Cykelplan 2012: Ringvägen utan pendlingsstråk?

| 10 kommentarer

Ringvägen i Stockholm är en av de sträckor som Cykelplan 2012 pekar ut som så viktig att den fått statusen av “Pendlingsstråk”. Jag cyklade sträckan från Götgatan till Hornsgatan i våras. Det är alltså sträckan från den högra röda punkten till den vänstra:

 

Sträckan är ett utmärkt exempel på hur kommunen istället för planera cykelbanan från början och faktiskt sedan anlägga den, istället har valt att pussla ihop lite med den väg som redan fanns där. På något ställe var trottoaren lite bred, då går det att måla cyklar i vägbanan och kalla det “cykelbana”. På några ställen fanns det breda gator som inte är så hårt trafikerade, då kan man helt enkelt släppa ut cyklisterna där. När vägen tar slut, skarvar vi ihop den med nästa genom att måla fler cyklar på den breda trottoaren.

Som den är utformad idag är det alltså inte en cykelväg, det är flera.

Så här såg det ut:

Först en kort sträcka som går bakom den stora busshållplatsen vid Skanstull. Det är en plats där flera stora busslinjer släpper av passagerare som ska byta till tunnelbana. Mitt emellan skär alltså en smal cykelväg som passerar mellan kurer och en korvkiosk. Utifrån polisens anvisningar gäller gångfart – och det tror jag är bra eftersom flödet av människor över banan är stort.

Sen släpps man ut i det som kallas “blandtrafik”, dvs ut på en vanlig gata. Eftersom man kommer från en cykelbana så har cyklisterna väjningsplikt. Vilket förmodligen är tur eftersom utfarterna inte är särskilt tydliga.

Sen kommer fem-sex korsningar, där högerregeln gäller och man alltså måste lämna företräde.

Så håller det på i slalom hela vägen till Zinkensdam. På ett ställe passerar man också vad som är förmodligen världens smalaste cykelfält, utan dörrzon.

Det här ska alltså bli pendlingsstråk i framtiden. Så här skriver Cykelplanen om pendlingsstråk:

Vad är ett pendlingsstråk?

För att arbetspendling med cykel skall kunna ske enkelt och säkert förutsätts att det finns en väl fungerande infrastruktur. Prioriterade stråk har pekats ut och en standardnivå för stråken har tagits fram.

Stråken kännetecknas av breda cykelbanor eller -fält med bra framkomlighet, trafiksignaler anpassade till cykeltrafiken och hög standard på drift och underhåll.
Cykelplanens pendlingsnät skapar ett sammanhängande system som knyter ihop kommunen och ger möjlighet för grannkommunerna att kopplas ihop med Stockholm.

För att uppnå hög kapacitet och trafiksäkerhet är stråken tillräckligt breda så att omcykling och cykling i bredd medges. De är uppdelade i två fält – för att hantera cyklister med olika hastigheter.

Då finns det ju en del att göra. Framförallt kanske se till att hela sträckan blir just cykelbana eller -fält. Enligt Cykelplan 2012 är cykling i blandtrafik förbehållet “Lokalstråk”.

Min tanke var att de kommer flytta hela cykelvägen ut på Ringvägen och göra det till ett brett fält i vägbanan. Då blir det visserligen ett par rödljus, men som pendlare slipper man de ideliga väjningsplikterna och risken att köra på en stressad busspendlare på väg till tunnelbanan.

Men enligt Cykelplanen så är kommunen redan nöjd med hur Ringvägen ser ut. Titta på kartan här ovan igen. Mörkblått betyder “Nyanläggning”, ljusblått betyder “breddning” och grönt betyder “inget åtgärdsförslag”.

Det betyder att den del av vägen som skär tvärsigenom omlastningsplatsen av tusentals resenärer från buss till tunnelbana inte ska flyttas, utan breddas. Och som ni minns finns det inget krav i cykelplanen att cykelbana ska skiljas från fotgängare med annat än vita färglinjer.

Det betyder också att ett pendlingsstråk kommer ligga till stora delar i blandtrafik.

Stämmer cykelplanen så bryter de alltså redan på planeringsstadiet mot sina egna definitioner.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

10 Comments on "Cykelplan 2012: Ringvägen utan pendlingsstråk?"

Notify of
avatar
trackback

[…] här skrev vi om redan sommaren 2012, alltså för snart två år sedan. Men det ser likadant ut idag. Bilarna parkerar sällan hela […]

trackback

[…] Men än är den inte klubbad och vi vet inte när eller om den fastslås. Planen har dessutom flagranta brister som måste åtgärdas. Under tiden byggs det på sina ställen cykelvägar som vanligt, det vill […]

Christian Gillinger
Guest

En grej jag glömde inser jag när jag tittar på videon är att man mot slutet av turen måste korsa gatan och köra ut från bilvägen på fel sida, vänster sida. Vilket innebär att man riskerar att cykla rätt mot mötande trafik (1:56 in i videon ovan)

Per T Eriksson
Guest

Får rätt myndigheter dina protester? Kan du inte lägga ut en länk till rätt myndighet så att vi som läser också kan skicka protester?

Christian Gillinger
Guest

Jag är lite oklar över vad som är rätt myndighet. Jag tror att cykelplanen överlämnats från tjänstemännen till politikerna, så jag förmodar att rätt mottagare av kritiken är dem. Förmodligen Per Ankersjö.
Jag utgår från att han läser bloggen. Men jag kanske ska skicka honom en mention på Twitter också. Det kan ju fler göra:@perankersjo:twitter heter han där.

Krister
Guest

Nej det är Ulla Hamilton som är ansvarig för cykelplanen. Trafikkontoret sorterar under Trafik- och renhållningsnämnden.

Christian Gillinger
Guest

Ja, jag avskriver bara alltid henne automatiskt i huvudet. Chansen att hon ska läsa vad random blogg skriver bedömer jag som utomordentligt låg. 

Per T Eriksson
Guest

 Men man kan skriva en epost till henne med en sammanfattning av budskapet och sen en länk till blogginlägget.

Ms_Xx
Guest

Tack, vad ni är bra! Jobba på, hoppas att ni känner stödet i ryggen!

Jeroen Wolfers
Guest

Tackar! Varje bra kommentar får oss att cykla lite rakare i ryggen 🙂

wpDiscuz