Det viktigaste är att skyltarna inte skadas

| 27 kommentarer

Vi har skrivit ett par inlägg om ansträngningarna att få bort en pollare som stod mitt i cykelbanan på Södermalm i Stockholm. En av synpunkterna Trafikkontoret gav var att det var ett problem med att ställa skyltar i bilvägbanan eftersom de då riskerar att köras sönder. Och i morse skrev Jeroen om hur nya cykelbanan längs väg 73 har stolparna placerade för nära cyklisterna. Det verkar alltså som om det viktiga är att skyltarna hålls undan från bilarna och att avstånden till cyklister är mindre viktiga. Plåt före hud.

Anderas Dammert hade en liknande upplevelse när han korresponderade med Trafikkontoret och därför är han veckans gästbloggare.

Jag gillar att cykla. Jag gillar också att slippa oroas över att inte komma hem på kvällen – till mina två barn och min fru. Därför är jag särskilt glad över insatser som Stockholms Stad gör för att skydda de så kallade oskyddade trafikanterna.
Jag har under senare tid känt en ökande frustration över tingens ordning på våra cykelbanor – i synnerhet har jag irriterat mig på att Stockholms Stad regelmässigt placerar ut – alternativt tillåter – att cykelbanorna används som användningsplats för diverse skyltar som inte har där att göra. Istället för att sura tänkte jag att jag rapporterar de situationer som jag ser till Stockholms Stad för åtgärd.

1AED978E-2D28-4EB9-BCD3-815F70974823

Klassisk skyltplacering

Norr Mälarstrand har den för bilar avsedda vägbanan haft ett vägarbete. Den parallella cykelbanan omfattades inte av vägarbetet. Regelmässigt var dock varningsskyltar för vägarbetet placerade i cykelbanan istället för i bilvägbanan. Cykelbanan tillhör en av Stockholms – gissningsvis – mest trafikerade sträckor och att ställa större skyltar på cykelbanan gör att bredden för den dubbelriktade trafiken minskar materiellt.

Det skapar oro och är farligt för cyklister. Jag meddelade detta genom Stockholm Stads felanmälan och bad också om återkoppling på varför detta sker regelmässigt. Dagen därpå var skyltarna utposterade i bilarnas körfält – där de hörde hemma – dock utan återkoppling.

Trafikkontorets felanmälan. Länk dit ligger i vår mittspalt.

Trafikkontorets felanmälan. Länk dit ligger i vår mittspalt.

Jag tänkte då med glädje att det var en ny tid där Stockholm Stad gjorde det den kunde för att kunna öka säkerheten för cyklister. Jag tänkte med glädje att jag har större möjligheter att komma hem oskadd till min familj. Jag tänkte att det nu skett en ändring i attityd från Stadens sida.
Jag tänkte fel.

På Alviksvägen i förra veckan åtnjöt jag samma fenomen som på Norr Mälarstrand: Ett vägarbete för den för bilar avsedda körbanan där cykelbanan inte omfattades och med vägarbetsskyltar utplacerade i cykelbanan. På torsdagen felanmälde jag skyltningen till Stockholm Stad och åter igen efterfrågade jag en förklaring till varför det regelmässigt placeras ut skyltar i cykelbanan. På måndagen hade inget hänt – varken åtgärd eller svar.

Jag felanmälde därför återigen samma skyltning och på tisdagen fick jag ett svar. Svaret – från en no reply-adress – lyder som följer:

” Hej Andreas jag var och tittade på plats på Alviksvägen och såg till att skyltarna flyttades bakåt
skyltarna måste stå på kanten av cykelbanan, för ute i körbanan körs dom ner av bilarna
mvh LMA”

Den ”förbättring” som impliceras av LMA fotograferade jag när jag cyklade hem och ser ut såhär:

Foto: Andreas Dammert

Foto: Andreas Dammert

Alviksvägen är vid denna skyltning uppskattningsvis 9-10m bred och anpassad för 50 km/h.

