Hur står det till med Cykelplanen? (uppdaterad)

| 66 kommentarer

Via Facebookgruppen Cyklistbubblan hittar jag ett kommunalt beslut att göra om en korsning i Stockholm. Enligt ett annat dokument delfinansieras det dessutom av “Cykelmiljarden”. Jag fastnade för en passage i texten, den här:
AP7hhnB

Så här står det på sidan tre i samma beslut:

Då såväl S:t Eriksgatan som Fleminggatan ingår i Cykelplanens pendlingsnät ingick även att förbättra framkomligheten för  cyklister.

Jag kollar vad Cykelplanen säger om pendlingsnätet:

Cykelfält i innerstaden 1,75 m (3 m vid höga flöden > 15 000 c/d)

Kommunen är alltså på väg att bygga ett pendlingsfält som de vet är för smalt. Jag vet inte hur det ser ut på S:t Eriksgatan, men jag kan tänka mig att det är rätt många som cyklar där. Kanske handlar det om 15,000 cyklar per dag, jag vet inte. I så fall skulle det behöva vara dubbelt så brett.

För er som inte läst planen så har författarna valt att dela in vägnätet i pendlingsstråk, huvudstråk och lokalstråk:

Med klassificeringen som grund har standardnivåer tagits fram för de tre olika typerna av stråk. Dessa nivåer innebär, framför allt för pendlingsstråken, en standardhöjning jämfört med idag vilket kommer att leda till en väsentlig kvalitetshöjning för nytillkomna och nuvarande användare.

Vidare:

Pendlingsstråken utgör ett övergripande cykelvägnät som ska vara till för alla. Bredder och standard möjliggör att cyklister som tar sig fram med olika hastigheter och med olika förutsättningar kan känna sig trygga och säkra.

Trots det och trots att kommunen alltså sagt sig vilja satsa på cykling och slagit fast en plan för det så följer de den alltså inte. Jag frågar trafikborgarrådet Ulla Hamilton och stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö på Twitter. Per svarar:

Och visst. Det här beslutet togs några månader innan planen slutlig fastställts. Men alla som var med och beslutade visste ju att den var klar och skulle klubbas. Den har varit klar länge, det är därför de kan nämna den i beslutet. En del av beslutsunderlaget handlar ju till och med om att ordna sträckan eftersom Cykelplanen pekat ut den som viktig.

Hur tänkte de? “Vi kan göra för smala cykelfält för planen är inte klubbad än”? Om de skulle fatta beslutet idag, hur skulle de göra då?

 

EDIT: Dmitri postade en till i kommentarsfältet. Ett beslut från i mars i år:

bälsta

Även där är kommunen medveten om att den bryter mot cykelplanen. Och även där utgår de från den:

Cykelplan ingår Bällstavägen som ett viktigt pendlingsstråk för cykeltrafiken.

Viktigt pendlingstråk alltså.

Hornsgatan, pendlingsstråk enligt cykelplanen och en av Stockholms mest förorenade gator med dubbdäcksförbud på vintern. Där planeras (men beslut är ännu inte taget) följande förändringar:

En cykelbana i västlig riktning, upp för backen, anläggs med bredden 1,30 meter som ersättning för dagens smala cykelfält (1,0 m)

Enligt cykelplanen ska enkelriktade cykelbanor i pendlingstråken vara minst 2,25 meter breda (3,25 vid höga flöden). 1,30 är alltså rejält smalare.

I motsatt riktning, på södra sidan, breddas cykelfältet från 1,0 till 1,5 meter.

Och ett cykelfält längs pendlingsstråken ska alltså vara minst 1,75 meter (3 meter vid höga flöden)

 

EDIT: Så här svarar trafikborgarrådet Ulla Hamilton på Twitter:

S. 17 i Cykelplanen:

De åtgärder som föreslås på de utpekade stråken varierar beroende på var den aktuella länken ligger geografiskt. Det är till exempel inte möjligt att generellt hålla samma önskade bredd i innerstaden som kan skapas i miljöer där utrymmet inte är lika begränsat. En prioritering mellan transportslag kommer att behöva göras i många fall. Det kan bland annat innebära att kantstensparkeringar eller körfält för bilar tas i anspråk för nya, breddade eller säkrade cykelstråk.

