Kinnarpshuset i Sickla skapar problem för cyklister och fotgängare

Dagens gästbloggare är Joakim som cykelpendlar i Stockholm. Han skrev ett inlägg på vår Facebooksida med en berättelse om hur hans pendlingsväg hanterats i samband med ett bygge. 

 
Veckans guldstjärna går till ansvarig myndighet för den här trafikomläggningen i samband med bygget vid Kinnarpshuset i Sickla. Eftersom bygget blockerar infarten till Kinnarps 20-talet p-platser ledde man först in biltrafiken på den ca 3m smala dubbelriktade GC-banan. Därtill användes den av byggtrafik.
Mången morgon har jag fått trippa förbi i gräset när en cementbil e.dyl. blockerat hela banan. Eftersom cyklisterna inte verkade veta hur de skulle bete sig när de fick möte av en bil på cykelbanan dök det snart upp en skylt med texten “varning biltrafik”. Det verkade väl överflödigt att sätta upp en skylt för bilarna med varning för cykeltrafik.
När cyklisterna ändå envisades med att tro att de hade företräde på cykelbanan dök de här avspärrningarna så upp för några dagar sen. Man tog helt enkelt hela cykelbanan i anspråk till biltrafiken och strödde istället ut grus på en 1 m remsa i gräset, där alltså dubbelriktad gång och cykeltrafik skall samsas längs en av Stockholms pendlingsartärer.
Förstå mig rätt nu. Det är ju i grunden bra att man separerar bil- och byggtrafik från cyklister längs ett livligt cykelstråk, men man hade hade ju kunnat ordna en ordentlig alternativ dragning med tillräcklig bredd och asfaltsbeläggning.
De ska väl ändå bygga där i ett år till eller så. T.ex. skulle man kunnat ta ett av bilarnas körfält på vägen bredvid i anspråk, det är ju ändå biltrafiken till Kinnarpshuset som motiverar hela arrangemanget. Eller så kanske man skulle kunna tänka sig att 20-talet personer fick parkera lite längre från ytterdörren under byggtiden.
/Joakim
Läs mer om dåliga trafikomläggningar:
Kungsträdgården: Avspärrad cykelbana i mer än ett halvår 
Krister Isakssons blogg: Vägarbeten i cykelbanan