Fler cyklister betyder färre olyckor

| 16 kommentarer

På lördagens ledarsida i Aftonbladet vill Fredrik Virtanen förbjuda cyklar med fler växlar än tre i innerstaden. Jag tänker inte gå i polemik, det mesta av texten verkar springa ur en otäck personlig upplevelse med en cyklist, vilket såklart är hemskt, men en sak vill jag kommentera. Fredrik skriver:

Fler bilister dör fortfarande men allvarliga skador drabbar oftast cyklister – 1740 stycken förra året (och tio cyklister dog), enligt försäkringsbolaget If:s statistik.

I takt med allt fler cyklister kommer den siffran att stiga vidare.

Men tittar man på utvecklingen så är det precis tvärtom. Ju fler som cyklar desto färre olyckor. 2010 dog 20 cyklister i trafiken (enligt Trafiksäkerhetsverket, var Virtanen får 10 ifrån vet jag inte. Samma år dog 165 bilburna). Men jämför man med 1991 så dog 68 personer då. Antalet döda cyklister minskar därefter stadigt i statistiken.

Läser man i Stockholms kommuns cykelrapport från 2010 står det:

Antalet skadade cyklister i innerstaden har varken ökat eller minskat sedan år 1998. Men eftersom cyklandet ökat, har olycksrisken – det vill säga risken att skadas per cyklad kilometer – blivit mindre. Det är också ett känt faktum att risken för olyckor minskar när fler cyklar. Det beror på att samspelet mellan cyklister och bilister underlättas av att bilisten vet att en cyklist alltid kan dyka upp – och kör mer uppmärksamt.

Trafikforskarna kallar detta “Safety in numbers”:

Studies in many countries have shown consistently that the number of motorists colliding with walkers or cyclists doesn’t increase equally with the number of people walking or bicycling. For example, a community that doubles its cycling numbers can expect a one-third drop in the per-cyclist frequency of a crash with a motor vehicle.

Fler cyklar = färre olyckor alltså. Varför det är så finns det många förklaringar till, den som vill ha en fördjupning kan läsa “Beyond Safety in Numbers” av Norman W. Garrick och Wesley E Marshall. De visar till exempel att det inte bara är bra för cyklister att fler cyklar:

Interestingly, the decrease in fatality occurred not just for people on bikes, but for all classes of road users – including people in cars and people on foot. In other words, the increase in bike use has benefited all road users by helping transform the streets into safer places.

Något som borde lugna ner Aftonbladets ledarsida. Vidare:

Cities should indeed strive for ‘safety in numbers’ but before they can get to that point, they need to create bicycle friendly streets that will make it comfortable enough for the average Jane and Joe to take up biking. It is this act of creating comfortable and complete biking networks that ultimately results in both making cities biking friendly and, at the same time, making biking friendly cities safer for all users.

Det här sista är intressant eftersom 72% av alla cykelolyckor är singelolyckor där enskilt största orsaken (40%) är dålig trafikmiljö. Bättre cykelmiljö betyder fler cyklar vilket i sin tur betyder färre olyckor. För alla.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

16 Comments on "Fler cyklister betyder färre olyckor"

Notify of
avatar
trackback

[…] DN:s artikel om IF:s staistik, det finns även en bra replik ang ”Safety in numbers” här) och ”De cyklar fort och ignorerar ­trafikregler som är självklara för bilister. De är […]

trackback

[…] cyklist bidrar du till att tempot i trafiken sänks och olyckor, för alla, även fotgängare, minskar. När du cyklar passerar du inte bara, du är en del av […]

trackback

[…] Fotnot: Fler cyklister betyder inte nödvändigtvis fler olyckor. […]

trackback

[…] Det nämndes ett flertal gånger att fler cyklister betyder fler olyckor. Vi vet att det i själva verket är tvärtom. […]

trackback

[…] till exempel Aftonbladet.se, som ju utmärkt sig för att i svepande ordalag attackera cyklister som grupp, skriver Natalia Kazmierska idag […]

trackback

[…] undersökning som skulle peka på att antalet dödade cyklister skulle öka, tvärtom, enligt trafiksäkerhetsverkets statistik sjunker det. Och det är betydligt färre cyklister som dödas än bilister. Tittar man bara på […]

trackback

[…] Jag sa som vi brukar: cyklisterna måste få ta plats på bilisternas bekostnad, cykelmiljarden (eller 143 miljoner per år fram till 2018) är bra på pappret, men det är val om två år och vad händer då, samt att man måste separera gång- och cykeltrafikanter för att få en säkrare trafikmiljö – för alla trafikslag. […]

trackback

[…] Läs gärna hela inlägget Allt fler cyklister betyder färre olyckor. […]

trackback

[…] Fotnot: Fler cyklister betyder inte nödvändigtvis fler olyckor. […]

trackback

[…] Hela inlägget läser du här. […]

trackback

[…] cyklist bidrar du till att tempot i trafiken sänks och olyckor, för alla, även fotgängare, minskar. När du cyklar passerar du inte bara, du är en del av […]

trackback

[…] Artikeln tar upp att 70% av alla cykelolyckor är singelolyckor som kan förklaras med dåligt skötta cykelfält och banor. Det är något vi skrivit om tidigare. […]

trackback

[…] är säkert, det är bra för trafiken, miljön och för cyklisten själv. Ju fler cyklister, desto bättre och säkrare, för alla trafikanter, även bilister och fotgängare. Alldeles oavsett vad tidningarna […]

trackback

[…] cyklister är klädda fult och i skrikiga färger och därför borde förbjudas. Ungefär som vår Fredrik Virtanen. Cykling lockar av någon anledning fram trollen. Men det ger väl klick på hemsidorna kan jag […]

trackback

[…] cyklist är du framtidssäker, bidrar till att tempot i trafiken sänks och olyckor, för alla, minskar. När du cyklar passerar du inte bara, du är en del av omgivningen du rör dig […]

trackback

[…] tidigare inlägg om statistik här och […]

wpDiscuz