar att bli att cyklister ”lär sig” att rödljus inte är för dem och så uppfostras folk att skita i rödljus. Och det är ju inte bra. Nu har staten Indiana i USA infört en möjlig lösning.

De har precis antagit en lag som säger att om ett trafikljus inte slagit om till grönt inom två minuter så får cyklister, motorcyklister och mopedister köra förbi det ändå. Eftersom att:

“When the signal isn’t triggered, that leaves the motorcyclist with the choice of, one, disregarding the signal anyhow, two, waiting for a car to pull up behind them and get on the scale. Then the motorcyclist has to pull their wheel out into the intersection to make room for that car. ”

Lagen kallas ”Dead red” och finns i olika varianter i femton andra delstater också.

Vi tycker det låter som en utmärkt lag för att komma runt problemet, men bäst hade väl kanske varit om man fixade så att trafikljusen känner av alla trafikanter som omfattas av dem. Vad vi har förstått är det egentligen inte svårt, men kostar pengar. Samtidigt är en lag bättre än ingenting.

rodljuskarlek

Ett bekymmer vi ser är dock hur det skulle påverka cyklisternas rykte – det har ju visat sig vara en viktig faktor och i Stockholm informeras ju i huvudsak bara cyklisterna om lagar och regler som omfattar just cyklister. Risken är då att rödljuskörande cyklister gör övriga trafikanter cykelnegativa. Och det vill vi ju inte.

Det är också något som den lokala polismyndigheten pekar på:

“All people who drive cars also should understand the law because they’re going to see motorcyclists at some point ignore a red light, and as long as they’re doing it safely, it is permissible by law,”

Vad tycker ni? Bra eller dålig lagändring?

Läs mer hos Kokomoperspective.

 

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

18 Comments on "När rödljuset inte reagerar"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Arne B
Guest
Member

Kunde man inte ställa om trafikljus (i innerstan) till gulblink från säg kl 20 vardagkvällar? Skyltar och högerregel borde räcka på de allra flesta ställen. Utanför stan i ännu högre utsträckning.

non
Guest
Member

En annan sak som gör mig förvirrad är när cykelöverfarter/övergångställe per default inte är aktiverade. Dvs bilister i samma färdriktning har grönt men eftersom du inte tryckt på knappen har du/gående rött och kommer inte få gröntt förens nästa gång det blir grönt i färdriktningen.
Många sådana ställen har även två grönt intervaller för bilar. Tex vid stadion. bilister får grönt->rött->grönt->rött och sedan får GC passera över vägen (till nästa rödljus 6meter bort som man får vänta igen för)

Krister Isaksson
Guest
Member

Sensorerna är nedfrästa slingor i asfalten som reagerar på förändringar i magnetfältet. För att de ska fungera bra för cykeltrafik krävs dels att de är rätt placerade dels att de är intrimmade. Just intrimmade är mycket viktig då cykel ju inte innehåller lika mycket metall som motorfordon (carboncyklar är en stor utmaning att hantera…). Många gånger slarvas detta med och konsekvensen blir ett dåligt trafikljus för cyklister. Kostnaden att dels göra rätt från början dels åtgärda de som brister idag är mycket låg, särskilt i jämförelse med att bygga cykelinfrastruktur. Här kan ni läsa lite mer om vad man kan göra för att få väl fungerande trafiksignaler för cykeltrafik:
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-3.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-4.htm
Här finner ni en handbok för just cykeltrafik och trafiksignaler, stadens egen. Tänk om de arbetade efter den, en annan och bättre värld skulle då existera för cyklister i Sthlm:
http://www.movea.se/Movea_Cyklar.pdf.pdf

Per Tomasson
Guest
Member
sadeln
Guest
Member

Hur fungerar sensorerna rent praktiskt och vad skulle det kosta per trafikljus att ändra så att cyklar känns av?

Ett liknande problem finns med stoppljus på cykelbanor där en måste gå av och trycka på knappen för att få grönt trots att biltrafik i samma korsande riktning redan har fått grönt.

Robert Andersson
Guest
Member

Finns nedgrävda induktionsslingor, som kan vara längsgående i körfältet för att känna av magnetism ifrån järn. Sedan så finns trafikljus med rörelsesensorer. Samt nyare med radar.

De trafikljus som har radar och rörelsesensorer har alltid känt av min cykel direkt.

