DN: Det är cyklisternas fel

Förstasidan på dagens DN täcks helt av en jättebild på två cyklister och rubriken “Cyklisterna skadas mest”.  Det är en undersökning som Irene Isaksson-Hellman gjort för försäkringsbolaget IF som visar att cyklister är den enda grupp där antalet dödsolyckor ökat (med 20 döda förra året). Ingen som cyklat i Stockholmstrafiken kan vara särskilt överraskad. Antalet cyklister ökar explosionsartat, samtidigt som cykelmiljön ser likadan ut som den sett ut de senaste tio åren. Cykelbanorna används som snölager, containerparkering, för poliskontroller och som parkeringsplats. Cykelbanor målas osynligt, börjar och slutar mitt i vägbanor, är för smala och det finns inget system i var de placeras annat än “där det går att klämma in”. Samtidigt som lagstiftningen fortfarande behandlar cyklister som ett trafikmässigt undantag.
Inget av detta tar DN upp i den omfattande artikeln. Istället sammanfattas anledningen i “Det är cyklisternas fel”. De två anledningar som förs fram i texten till att cyklister står för flest antalet skadade i trafiken, är att cyklister har en” övertro på att bilister ska stanna för dem” (Irene Isaksson-Hellman) och att “cykeltrenden” inneburit att cyklisterna köper för tjusiga cyklar med “smala däck, lättviktsmaterial och många växlar”, vilket helt enkelt gör att vi kör för fort.
Visst. Så måste det vara.
(När detta skrivs finns inte artikeln uppe på DN.se än. Så fort den gör det lägger jag in en länk)
EDIT Här är DN-artikeln.