Brittiska The Times startar cykelkampanj

The Times Cities fit for cycling
I november förra året träffades The Times journalisten  Mary Bowers av en lastbil. Idag ligger hon fortfarande i koma. Det fick tidningen att starta kampanjen “Cities fit for cycling“. Målet är att påverka politiker att börja arbeta för cykelvänliga och framförallt cykelsäkra städer. Deras kampanjvideo beskriver hur cyklister sätter på kameror på sina cyklar för att slippa mötas av misstro när de är inblandade i olyckor och tidningen har formulerat ett åtta punkters manifest:

  • Lastbilar som kör i städer ska tvingas att ha sensorer, ljudsignaler, extra speglar och underredesskydd för att förhindra att cyklister hamnar under hjulen.
  • Hitta de 500 farligaste korsningarna, planera om dem, utrusta dem med Trixispeglar och trafikljus som släpper fram cyklar först, så att lastbilschaufförer ser cyklisterna.
  • Genomför en nationell undersökning av hur många som cyklar, hur de skadas eller dödas, så att man kan höja säkerheten för cyklister.
  • Två procent av Highway Agencys (motsv. Trafikverket) ska öronmärkas för nästa generation cykelvägar, vilket skulle ge 100 miljoner pund varje år för att skapa en cykelinfrastruktur i världsklass. Varje år ska landets städer betygsättas utifrån sitt arbete för cykling.
  • Utbildningen av cyklister och förare måste förbättras och cykelsäkerhet måste finnas i varje uppkörningstest.
  • 20 mph (motsv 30 km/h) ska vara maxhastigheten i tätorter där det inte finns några cykelfält.
  • Företag ska erbjudas att sponsra cykelvägar och supercykelmotorvägar, liknande hyrcykelsystemet i London som sponsras av Barclays
  • Varje stad ska utse en cykelansvarig för att driva på reformarbetet

Jag tror kanske inte att alla punkter är centrala i skapandet av en säker cykelmiljö, men de är såklart ett steg på vägen. Första dagen kampanjen startade skrev 5000 på och 300 personer skrev till sina riksdagsledamöter. Andra reagerar helt annorlunda, som Andrew Grimes från Manchester Evening News, som istället vänder på hela orsak-verkankedjan och drar slutsatsen att eftersom cyklister dör på vägarna så ska de inte vara på vägarna eftersom vägarna är för bilar. Och att cyklister är klädda fult och i skrikiga färger och därför borde förbjudas. Ungefär som vår Fredrik Virtanen. Cykling lockar av någon anledning fram trollen. Men det ger väl klick på hemsidorna kan jag tänka.
Det är kul att se The Times engagemang, det vore roligt att se något liknande i Sverige, minus journalist i koma såklart.
 
Läs mer hos Croydon Bicyclist.
Se kampanjfilmen: