I två dagar andades Stockholm

Ni som följt Cyklistbloggen ett tag vet att Jeroen och jag inte började cykelpendla av miljöhänsyn utan av lathet. Vi kom helt enkelt var och en för sig fram till att det gick fortare och var smidigare att cykla än att både köra bil och åka kommunalt. Och var billigare.
Men vi märkte också att cyklister behandlades ungefär som något mosigt som katten släpat in och lagt under sängen. Det var skälet till att vi startade Cyklistbloggen.
Men vi är såklart inte emot miljön. Tvärtom är det lika jobbigt varje höst och vår när grus, gummipartiklar och vanligt skräp sprids. När det krasar mellan tänderna när man kommit fram och det är svart när man snyter sig.
DN skrev till exempel 2011 under rubriken “Vårluft farlig för cyklister“:

På Hornsgatan dundrar en lastbil förbi. Mätaren på cykeln reagerar blixtsnabbt och slår i taket.
Luften som precis drogs ned i lungorna innehöll mer än 500 mikrogram partiklar per kubikmeter luft. Gränsen för höga halter går vid 50 mikrogram, räknat som dygnsmedelvärde.

DN skrev också 2009 under rubriken “Luftföroreningar förkortar Stockholmares liv“:

Luftföroreningar är ett fortsatt problem i Stockholms län. Vid starkt trafikerade gator och utmed större infarter är halterna av partiklar och kvävedioxid höga.

Så, även för oss bekvämlighetscyklister så är luftkvaliteten viktig. Och den var mätbart bättre under de två dagar Stockholms city var stängd för biltrafik för president Obama:

Han sitter där i bile. Och gör staden ren
Han sitter där i bile. Och gör staden ren

Den giftiga gasen kvävegas minskade med i snitt 30 procent under presidentens besök i onsdags.
På Norrlandsgatan i centrala Stockholm minskade mängden kväveoxider med 53 procent. På Hornsgatan på söder, där dubbdäcksförbud råder, minskade kväveoxiderna med 10 procent.

"Kaos"
Avgasfritt

Samtidigt uttryckte flera yrkesgrupper, bland annat ambulanstrafiken, att det var lättare att komma fram i stan:

Att trafiken dessutom varit betydligt lättare i Stockholms innerstad än vanligt, eftersom bilister uppmanats att ställa bilen hemma under amerikanske presidentens besök, har underlättat för ambulanserna som SOS Alarm dirigerat ut.
– De har haft det lättare än vanligt att ta sig fram, faktiskt, säger Ronald Krantz.
Bilden av ett ovanligt lugnt Stockholm delas av Storstockholms räddningscentral (SSR).
– Vi hade inga förseningar alls till någonting. Och inget larm över huvud taget innanför avspärrningarna på hela dygnet. De larm vi åkt på har varit lättare att ta sig fram till eftersom det varit jättelite bilar ute, säger Tomas Lundén, ledningsoperatör vid SSR.
yrkestrafiken

Avspärrningen gällde ju inte utryckningsfordon och jag tror också att en del varutransporter släpptes in i det avspärrade området. Den stora förändringen handlar om att folk valde att ställa sin privata bil hemma och åka kommunalt eller cykla istället. Och enligt SvD så blev det heller inget kaos i kommunaltrafiken:

– Det har flutit på riktigt bra under dagen, de flesta har hittat på andra lösningar än bilen. Det enda som varit rörigt är vid Blåa linjen vid Kungsträdgården, och det på grund av att stationen är avstängd i två dygn, säger Bengt Stenberg på SL:s pressjour.

Så, i korthet, under två dagar andades Stockholm. Yrkestrafiken fick bättre framkomlighet och alla slapp onödiga avgaser.
Det borde finnas en läxa att lära här någonstans känner jag.