Hur står det till med Cykelplanen? (uppdaterad)

| 66 kommentarer

Via Facebookgruppen Cyklistbubblan hittar jag ett kommunalt beslut att göra om en korsning i Stockholm. Enligt ett annat dokument delfinansieras det dessutom av ”Cykelmiljarden”. Jag fastnade för en passage i texten, den här:
AP7hhnB

Så här står det på sidan tre i samma beslut:

Då såväl S:t Eriksgatan som Fleminggatan ingår i Cykelplanens pendlingsnät ingick även att förbättra framkomligheten för  cyklister.

Jag kollar vad Cykelplanen säger om pendlingsnätet:

Cykelfält i innerstaden 1,75 m (3 m vid höga flöden > 15 000 c/d)

Kommunen är alltså på väg att bygga ett pendlingsfält som de vet är för smalt. Jag vet inte hur det ser ut på S:t Eriksgatan, men jag kan tänka mig att det är rätt många som cyklar där. Kanske handlar det om 15,000 cyklar per dag, jag vet inte. I så fall skulle det behöva vara dubbelt så brett.

För er som inte läst planen så har författarna valt att dela in vägnätet i pendlingsstråk, huvudstråk och lokalstråk:

Med klassificeringen som grund har standardnivåer tagits fram för de tre olika typerna av stråk. Dessa nivåer innebär, framför allt för pendlingsstråken, en standardhöjning jämfört med idag vilket kommer att leda till en väsentlig kvalitetshöjning för nytillkomna och nuvarande användare.

Vidare:

Pendlingsstråken utgör ett övergripande cykelvägnät som ska vara till för alla. Bredder och standard möjliggör att cyklister som tar sig fram med olika hastigheter och med olika förutsättningar kan känna sig trygga och säkra.

Trots det och trots att kommunen alltså sagt sig vilja satsa på cykling och slagit fast en plan för det så följer de den alltså inte. Jag frågar trafikborgarrådet Ulla Hamilton och stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö på Twitter. Per svarar:

Och visst. Det här beslutet togs några månader innan planen slutlig fastställts. Men alla som var med och beslutade visste ju att den var klar och skulle klubbas. Den har varit klar länge, det är därför de kan nämna den i beslutet. En del av beslutsunderlaget handlar ju till och med om att ordna sträckan eftersom Cykelplanen pekat ut den som viktig.

Hur tänkte de? ”Vi kan göra för smala cykelfält för planen är inte klubbad än”? Om de skulle fatta beslutet idag, hur skulle de göra då?

 

EDIT: Dmitri postade en till i kommentarsfältet. Ett beslut från i mars i år:

bälsta

Även där är kommunen medveten om att den bryter mot cykelplanen. Och även där utgår de från den:

Cykelplan ingår Bällstavägen som ett viktigt pendlingsstråk för cykeltrafiken.

Viktigt pendlingstråk alltså.

Hornsgatan, pendlingsstråk enligt cykelplanen och en av Stockholms mest förorenade gator med dubbdäcksförbud på vintern. Där planeras (men beslut är ännu inte taget) följande förändringar:

En cykelbana i västlig riktning, upp för backen, anläggs med bredden 1,30 meter som ersättning för dagens smala cykelfält (1,0 m)

Enligt cykelplanen ska enkelriktade cykelbanor i pendlingstråken vara minst 2,25 meter breda (3,25 vid höga flöden). 1,30 är alltså rejält smalare.

I motsatt riktning, på södra sidan, breddas cykelfältet från 1,0 till 1,5 meter.

Och ett cykelfält längs pendlingsstråken ska alltså vara minst 1,75 meter (3 meter vid höga flöden)

 

EDIT: Så här svarar trafikborgarrådet Ulla Hamilton på Twitter:

S. 17 i Cykelplanen:

De åtgärder som föreslås på de utpekade stråken varierar beroende på var den aktuella länken ligger geografiskt. Det är till exempel inte möjligt att generellt hålla samma önskade bredd i innerstaden som kan skapas i miljöer där utrymmet inte är lika begränsat. En prioritering mellan transportslag kommer att behöva göras i många fall. Det kan bland annat innebära att kantstensparkeringar eller körfält för bilar tas i anspråk för nya, breddade eller säkrade cykelstråk.

Jag tolkade nog den texten som att det går att vara generösare med bredd utanför innerstan, inte som att man kan hålla mindre bredd i innerstan än vad planen faktiskt pekat ut för just innerstan. Texten säger ju inte ”bör” utan ”ska”:

För att uppnå hög kapacitet och trafiksäkerhet ska stråken vara tillräckligt breda så att omcykling och cykling i bredd medges (…)  De ska vara uppdelade i två fält – för att hantera cyklister med olika hastigheter.

Och frågan är hur Hamilton förhåller sig till sista meningen om körfältsanspråk. Hon är sällan särskilt uttömmande i sina svar, Trafikborgarrådet.

Men om man ska våga sig på en gissning vad  framförallt väljer att se i texten, så menar hon att planen säger att ”ska” betyder ”bör” och att måtten är till intet förpliktigande. Planen lämnar alltså öppet för att Hornsgatan får en cykelbana på 1,30 i stället för 2,25. Frågan är då vad den ska vara bra för?

