Ingen plats för cykelbana i Visby

| 2 kommentarer

Vi fick precis svar från Region Gotland, som håller på att bygga en rondell på Visbyleden på Gotland. Ni minns kanske inlägget och den här bilden:

Omledning Visby Foto: Johan Malmros

Ingen plats för cyklister Foto: Johan Malmros

Nu har alltså svaret kommit på frågan varför det inte samtidigt byggdes en meter extra cykelbana för cyklisterna, som istället hänvisades till en tur runt landsbygden.

Svaret är i korthet “För att det inte fanns plats”. Region Gotland skriver i sitt svar att de inte disponerar marken bredvid vägen och därför var den där bilomledningen det enda som fick plats:

På den östra sidan går det inte att komma fram oavsett vem som äger marken eftersom hela den disponibla ytan är arbetsområde. På den västra sidan hade vi blivit tvungna att ta delar av koloniområdet i anspråk (med allt vad det inneburit). Vi hade blivit tvungna att bygga ny provisorisk g&c väg från cirkulationen vid Follingboväg och fram till tunneln från Terra Nova.  

Region Gotland omledning

Problemet är alltså att den avstängda cykelbanan ligger på “fel” sida om länsvägen (den röda streckade linjen på bilden ovan). För att cyklisterna ska kunna nå den korta omledningen (grå heldragen linje) anser Region Gotland att man först måste flytta hela cykelbanan från östra sidan till västra sidan.

Vi tänker att ett alternativ hade varit att lägga en bevakad cykelöverfart precis innan omledningen?

Inte heller att sänka hastigheten och tillåta cykling i blandtrafik på sträckan sågs som ett alternativ hos Region Gotland:

Det är mycket trafik på den här platsen och en stor del som är tungtrafik. Om vi blandat trafiken skulle cyklister och gående behöva korsa länsvägen ytterligare två gånger. Vi är måna om att ingen skall bli ihjälkörd vid denna ombyggnad. Trafikverket som är väghållare har godkänt denna lösning.

Region Gotland skriver också:

Alternativet att göra en g&c väg på den västra sidan och i stället visa in all fordonstrafik inklusive den tunga trafiken på Västra Törnekviar och Trädgårdsgatan var aldrig ett alternativ av förståeliga skäl…

So, i korthet, det fanns ingen plats för annat än motorfordon och blandtrafikskörning är för farlig.

Lyssna också hos Sveriges Radio.

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

2 Kommentarer på "Ingen plats för cykelbana i Visby"

Låt mig veta när
avatar
Richard
Gäst

Detta är så klart bullshit. Alla som åker förbi väggbyggen vet att det går att minska utrymmet med hjälp av gula markeringar och suggor. Man får helt enkel åka saktare. Ett annat alternativ är tillfälliga trafikljus med endast en körbana.

Men gud förbjude att motordriven trafik ska behöva minska farten eller – ve och fasa – förlora tid på att vänta på grönt!

Att cyklisterna ska få förlora tid med dubbla sträckan verkar dock inte bekymra någon.

Låt mig gissa: alla som bestämmer i dessa frågor på Gotland tar bilen till jobbet.

Gotland är allt annat än annorlunda. Det är samma jävla javisst-bilist-planering på ön som på vårt fastland.

Ms_Xx
Gäst

Men du vet bilar släpper ju ut en massa avgaser, det är av omtanke om miljön som det är viktigt att de alltid får köra kortaste vägen och vänta kortare tid än fotgängare och cyklister på grönt ljus!

Och vi som måste trycka på knappar borde skita i det rakt av, vi bidrar ju till miljöförstöringen när vi tvingar bilarna att stanna för rött ljus då. Men vi får såklart inte cykla mot rött, och ska självklart absolut inte cykla på körbanan, där är vi ju i vägen för biiiiiiilarna!

Ja, jag är lite less idag…

wpDiscuz