Jag tolkade nog den texten som att det går att vara generösare med bredd utanför innerstan, inte som att man kan hålla mindre bredd i innerstan än vad planen faktiskt pekat ut för just innerstan. Texten säger ju inte “bör” utan “ska”:

För att uppnå hög kapacitet och trafiksäkerhet ska stråken vara tillräckligt breda så att omcykling och cykling i bredd medges (…)  De ska vara uppdelade i två fält – för att hantera cyklister med olika hastigheter.

Och frågan är hur Hamilton förhåller sig till sista meningen om körfältsanspråk. Hon är sällan särskilt uttömmande i sina svar, Trafikborgarrådet.

Men om man ska våga sig på en gissning vad  framförallt väljer att se i texten, så menar hon att planen säger att “ska” betyder “bör” och att måtten är till intet förpliktigande. Planen lämnar alltså öppet för att Hornsgatan får en cykelbana på 1,30 i stället för 2,25. Frågan är då vad den ska vara bra för?

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

66 Kommentarer på "Hur står det till med Cykelplanen? (uppdaterad)"

Låt mig veta när
avatar
trackback

[…] jag kan inte låta bli att undra: Hur står det egentligen till med […]

trackback

[…] av de stråk som ska ha extra hög standard. Där vet vi ju rätt exakt vad det innebär, eftersom det är planerat (men ännu ej […]

Stefan
Gäst

Medelflöden Maj/Juni på S:t Eriksbron är 6380 c/d (källa:stockholms stad). Årsmedel ca 4000c/d…(baserat på antagande om att årsdygnstrafik är 63% av maj/juni) långt ifrån 15000 m.a.o.

Christian Gillinger
Gäst

Jag kan tänka mig att det i huvudsak är vid Slussen/Kungsträdgården/Munkbroleden som man når upp till 15,000. Men kul att de börjat räkna, det gjorde de inte förut.

Elin
Gäst

Jag ser ett stort problem här. Ulla Hamilton hänvisar kallt till sidan 17 men hon verkar inte ha läst hela sida 17 själv.

Christian Gillinger
Gäst

Man vet aldrig vad hon menar. Hon är alltid extremt fåordig, förutom när hon tycker cyklister är bortskämda.

AndreasD
Gäst

Uppgiven… Kraftigt uppgiven.

Det som tröttar mig mest är varmluften som kommer från Stadshuset. Jag hade haft mer respekt för dem som bestämmer om man faktiskt hade varit ärlig och sagt att “Cyklister är inte en prioriterad trafikantgrupp – Tvärtom!”. Då hade jag kunnat anpassa mig till det. Som det är nu är man mest bara besviken på allt som har med cyklingsambitioner i den här staden.

Jocke von Scheele
Gäst

Man kan väl inte följa cykelplanen om det finns andra intressen också?! Rymliga cykelbanor kan man ju bara bygga på de ställen där det inte finns alternativa användningsområden för marken förstår ni väl.

ZataHakan
Gäst

@Cyklistbloggen @perankersjo @UllaHamilton så Cykelplanen stannar vid vackra ord och artikel i Expressen? Det behövs ingen miljard för det

Cyklistbloggen
Gäst

“Hur mår cykelplanen” Uppdaterat inlägg: http://t.co/dddU0RAGN5 #cykla

JohanJohnsson
Gäst

har stockholm någon enkelriktad cykelbana på 2,25m???

Dmitri F.
Gäst

Hur bred är cykelbanan på Skeppsbron?

Christian Gillinger
Gäst

Vet inte. Inte som jag sett i alla fall. Någon läsare som vet?

Krister Isaksson
Gäst

Västerbron, snart även Lilla Västerbron.

JohanJohnsson
Gäst

är västerbron enkelriktad??

Krister Isaksson
Gäst

Ska vi vara riktigt noga så finns det vad jag känner till bara två enkelriktade cykelbanor i Sthlm. Nämligen Västerbron och Skanstullsbron. Där finns både skyltning och en skriven LTF (lokal trafikföreskrift). Det är vad som krävs för att de ska vara enkelriktade. Alla övriga är dubbelriktade!

