Hur prioriterar man för att göra det säkert för cyklister?

| 34 kommentarer

Förra veckan kom rapporten från polisens insats mot ”aggressiva trafikanter”. Resultatet för cyklisternas vidkommande blev 80 fällda för att de körde mot rött ljus. Trafikpolisens chef Göran Bolinder sa då på Polisen.se:

– Vi måste arbeta mer med regelefterlevnaden för dessa oskyddade trafikanter för att inte olyckstalen ska fortsätta att öka

Polisens fokus är alltså på att lagföra cyklister. Det låter rimligt och vi tycker också att cyklister, precis som alla andra trafikanter, ska följa lagen. Jag återkommer till det strax.

Samma vecka släppte Folksam en rapport med olycksstatistik för cyklister. Deras slutsats var att cyklister bör ha vadderat helkroppspansar. Det är såklart rent pajaseri. Men Folksam är en affärsdrivande verksamhet, de vill tjäna pengar och det är inget konstigt med det. Om olycksfallsförsäkrade kunder cyklar och skadar sig så kostar det Folksam pengar. Därav kraven på kroppspansar.

Bägge de här uttalandena, polisens Bolinders och Folksams  Maria Kraffts, fick visst mediegenomslag. Bägge hade som mål att minska olyckstalen för cyklister, vilket vi gillar. Men är mer skydd och hårdare poliser rätt väg?

När Folksams uttalande kom frågade jag Anna Niska, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, vad hon tyckte. Hon svarade:

Jag tycker att det är olyckligt om man har ett för stort fokus på cykling som ett trafiksäkerhetsproblem. Visst sker många olyckor och vi måste göra allt för att förhindra dem, men det finns forskningsstudier som visar att hälsonyttan med cykling vida överstiger ”kostnaden” i cykelolyckorna. Dessutom finns så många andra fördelar med ett ökat cyklande att det är olyckligt om en fokusering på cyklisters säkerhet motverkar främjandet av en ökad cykling.

Samtidigt skrev Krister Isaksson, tidigare trafikplanerare på Stockholms kommun, i en kommentar till polisens insats, här på Cyklistbloggen:

I samband med att sk cykelboxar infördes i ett stort antal korsningar i Stockholm gjorde Trafikkontoret en genomgång av cykelolyckor i olycksdatabasen STRADA.  Vi studerade cykelolyckor med personskador mellan åren 2000-2006 och där sökte vi särskilt efter olyckor där det gick att konstatera att cyklisten cyklat mot rött. Vi hittade EN olycka, en berusad cyklist som hade cyklat mot rött i korsningen Rosenlundsgatan/Hornsgatan och blev lindrigt skadad.

Jag ställde därför frågan till polisen, både via mail och Twitter, om vilken statistik de utgick ifrån när det gäller just rödljuskörande cyklister. Det visade sig att de inte hade någon. Däremot en känsla. Trafikpolisens chef Göran Bolinder svarade mig så här:

Med en ökad trafikström på cykel är jag lite orolig för att vi kommer att få ökade olyckstal.

Cykling väcker känslor. Men känsla är en dålig grund att fatta beslut utifrån. Är det vettigt att polisen fokuserar på rödljuskörande cyklister, när det saknas underlag för att dessa skulle vara särskilt farliga?

Rödljus kom till när bilarna blev så många att det blev farligt och höger/vänster-regeln inte räckte till. De är utformade för bilister, inte för cyklister. Det är har vi skrivit om tidigare, nu senast i helgen. Några som har hittat en lösning på hur man kommer runt det, utan att börja bygga ett parallellt rödljusuniversum för cyklister, är delstaten Idaho i USA.

Där ska cyklister behandla rödljus som en stoppskylt. De måste alltså stoppa, ställa ner foten i marken och sedan kan de, om det är säkert, fortsätta förbi rödljuset. På samma sätt ska cyklisterna behandla en stoppskylt som  en lämna företräde-skylt. Cyklisten får alltså passera stoppskylten utan att stanna, men måste lämna företräde för trafiken (läs mer här, pdf-länk).

Stoppskylt för cyklister. (Foto:”Traffic Light” jmd41280 Flickr/CC BY-ND 2.0)

Jag tycker det låter lysande jag. Så slipper polisen jaga cyklister och kan koncentrera sina resurser på trafikbeteenden som faktiskt märks i skadestatistiken.