Cykelbanan är ca. 1.5m. Det finns alltså relativt lite plats för skyltning på cykelbanan men mycket gott om plats för skyltning i den för bilar avsedda vägbanan. Skyltningen är farlig, otillständig och oacceptabel. Svaret från staden gör mig uppgiven, frustrerad och ledsen och gör det svårare för mig att komma hem till mina barn – jag vill precis som alla andra kunna få krama om dem när jag kommer hem och inte låta dem undra ifall pappa kommer hem alls.

Men det är gott Stockholm Stad, nu vet jag. Nu vet jag att ni tycker att eventuella plåtskador är värre än personskador. För att härma Ulla Hamilton: Det imponerar faktiskt inte. Och bidrar definitivt inte till en cykelstad i världsklass.

Författare: Gästbloggare

Cyklistbloggens gästbloggare är utvalda skribenter som har något viktigt, engagerande eller kontroversiellt att säga om exempelvis trafik, politik säkerhet inom cykling. Du når enklast gästbloggaren genom att kommentera dennes post.

Leave a Reply

27 Comments on "Det viktigaste är att skyltarna inte skadas"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Budet
Guest
Member

Sparka ner skiten!

Rolf Broberg
Guest
Member
Bra att du frågade! Det fick mig att återuppliva 2 kap 9-10 §§ i Trafikförordningen. 9 § säger: ”Vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler och andra anordningar för trafiken får inte rubbas eller ändras …” Så vi får inte flytta dem. 10 § är dock extra intressant: ”Sådant som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken får inte kastas eller lämnas på en väg. Den som förorsakat att något som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken finns på vägen skall omedelbart avlägsna detta. Om det inte går skall han eller hon uppmärksamma andra på förhållandet genom utmärkning eller dylikt tills han eller hon låtit undanröja faran eller olägenheten.” Här har väghållaren brutit mot 10 § genom att lämna sådant som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken på vägen (”vägen” inkluderar cykelbanan). Om väghållaren varken avlägsnar faran eller uppmärksammar andra på den, måste väl dess uppdragsgivare (medborgarna) kunna agera? Vi får inte rubba skyltar, inte heller modifiera dem (genom att t.ex. skriva eller klistra saker över dem), men finns det något som hindrar att vi försöker varna för faran? Tänk om vi före eller vid alla farliga skyltar lade till: ”Varning farlig skylt! (Brott mot Trf 2 kap 10 §) Anmält dd… Read more »
knight22
Member
Member

Kan man inte polisanmäla trafikverket (om det nu är de som ställt ut skylten) och hänvisa till detta fall:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=4966421

Ms_Xx
Guest
Member

Undrar om man som cyklist riskerar böter om man lyfter bort skyltar från cykelbanan då? Med tanke på att det mest verkar vara skador på bilar/bilister som existerar i de styrandes sinnevärld…

Känns som om man är lite guerilla-aktivist alltså… 😉

Jonatan
Guest
Member

Som jag förstått det så får man flytta på skyltar om de utgör en fara eller ett hinder. Vägmärkesförordningen 8 kap. 4 §:

”Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap. 6 § inte kan avvaktas.”

Ms_Xx
Guest
Member

Frågan om man kan förvänta sig att den som ska svara för åtgärden kan avvaktas eller inte är ju i fallet cykelbanor ganska filosofisk… risken är ju att den bara förvärrar (eftersom de ofta verkar tycka att cykelbanor är utmärkta avstjälpningsplatser och tro att cyklister har infrarött mörkerseende).

Rolf Broberg
Guest
Member

Säkert den paragrafen som medger att man ställer upp sin varningstriangel. Men det är inte lätt att flytta en dåligt placerad skylt. Dels är den tung, dels tar man bort dess budskap som kan vara viktigt, och så måste man hitta en plats där den varken är i vägen eller ger vilseledande information. Paragrafen är ändå ett stöd för envar att vidta kloka åtgärder för att förebygga fara.

