143 miljoner per år till cykling

Den styrande majoriteten i Stockholm vill satsa en miljard fördelat på sju år till cykling i budgetförslaget för 2012. Så här skriver de:

Fler cykelstråk ska byggas och de befintliga förbättras. Stockholm ska knytas samman med grannkommuner genom sammankopplade cykelvägar. I planeringen av nya områden ska hänsyn tas till cykelparkeringar. System med lånecyklar ska byggas ut.

Utan att ha något att jämföra med så låter det som rätt mycket pengar. Å andra sidan beslöt kommunen i mars i år att de skulle bygga parkeringsgarage för bilar för 2,5 miljarder.

Vidare skriver de:

En viktig säkerhetsaspekt för cyklingen i Stockholm är att förbättra sopning och snöröjning av cykelbanor och detta ska beaktas i entreprenadupphandlingar

Eftersom det lyfts fram så förmodar jag att det inte nämnts hittills i upphandlingarna av snöröjning. Så det är väl på tiden att 2012 blir första året som entrenprenörerna får krav på sig att snöröja cykelbanor. Eller i varje fall ”förbättra” röjningen.

Samtidigt inordnas ett ”Cykeldirektorat” som enligt stadsmiljöborgarådet Per Ankersjö ska vara:

En cykelstrategisk funktion direkt under kommunstyrelsen inrättas. Funktionen ska leda stadens cykelarbete. En tydlig signal om att cykling ska prioriteras framöver.

Budgeten kommer debatteras och spikas 16 och 17 november.

SvD skriver och Cykelsmart

EDIT: Och DN.