Men skrubbsåren, de brutna armarna och kroppskadorna Folksam varnar för? Är det inte vettigt att lobba för kroppskydd och hjälm? Inte när den oberoende forskningen pekar på bättre åtgärder. Nämligen skapandet av en bra infrastruktur och underhållandet av densamma.

Tittar man på statistiken så är 70% av alla cykelolyckor singelolyckor. Av dem är över hälften direkt kopplad till dålig drift och underhåll av cykelvägarna.

Anna Niska igen:

Så här illustrerar britten Dave Hall hur det skulle kunna se ut om bilvägarna behandlades på samma sätt som cykelvägarna. Man skulle kunna göra en liknande för Sverige. Cykelbanorna försvinner ut i intet, eller in i en container, eller ett vägarbete. De sopas inte, glas ligger kvar i veckor. De underhållsmålas inte. De sköts helt enkelt inte.

Cykling väcker känslor. Inte alltid rätt känslor och vi tycker det är på tiden att vår trafikmiljö började behandlas utifrån verkligheten, inte utifrån löst tyckande och vad folk känner inför cyklisterna.

 

Fotnot: Fler cyklister betyder inte nödvändigtvis fler olyckor.

 

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

34 Comments on "Hur prioriterar man för att göra det säkert för cyklister?"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Christian Bernhard Hagen
Guest
Member

En alternativ lösning på problem med bevakade korsningar är den holländska: http://www.streetfilms.org/groningens-green-phase-for-cyclists/
F.ö. är Folksams ”lösning” ju typiskt för det tanksätt att det är offret som ska skydda sig själv, framför att man prioriterar för att få färre offer. Klassiskt libertärt.

Chicken Little
Guest
Member

Yikes! En korsning som definitivt skulle få mig att lämna cykeln hemma (eller välja en annan väg om den så vore en mil längre).

Rolf Broberg
Guest
Member

Bara det är tydligt för alla inblandade hur trafiken ska fungera på
platsen så ser jag inga problem. Att lösa trafiken i samförstånd och med
ögonkontakt i komplexa korsningar är säkert mycket bättre än
enerverande långa perioder med rött ljus.

Chicken Little
Guest
Member

Föredrar helt klart långa rödljusperioder (så länge rödljuset slår om över huvud taget – och jämfört med de 45 minuter jag fått vänta på att bommarna vid en järnvägskorsning skulle gå upp, är det mesta kort). Som sagt, den där holländska korsningen skulle jag inte ens försöka cykla genom.

Elin Bandmann
Guest
Member
Tack för att ni propagerar för vetenskap och inte känslor! Önskar att Polisen och försäkringsbolag fick mer utbildning i ämnet och mer koll på begreppet ”safety in numbers”. Därtill kommer förstås att man givetvis måste styra upp infrastrukturen för cyklister, röja gruset ordentligt, ploga bort snön… tänka lite mer ”bilväg” om cykelvägarna helt enkelt! En sak som jag verkligen inte greppar är hur Folksam kan bli så rädd för att sina försäkrade ska cykla och skada sig. Det är ju trots allt enormt få som behöver kontakta försäkringsbolagen för fysiska skador när det gäller cykling. Långt fler har problem med sin bil. Om de nu vill fokusera på försäkringsfrågor gällande cyklister är något de borde propagera för är bättre cykelställ, obligatoriskt cykelparkeringsutrymme för nybyggnationer, grymma lås, och att inte låsa cykeln i framhjulet! Långt fler cykelstölder än cykelskador per år. Och om beslutsfattare ville spara (tjäna) pengar… vilket ju gagnar hela samhället, skulle de ta tag i att undersöka de många rapporter som finns över sjukvårdskostnader och det lidande som uppstår i samhället p.g.a för lite fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet är en av de enskilt största orsakerna till sjukdom i väst, efter rökning och alkohol – och tvärt om: fysisk… Read more »
Gbg Cyklaren
Guest
Member

Jag la nyss ut en ActionCam-cykelfilm med temat ”Polisen bryter mot lagen”. Där visas polisen i olika mindre bra situationer. Filmen kan ses i mitt blogginlägg här:http://gbgcyklaren.blogg.se/2012/july/film-polisen-bryter-mot-lagen.html