Anders Norén
Gäst

Går det att läsa LTF:erna någonstans på webben?

Fredrik G
Gäst
Anders Norén
Gäst

RDT-databasen är jag bekant med, men alla LTF:er finns (ännu) inte med där.

Krister Isaksson
Gäst

Osäker på om allmänheten har tillgång till dem, du får kontakta Trafikkontoret och fråga.

JohanJohnsson
Gäst

är skyltningen som jag postade i cyklistbubblan angående hornsgatan inte giltig då krister??
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151636955318286&set=gm.565606320156461&type=1&theater

Krister Isaksson
Gäst

Hamnade i tunneln vid Mikrofonvägen så jag vet inte vad du menar?

Dmitri F.
Gäst

Lite OT: vad tycker du om nya färgen där Krister, du har ju spytt galla över den lösningen. Nu har de äntligen lyssnat och fixat den. Klappat å klart 😉

Krister Isaksson
Gäst

Konstgjord andning, ett tecken på panik – gör något! I efterhand försöka rätta till något som inte kan rättas till utan omfattande ombyggnation. Fortfarande är ju inte siktenproblemen lösta, du har bråkdelar av sekund på dig att hantera en ev konflikt. Man hanterar fortfarande inte den dubbelriktade cykeltrafiken. Tänk er att man byggt en motsvarande biltunnel. Oj det blev visst lite fel, men då målar vi väl lite färg på asfalten! Amatörernas afton…

Erik Johansson
Gäst

Intressant att det inte finns riktlinjer för sådana här “backe ner + sväng + tunnel + sväng + backe upp”. De är ganska vanliga, och dyra antar jag.

Finns det några som är bra?

Krister Isaksson
Gäst

Jag skulle säga att det finns tämligen väl beskrivet i mängder av handböcker, exvis stadens egen “Cykeln i staden”, i VGU, i GCM-Handboken, i ett antal idéskrifter som Vägverket tidigare gett ut osv. Och visst finns det mängder av bra tunnlar, dock inte denna som är bland de värre. Inför planerandet av denna tunnel fick jag/Trafikkontoret dessa ritningar på granskning från Exploateringskontoret för att lämna yttrande/synpunkter. Mitt/Trafikkontorets svar var att denna tunnel innehåller i stort sett alla fel man kan göra vid utformning av en gc-tunnel och att stora förändringar var nödvändiga. Inga av synpunkterna beaktades utan man gick vidare och byggde förslaget. I stort sett omedelbart efter öppnadet av gc-tunnel började olyckor hända där människor kom till skada och dessa olyckor kommer att fortsätta att ske så länge tunnel och dess anslutningar ser ut som de gör. En upprättelse jag fått i efterhand efter att så tydligt blivit överkörd är att i den nya Cykelplanen så är ett förslag till bro upptagen. En bro som skulle löpa utmed E4/E20 och som man startat utredning på. Men vi vet ju alla hur Cykelplanen hanteras så det kanske inte blir nåt med den heller…

Olof E
Gäst

Mycket intressant, Jag har alltid upplevt tunneln som farlig men jag har inte sett någon olycka även om det är nära många gånger. Finns det någon statistik över cykelolyckor som är online? Jag har bara sett Svd:s karta och jag misstänker att den inte är komplett.

Krister Isaksson
Gäst

Nej finns inte olycksdata online för allmänheten.

Erik Johansson
Gäst

Planen jag hittade är från 1999, intressant att den fortfarande genomfördes mer eller mindre som den ritades då trotts så stora ändringar i den lokala situationen, fler lägenheter, massa studenter osv.

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-Gallande/?JournalNumber=1998-00005&rid=77619&flg=0&plantype=Detaljplan

Dmitri F.
Gäst

Ja, det är bisarrt.

JohanJohnsson
Gäst
Krister Isaksson
Gäst

finns det även en LTF så ha vi nu tre enkelriktade cykelbanor i Sthlm!