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

66 Comments on "Hur står det till med Cykelplanen? (uppdaterad)"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Stefan
Guest
Member

Medelflöden Maj/Juni på S:t Eriksbron är 6380 c/d (källa:stockholms stad). Årsmedel ca 4000c/d…(baserat på antagande om att årsdygnstrafik är 63% av maj/juni) långt ifrån 15000 m.a.o.

Elin
Guest
Member

Jag ser ett stort problem här. Ulla Hamilton hänvisar kallt till sidan 17 men hon verkar inte ha läst hela sida 17 själv.

AndreasD
Guest
Member

Uppgiven… Kraftigt uppgiven.

Det som tröttar mig mest är varmluften som kommer från Stadshuset. Jag hade haft mer respekt för dem som bestämmer om man faktiskt hade varit ärlig och sagt att ”Cyklister är inte en prioriterad trafikantgrupp – Tvärtom!”. Då hade jag kunnat anpassa mig till det. Som det är nu är man mest bara besviken på allt som har med cyklingsambitioner i den här staden.

Jocke von Scheele
Guest
Member

Man kan väl inte följa cykelplanen om det finns andra intressen också?! Rymliga cykelbanor kan man ju bara bygga på de ställen där det inte finns alternativa användningsområden för marken förstår ni väl.

ZataHakan
Guest
Member

@Cyklistbloggen @perankersjo @UllaHamilton så Cykelplanen stannar vid vackra ord och artikel i Expressen? Det behövs ingen miljard för det

Cyklistbloggen
Guest
Member

”Hur mår cykelplanen” Uppdaterat inlägg: http://t.co/dddU0RAGN5 #cykla

JohanJohnsson
Guest
Member

har stockholm någon enkelriktad cykelbana på 2,25m???

Dmitri F.
Guest
Member

Hur bred är cykelbanan på Skeppsbron?

Tomas Granditsky
Guest
Member

Att inte kunna köra om på cykelbanan lockar ju bara till att köra ute i vägbanan.

ErikSandblom
Guest
Member

RT @p_aulina: Bra fråga: ”Hur tänkte de? ”Vi kan göra för smala cykelfält för planen är inte klubbad än”?” http://t.co/jn3bnguQwm via @Cyk…

ErikSandblom
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Hur står det till med Cykelplanen? http://t.co/0FEsODPgbr #cykla

UllaHamilton
Guest
Member

@Cyklistbloggen @perankersjo http://t.co/1E2z0sHmDa rek läsning på s 17 i cykelplanen.

Erik Johansson
Guest
Member

Jag gillar bymiljövägar, det skulle gott kunna införas lite överallt, visst det blir inte separerat, men det måset hjälpa lite..

https://maps.google.se/maps?ie=UTF8&ll=61.073089,14.488864&spn=0.00932,0.066047&hnear=Bon%C3%A4s,+Dalarnas+l%C3%A4n&t=m&z=15&layer=c&cbll=61.07309,14.488878&panoid=fSZ1yy3SJRwulqOhwmQ00A&cbp=11,356.14,,0,21.4

p_aulina
Guest
Member

Bra fråga: ”Hur tänkte de? ”Vi kan göra för smala cykelfält för planen är inte klubbad än”?” http://t.co/jn3bnguQwm via @Cyklistbloggen

Dmitri F.
Guest
Member

Det är kul att ni tar upp detta.

Här är ännu ett projekt där cykelbanor minskar i storlek och uppfyller inte normen enligt cykelplanen.

http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-03-14/Dagordning/10/10.pdf

”Den begränsade gatuutrymmen tillåter inte att följa normen för cykelbanan enligt Cykelplanen (2,25 m)”

Trots att det inte handlar om innerstaden.

Vad sägs om denna godbit?
”Cykelbanan på norra sidan av gatan minskas från 1,7 till 1,4 m.”

Har för mig att det fanns flera liknande dokument från 2013, ska se om jag kan gräva fram dessa.

JohanJohnsson
Guest
Member

jag kan avvara dessa 30 cm när jag blir helt separerad från gångtrafiken vilket inte är fallet innan ombyggnaden.

Dmitri F.
Guest
Member

Det intressanta är att man bygger en 3m bred gångbana bredvid, det är en liten stig där nu, behövs verkligen 3m till fotgängare på den typen av sträcka?

JohanJohnsson
Guest
Member

håller med om att en 3m bred gångbana känns väldigt överdimensionerad

Håkan Zäta
Guest
Member

”Man” vågar inte prioritera cykeltrafiken när det väl kommer till kritan, alltså?

Cyklistbloggen
Guest
Member

Ping @perankersjo @UllaHamilton Kommentera gärna om jag missförstått ngt. http://t.co/dddU0RAGN5 #cykla

Krister Isaksson
Guest
Member

Det kommer komma massor av liknande beslut där staden inte kommer uppfylla det som pekas ut i Cykelplanen.

jwolfers
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Hur står det till med Cykelplanen? http://t.co/0FEsODPgbr #cykla