(PS: Det var jag som skrev rotkommentaren ”Bra att du frågade …”, men av misstag var jag inte inloggad och det hamnade tyvärr inte som svar till knight22.)

AndreasD
Guest
Member

Jag skall försöka driva detta mot TK i enl med ovan men det är säkert lönlöst. Det som behövs är ju en attitydförändring och den måste komma från politikerna som styr över TK. Sker inte det så fortsätter detta säkert.

Jonatan
Guest
Member

Jag hoppas att du lyckas nå fram till TK. Ju fler som uppmärksammar dem på sånt här desto bättre.

Nog för att lagtexter kan vara komplicerade, men jag tycker 1 kap. 4 § i VMF är ganska lätt att ta till sig:

”De [vägmärken] får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter.”

knight22
Member
Member

Jag skulle vilja veta vad det innebär juridiskt om man förpassade skyltarna någon annanstans, skulle man kunna bli polisanmäld för det?

Jonatan
Guest
Member

Vägmärkesförordningen 8 kap. 4 §:

”Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap. 6 § inte kan avvaktas.”

Rolf Broberg
Guest
Member

No-reply-svaret uppmanar väl egentligen alla cyklister att börja köra ner skyltarna. Innan dess kan kommunen inte använda sitt redan utformade argument till att även hålla cykelbanan fri från ovidkommande skyltar. Det är kanske inte en metod i min smak, men är det inte just vad svaret säger?

AndreasDammert
Guest
Member

@mikaelordenius @Cyklistbloggen Tack! Vi känner väl såhär allihop. Att man från staden bara struntar i cyklister men säger tvärtom…

mikaelordenius
Guest
Member

@Cyklistbloggen @AndreasDammert bra gästblogg!

AndreasDammert
Guest
Member

@perhakansson @Cyklistbloggen Vet inte hur det är där men här har de en fastslagen handbok i Staden. Den verkar man dock strunta i…

perhakansson
Guest
Member

@AndreasDammert @Cyklistbloggen Lika illa i San Francisco. Cyklister räknas inte. 🙁

AndreasDammert
Guest
Member

@perhakansson @Cyklistbloggen Tack Per. Varit lite frustrerad över tillstånden i min vardag.

ulrika husmark
Guest
Member

Helt galet ju! Tack för att du försökte påverka.

AndreasD
Guest
Member

Tack. Jag har försökt så långt det är möjligt att försöka få Staden att åtgärda knäppa saker med cykelinfran. Ibland fungerar det – oftast inte. Jag saknar verkligen ngn som har – eller kanske tillåts ha – ett cyklistperspektiv hos TK och att de skulle följa sina handböcker – för sådana har de. Jag när också en dröm om att Ulla och Per faktiskt ngn gång uttalar sig om detta och de facto gör något och inte bara klipper band. Jag ser hellre att den existerande cykelinfran underhålls och sköts än att det byggs nytt.

Dmitri F.
Guest
Member

Ja, speciellt eftersom de flesta stora cykelprojekt har endast skapat usla resultat.

erikssou
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Det viktigaste är att skyltarna inte skadas: http://t.co/acmpBz3qui #cykla

patrikmalmberg
Guest
Member

RT @perhakansson: Bra skrivet, Andreas! “@Cyklistbloggen: Det viktigaste är att skyltarna inte skadas: http://t.co/W0e6o20P6p #cykla”

jwolfers
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Det viktigaste är att skyltarna inte skadas: http://t.co/acmpBz3qui #cykla

perhakansson
Guest
Member

Bra skrivet, Andreas! “@Cyklistbloggen: Det viktigaste är att skyltarna inte skadas: http://t.co/W0e6o20P6p #cykla”

AndreasDammert
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Det viktigaste är att skyltarna inte skadas: http://t.co/acmpBz3qui #cykla

violanders
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Det viktigaste är att skyltarna inte skadas: http://t.co/acmpBz3qui #cykla

morten_lode
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Det viktigaste är att skyltarna inte skadas: http://t.co/acmpBz3qui #cykla