De med induktionsslingor är där problemen kommer. Många sådana känner inte av cyklar, eller småbilar heller. Generellt så verkar de slingor som ligger i kollektivtrafikfältet fungera bättre. På en det ställen så har trafikljuset börjat stänga korsningen ifrån annan trafik, och sedan fått grönt för cykeln när man kommer fram till korsningen. Misstänker att det är så att de har ställt in sensorerna på högre känslighet så att kollektivtrafiken känns av bättre. Turligt nog för de cyklar om färdas i det körfältet.

Vet inte riktigt vad uppsättning av radar/kamera kostar.

da_hajhaj
Guest
Member

Det verkar finnas en utbredd uppfattning att så småningom kommer problemen med många skadade cyklister i trafiken lösas genom
ökade satsningar på cykelbanor. Men tyvärr är satsningarna alltför klena och kvaliteten i utförande för dåligt för att detta
är en rimlig lösning inom översiktlig framtid. Jag börjar alltmer tro att vi cyklister minst lika mycket borde lobba
för ändrade trafikregler och andra åtgärder. Rödljus skall betyda väjningsplikt för cyklister, det är farligt för cyklister att hamna bredvid
bussar eller lastbilar som sedan eventuellt svänger, det är bättre att uppmuntra cyklisten till att ställa sig före bilarna och komma
iväg framför dem. Dessutom tycker jag att man ska ta bort lagen som tvingar cyklister att cykla på cykelbanor. Många olyckor
inträffar eftersom det är svårt för bilisten att se cyklisten komma på cykelbanan när denna ska svänga över den. Dessutom
är cykelbanorna för dåligt underhållna, vilket ytterligare ökar olycksrisken. Sist men inte minst borde man momsbefria
cykelhjälmar och annan säkerhetsutrustning och även cyklar i sig så att vi får mer hjälmanvändning och kommer bort från
att folk cyklar omkring på gamla vrak utan ordentliga bromsar m m.

felix reychman
Guest
Member

Det har ju visat sig, statistiskt, att det inte är ett säkerhetsproblem, utan bara ett etiskt/moraliskt problem att cyklister cyklar mot rött.

Således borde lagen ändras på ett sätt så att, t.ex, rött ljus för cyklist skall tolkas som motsvarande väjningsplikt. På så sätt ökar man flödet för alla, utan att tumma på säkerhet, eller tvinga de heliga motorförarna, att stanna för cyklister, fast de har grönt.

Richard
Guest
Member

Jag tycker så klart att man ska gräva upp exakt varje jäkla trafikljus i hela vårt jädrans avlånga land och installera det som fattas så dessa också känner av cyklister.

Fler arbetstillfällen ökar BNP och skatteintäkter. Vi får på kort sikt en säkrare och trevligare trafikmiljö och på lång sikt en hållbar framtidsmiljö med fler cyklister och färre bilister.

Samtidigt tycker jag så klart att cyklister ska lyftas upp som jämlika trafikanter. Alltså: högerregeln ska även gälla vid cykelöverfarter. Kommer en cykel från höger ska bilister lämna företräde. Då slipper vi dessutom trafikolyckor som i rondellen utanför Visby där väjlningsreglerna är ”oklara”.

Robert Andersson
Guest
Member

Rondellen ovanför färjelägret (LV140/148)? Jo, där cyklade jag en del i sommar. Det som ser rörigt ut är först att Gotlands kommun har byggt cykelöverfarterna en bra bit ifrån rondellen. Samt att högerkörfält är undantagen ifrån cirkulationsplatsen. Skulle vara mycket tydligare om man satte upp väjningspliktskyltar mot cykelöverfarten eller mot körbanan, beroende av vem länsstyrelsen tycker ska behöva stanna.

Dan Snis
Guest
Member

Inte så bra… Om en vet att trafiksignalen inte reagerar på cyklar, så ska en vänta i två minuter, det kommer inte att fungera, då kör iaf jag mot rött innan två minuter har gått.
Sedan om vi tar det omskrivna slussen rödljuset, så tycker jag att trafikkontoret kan sätta dit tryckknappar för biltrafiken och låta det vara grönt för cyklister by default.

jwolfers
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: När rödljuset inte reagerar http://t.co/evgEX89d8Z #cykla

non
Guest
Member

Blir det inte rätt konstigt, röd/grön ljus är ju till för att skapa tryggare korsningar. Ska man ha infrastruktur som inte gör det till en viss typ av fordon och sen göra en lag för det.
Visst, det tar tid att bygga om en felaktig infrastruktur, men det här ger väl knappast incitament att göra det?

olavtorvund
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: När rödljuset inte reagerar http://t.co/evgEX89d8Z #cykla