JohanJohnsson
Gäst

den skyltningen har jag inte sett

JohanJohnsson
Gäst

har nu sett den på google maps men har aldrig tänkt på den när jag cyklat förbi

Dmitri F.
Gäst

Yes

JohanJohnsson
Gäst

det jag kan tänka mig ska va den lilla snutten cykelbana som går utanför maria magdalena kyrka på hornsgatan på väg mot slussen

Tomas Granditsky
Gäst

Att inte kunna köra om på cykelbanan lockar ju bara till att köra ute i vägbanan.

ErikSandblom
Gäst

RT @p_aulina: Bra fråga: “Hur tänkte de? ”Vi kan göra för smala cykelfält för planen är inte klubbad än”?” http://t.co/jn3bnguQwm via @Cyk…

ErikSandblom
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Hur står det till med Cykelplanen? http://t.co/0FEsODPgbr #cykla

UllaHamilton
Gäst

@Cyklistbloggen @perankersjo http://t.co/1E2z0sHmDa rek läsning på s 17 i cykelplanen.

Erik Johansson
Gäst

Jag gillar bymiljövägar, det skulle gott kunna införas lite överallt, visst det blir inte separerat, men det måset hjälpa lite..

https://maps.google.se/maps?ie=UTF8&ll=61.073089,14.488864&spn=0.00932,0.066047&hnear=Bon%C3%A4s,+Dalarnas+l%C3%A4n&t=m&z=15&layer=c&cbll=61.07309,14.488878&panoid=fSZ1yy3SJRwulqOhwmQ00A&cbp=11,356.14,,0,21.4

p_aulina
Gäst

Bra fråga: “Hur tänkte de? ”Vi kan göra för smala cykelfält för planen är inte klubbad än”?” http://t.co/jn3bnguQwm via @Cyklistbloggen

Dmitri F.
Gäst

Det är kul att ni tar upp detta.

Här är ännu ett projekt där cykelbanor minskar i storlek och uppfyller inte normen enligt cykelplanen.

http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-03-14/Dagordning/10/10.pdf

“Den begränsade gatuutrymmen tillåter inte att följa normen för cykelbanan enligt Cykelplanen (2,25 m)”

Trots att det inte handlar om innerstaden.

Vad sägs om denna godbit?
“Cykelbanan på norra sidan av gatan minskas från 1,7 till 1,4 m.”

Har för mig att det fanns flera liknande dokument från 2013, ska se om jag kan gräva fram dessa.

JohanJohnsson
Gäst

jag kan avvara dessa 30 cm när jag blir helt separerad från gångtrafiken vilket inte är fallet innan ombyggnaden.

Christian Gillinger
Gäst

Tja, cykelplanen pekar ju ut att anledningen att miniminormen ska vara 1,75 är att cyklister ska uppleva säkerhet och dessutom kunna köra om. Det här handlar alltså om den typ av infrastruktur som cykelplanen pekat ut som den absolut viktigaste. Då kan man ju tycka att det vore bra att åtminstone till en början följa normen man själv satt upp.

Dmitri F.
Gäst

Det intressanta är att man bygger en 3m bred gångbana bredvid, det är en liten stig där nu, behövs verkligen 3m till fotgängare på den typen av sträcka?

JohanJohnsson
Gäst

håller med om att en 3m bred gångbana känns väldigt överdimensionerad

Christian Gillinger
Gäst

Jag la till det i texten. Hittar du fler, hojta så lägger jag in.

Dmitri F.
Gäst

“Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet. Inriktningsbeslut 1”

Inte lika dömande, då det är bara inriktningsbeslut, men redan från början är ambitionen rätt låg:

“Cykelbanorna/fälten kan därför på vissa platser, inte få den önskade bredd som föreslås i cykelplanen utan att andra intressen eller trafikslag prioriteras bort. Avvägningar kommer att göras utifrån de förutsättningar som råder lokalt på platsen.”

