“Då händer det olyckor om någon tar ett steg ut i cykelbanan”

| 12 kommentarer

g-c-bana200x200 (1)I dagens SvD skriver Erik Olsson om hur allt fler fotgängare skadas i Stockholm:

– Man vill ju att fler ska cykla men då vill det till att separera cykelbanor och gångbanor bättre. Cyklisterna är i många fall nästan ljudlösa och många kommer i dag i hög fart. Då händer det olyckor om någon tar ett steg ut i cykelbanan, säger Hans Brandt, förundersökningsledare på Citypolisens trafiksektion.

Det här är något vi skrivit om mycket, att cyklister och fotgängare inte ska blandas. Att det som kallas “GC-banor”, alltså gång- och cykelbanor, är en snållösning som inte är bra för någon alls. Och direkt farlig. Nu visar statistik från Transportstyrelsen att antalet kollisioner mellan fotgängare och cyklister i Stockholm ökat med 76 procent jämfört med 2010.

Och då vill vi passa på att påminna om att i den alldeles nyklubbade cykelplanen så anses delad vägbana helt rimlig även för pendlingsstråken, alltså de cykelbanor som ska ha högst standard. Det kan alltså bli så att de banor där cyklisterna kommer köra som allra fortast också kommer vara trottoarer.

Och polisen slog ju fast förra året att man som cyklist ska hålla gångfart när man cyklar bland fotgängare, även om de strikt taget inte ska befinna sig i cykelfältet.

Läs också:

Stockholms nya pendlingsstråk blir gångbanor

Förra radiochefen: Blanda inte cyklister och fotgängare

 

 

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

12 Kommentarer på "“Då händer det olyckor om någon tar ett steg ut i cykelbanan”"

Låt mig veta när
avatar
trackback

[…] Cyklistbloggen flaggar för de förödande konsekvenser som dåligt fungerande separation mot gående kan få, speciellt om lagen ska tolkas så att det tvingar cyklister till gångfart. Den primära frågan är nog om meningen ”Cyklisterna ska vara separerade från gångtrafiken” är ett krav på resultat, dvs hur trafiken ska fungera, eller om även icke fungerande lösningar ska klassas som ”Mission completed”. […]

Johannes Westlund
Gäst

Det här är en svår fråga. För det är mycket som ska in i gaturummet, samtidigt som ökad bredd bidrar till onödig utglesning och försvårar framväxten av urbana och levande gatumiljöer. Det finns ett utmärkt exempel i Göteborg på vad som kan hända när bredden tillåts svälla över alla gränser. Lindholmsallén heter gatan, och är typ 80 meter bred. Där finns gott om plats för både cyklister, fotgängare, bilister och kollektivtrafik. Allt på sin plats. Men stadskänslan riktigt lyser med sin frånvaro, en bättre inramning hade inte hjälpt särskilt mycket. Det är för brett.

Jag känner spontant att shared-space är värt att testa i större utsträckning på gator. En slags tillbakagång till att se gatan som allmänning snarare än som motortrafikled. Det borde vara förhållandevis enkelt att cykla runt i 30-40 km/h, medan bil blir lite meckigare. Detta ligger helt i linje med hur det borde vara. Smarta transportval för staden blir smart också för individen.

Christian Gillinger
Gäst

Ofta behövs det inte glesas ut för att separera mellan fotgängare och cyklister, det handlar snarare om utforming. Nöjer man sig med ingen separering, eller bara en vit linje så är man farligt ute. Den vita linjen tex försvinner med första snön.

Vit linje kan lätt ersättas med separation i höjd, eller ännu hellre genom utformning med fysisk avskiljnad – som ska vara tillräckligt hög för att inte i sig utgöra en trafikfara.

Anders Norén
Gäst

Fysisk barriär ger faktiskt sämre separering än visuell åtskillnad, enligt LTH-rapport 7205/7000 “Utformning av separering av gående och cyklande” (Lisa Jonsson, Christer Hydén, 2005). http://www20.vv.se/fud-resultat/Publikationer_000501_000600/Publikation_000543/Separering%20av%20g%C3%A5ende%20och%20cyklande.pdf

Christian Gillinger
Gäst

Umm, jag har läst den tidigare, men inte läst den så? Det de tar upp är väl den specifika trafiksituationen med en trottoar närmast vägen och en separat cykelbana innanför? Där slutsatsen är att cykelbanan bör ligga närmast vägbanan för att folk inte ska kliva över?

De tittar ju dessutom på cykling som en ren sommaraktivitet och problematiserar inte att snön tar bort både markeringar i vägbanan och avskiljning på G/C banor.

Dmitri F.
Gäst

Det räcker med att kika på hur många cykelbanor är utformade i Holland. En liten nivåskillnad som märks om man trampar på den, men om man råkar cykla på den så krockar man inte.. och röd färg på cykelbanan.

Självklart kan det bli problem på vintern, men om cykelbanan e någorlunda plogad så syns det nog.

Sen kan man göra som på vissa ställen i holland att man helt enkelt inte har gångbana där det är verkligen glest med fotgängare… Finns ju en hel del sträckor där det inte är praktiskt att gå men ändå ska det vara gångbana…

Johannes Westlund
Gäst

Allt äter plats, så även separerade gång och cykelbanor. Vad jag ville ha sagt var att det i princip inte går att göra en ideal separerad trafikmiljö för alla överallt, det utrymmet finns inte. Bland annat därför tror jag att shared-space har stor potential.

Men jag håller med om att när det är en vit linje kunde den lika gärna varit något mera tydligt. Avsaknad av vit linje betyder hyfsat ofta att banan är för smal och att rita streck på den skulle göra det pinsamt uppenbart att det inte finns en möjlighet i universum att den trafik den ska vara dimensionerad för får plats på den. I alla fall är det min hemmasnickrade tolkning.

Robert Andersson
Gäst

Finns det några domar som handlar om hur fort man ska kunna cykla på cykelbanor med blandtrafik?

Enligt Trafikförordningen så bör ju 50 km/h (inom tätbebyggt område på väg (läs cykelbana), 70 km/h timmen (utom tätbebyggt område på väg) eller obegränsat (i terräng). Alt. enligt lokala trafikföreskrifter (har aldrig sett sådana på cykelbanor).

Visserligen finns kraven enligt 14-15 § (3 kap), om anpassad hastighet vid olika situationer. Där kan man möjligen minska hastigheten till gånghastighet vid gående på cykelbanan (hinder på vägen). Vilket är okej, men det bör väl knappast gälla om inget hinder finns?

Men då kan ju följdfrågan till Polisen bli. Gäller cykelhastighet på körbana om det finns cyklar där (samt LGF-fordon)?

Hastighetsbestämmelser:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.HTM#k3p14

Johannes Westlund
Gäst

Jag är övertygad om att polisens åsikt inte håller för rättslig prövning, utan snarare visar att det finns fler poliser i Stockholm än C G Wrangel som driver personliga korståg mot cyklismen. Det är ju ett bra sätt att få vanligt folk att välja bilen istället, man vill ju inte vara en förbrytare men man måste ju komma fram till jobbet också.

Erland Waldréus
Gäst

Jag föreslår att gående på gc-bana ska hålla cykel-fart.

Christian Gillinger
Gäst

hahahahaha

ErikSandblom
Gäst

RT @Cyklistbloggen: “Då händer det olyckor om någon tar ett steg ut i cykelbanan “http://t.co/paBFPqC0L3 #cykla

wpDiscuz