Micke
Guest
Member

För något år sedan var det en artikel i GP eller Metro om cykelpolisens insats mot cyklister i Göteborg. Även där såg man rödljuskörande cyklister som ett stort problem.
Har tyvärr att inte texten kvar så att jag kan citera den. Men i princip stod det att de tydligt såg vilka som tänkte köra mot rött eftersom de höll koll på trafiken i korsningen istället för att titta på trafiksignalen. De ville gärna se en förändring där cyklisterna höll mer koll på signalerna istället och mindre på trafiken.
Tyckte att det kändes som en inställning som snarare riskerar öka antalet olyckor än minska dem.De allra flesta gånger jag sett någon cyklist vara på väg att råka illa ut har varit när cyklisten haft grönt och varit nära att bli påkörd av antingen svängande bilar (speciellt vid röd gubbe/grönt för cykel) eller bilar som smitit förbi på sen gul signal eller rött och inte hunnit passera cykelöverfarten innan cyklisterna fått grönt.

Rolf Broberg
Guest
Member

Jag har också läst det och reagerade ungefär som du. Nu har jag hittat det på http://www.gp.se/nyheter/1.105050-fler-cyklister-foljer-reglerna . Det var cykelpolisen Thomas Åsenlöf som 2009 sa till GP:
– Jag kan se på 200 meters avstånd om någon är på väg att cykla mot rött. De tittar på trafiken istället för rödljusen.

Ms_Xx
Guest
Member

Vad vore världen utan Krister Isaksson och Anna Niska :-)?
Smart system i Idaho! Jag håller med er att det är stolligt att cyklister hela tiden ska tvingas att följa de regler som finns där för att de behövs för bilisterna, man har ju helt olika förutsättningar som cyklist och som bilist.
Ofta får man som cyklist stanna för rödljus för att det finns bilfiler som korsar körbanan för bilarna, inte för cyklarna. Och ändå ska man stå där och vänta tills bilarna har fritt. Hur galet är det inte?
Att bara behöva stanna som vid en stopplinje där rödljusen inte berör cykelstråket vore fantastiskt.

JakobStar
Guest
Member

+1

mike bike
Guest
Member

”Tittar man på statistiken så är 70% av alla cykelolyckor singelolyckor.
Av dem är över hälften direkt kopplad till dålig drift och underhåll av
cykelvägarna.”

Säger forskningen mer i detalj vilka typer av drift-/underhållsbrister som är främsta olycksorsaker? Lästips mottages gärna.

Patrick Johansson
Guest
Member

Jättebra skrivet! Det är fint att se hur ni har en sån god kontakt med kommunansvariga och polis så att ni kan få svar på frågor (och ställa dom).

Min åsikt är att vi ska härma dom bästa cykelnationerna i världen (läs NL eller DK). Idaho i USA har valt att ändra betydelsen av skyltar och trafikljus beroende på vilket fordon du befinner dig på. Jag vill ha byggt en god infrastruktur anpassad för cyklister.

Poängen är kanske att det inte är svart och vitt (en bra lösning, en dålig) utan att det försöks på olika sätt anpassa trafiksystem till cyklister. Tyvärr (tack o lov?) är våra cyklar helt olika bilen. Vi har olika massa, fart och ofta riktning (cykelvägar korsar körbanor vinkelrätt mot körbanan). Därför ska vi separera oss och därmed göra cykeltrafiken mera attraktiv.

Bra cykelbanor kan trafikeras av 8-åringar. Att vi byter betydelsen av rödljus när man sitter i olika fordon skapar inte den tydliga, enhetliga trafikupplevelsen som behövs som oskyddad trafikant.

PS. Om Niska ville bli statsminister (har googlat, inte funnit den önskan) så skulle jag rösta på henne. DS

Rolf Broberg
Guest
Member

Jag vill precis som Patrick uttrycka viss tvekan för att låta rödljus betyda olika saker beroende på vilket färdmedel du använder. Det blir komplicerat, på gränsen till oförutsägbart. Trafikens principer bör vara så enkla så att ett barn har chans att förstå dem. Barn lär sig genom att se på andra. Vi är förresten alla som barn när vi har vår koncentration på annat håll, vilket nog är betydligt vanligare än vi själva vill tro. Signalspråket måste vara så enkelt så att det kan förstås reflexmässigt, utan eftertanke.