“Vid korsningarna kan det behöva göras avsteg från cykelplanens mål vad gäller breddmått för cykel, då det behöver göras avvägningar mot andra trafikanters behov.”

http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-02-07/Dagordning/8/8.pdf

Dmitri F.
Gäst

Hornsgatan, beslut taget 2013-04-05

“En cykelbana i västlig riktning, upp för backen, anläggs med bredden 1,30 meter som ersättning för dagens smala cykelfält (1,0 m).” (cykelplan – 2.25m)

“I motsatt riktning, på södra sidan, breddas cykelfältet från 1,0 till 1,5 meter.” (cykelplan – 1.75m)

http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-04-18/Dagordning/11/11.pdf

Står inget om cykelplanen, men bredderna når inte upp till cykelplanen ändå. Hornsgatan anses vara pendlingsstråk enligt cykelplanen, alltså 2.25 breda cykelbanor och 1.75m cykelfält.

JohanJohnsson
Gäst

nja beslutet som togs var om etapp5
texten som är citerad ovan är för etapp4 och den är fortfarande “på förhandlingsbordet” om jag läser rätt

Dmitri F.
Gäst

Ja du har rätt. Mycket förvirrande dokument det där. Men då betyder det att det fortfarande finns stor möjlighet att påverka och förhoppningsvis tvinga fram en bättre lösning, t.ex genom att man tar bort parkering på ena sidan av vägen….

Christian Gillinger
Gäst

Inlagt

JohanJohnsson
Gäst

du får nog omformulera texten om hornsgatan igen ;-))

Christian Gillinger
Gäst

Ummm… det var därför jag inte använde ordet “beslut” eftersom det stod “Förslag till beslut” på dokumentet. Eller vad menar du?

JohanJohnsson
Gäst

båda dokumenten är fastställda beslut
men det som citeras ur beslutet om hornsgatan är för den etapp av hornsgatan(etapp4) som fortfarande inte är beslutad. dokument om hornsgatan är rörigt men det är ett beslut om att bygga etapp5

Christian Gillinger
Gäst

Jag tolkade det som att det var ett ärende som fortfarande väntade på beslut när jag citerade ur dokumentet jag länkade till: http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-04-18/Dagordning/11/11.pdf

JohanJohnsson
Gäst

här är det faktiska beslutet

Christian Gillinger
Gäst

Men det är etapp 5? Etapp 4 väntar väl på konsekvensanalys av Slussenbyggnationen?

Nu är det rörigt.

JohanJohnsson
Gäst

ja det är etapp5 är hornsgatan efter korsningen med långholmsgatan ner mot hornstulls strand och det är det som man beslutat om

etapp4 väntar på konsekvensanlys………

ja det blev väldigt rörigt

Dmitri F.
Gäst

Tycker det ser bra ut i blogginlägget nu. Etapp 4 har utformats, men ännu har man inte fastställt den.

Däremot så är det samma bredd på cykelbanor (1.3m) och cykelfält (1.5m) som har anordnats på nyligen färdiga delar av Hornsgatan mellan mariatorget och ringvägen, så det lär användas som ursäkt för varför man lika gärna kan göra samma bredd även i backen mellan ringvägen och ansarievägen.
Oavsett borde ett öga hållas på etapp 4.

Dmitri F.
Gäst

Man följer bara cykelplanen när det betyder att man inte behöver göra något!

“Sträckan är en länk i det lokala cykelnätet och sålunda inte ett prioriterat stråk att åtgärda enligt cykelplanen. Kontoret anser i dagsläget att nyttan inte är tillräcklig stor i förhållande till investeringen, varför det här presenteras ett reducerat alternativ för skolornas behov.”

http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-04-18/Dagordning/10/10.pdf

Det kommer nog bli ett vanligt tema – cykelplanen följs bara när man ska ursäkta varför man inte åtgärdar en sträcka 😉

Håkan Zäta
Gäst

“Man” vågar inte prioritera cykeltrafiken när det väl kommer till kritan, alltså?

Cyklistbloggen
Gäst

Ping @perankersjo @UllaHamilton Kommentera gärna om jag missförstått ngt. http://t.co/dddU0RAGN5 #cykla

Krister Isaksson
Gäst

Det kommer komma massor av liknande beslut där staden inte kommer uppfylla det som pekas ut i Cykelplanen.

jwolfers
Gäst

RT @Cyklistbloggen: Hur står det till med Cykelplanen? http://t.co/0FEsODPgbr #cykla

wpDiscuz