Cyklist avled i ”svårtolkad passage”. Dags att skriva om Trafikförordningen.

| 36 kommentarer

Vi har i en serie poster försökt belysa att Trafikförordningen är skriven så rörigt att inte ens myndighetspersoner klarar av att vara överens om hur den ska tolkas när det gäller cyklister. Vilket gör att det ställs rätt hårda krav på vanliga trafikanter därute att försöka begripa dem.

Screen Shot 10-24-15 at 06.50 PM

Cyklister i Trafikförordningen behandlas i princip som en trafikstörning och ofta hörs mantrat att osäkerheten om vad som gäller ökar säkerheten eftersom alla då skärper sig. En princip som man mer sällan ser tillämpad när det gäller annan fordonstrafik. I Västerås har principen nyligen testats:

Screen Shot 10-24-15 at 06.53 PM

Det där ”svårtolkad” är alltså det Transportstyrelsen på bilden överst menar ökar säkerheten. Resultatet är en död cyklist.

Läs mer i VLT: Svårtolkad passage där en cyklist avled

Det är dags att skriva om Trafikförordningen och sluta behandla cyklister som en trafikstörning. Innan fler dör.

Läs mer 

om väjningsplikt här.

Vad är skillnaden på ”väja” och ”ge tillfälle att passera”?

Den ultimata guiden till vem som har väjningsplikt.

Har Stockholm rätt om cykelöverfarter?

När också polisen har fel (eller i varje fall överförenklar)

Motormännen håller med Cyklistbloggen: Inga specialregler för cyklister

När inte ens trafikskolan har koll på trafikreglerna…

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

36 Comments on "Cyklist avled i ”svårtolkad passage”. Dags att skriva om Trafikförordningen."

avatar
  Subscribe  
Notify of
Waldemar
Guest
Member

Hade det inte funnits skylten för lämna företräde och hajtänderna kunde man förvänta sig att cyklisten ska lämna företräde.

Annars är det ganska klart att bilisten borde ha lämnat företräde där.

Cyklistbloggen
Editor
Member

Nope. Ska man tolka reglerna bokstavligt har bilisten väjningsplikt och detsamma gäller cyklisterna.

Ska man vara *riktigt* bokstavlig så har bilisten väjningsplikt sträckan mellan hajtänderna fram till cykelpassagen. Där ska hen plötsligt istället bara ”ge möjlighet att passera” för cyklister.

Vi håller på och försöker få ett klargörande från Transportstyrelsen hur de vill att reglerna ska tolkas. Återkommer när vi får svar.

Cyklister har väjningsplikt när de kör ut, därefter ska de på själva passagen ”sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”

Allt detta eftersom Trf är skriven av folk som uppenbarligen inte kan det. Skriva förordningar alltså. Alt. avskyr cyklister.

Waldemar
Guest
Member

Du ha självklart rätt men 🙂 Som jag ser det, (och kanske även 99% av andra som kör bil) så har man kanske några sekunder på sig att tolka vägskyltar. Då går man inte in på djupet, stannar bilen och börjar resonera och surfa fram hur det nu var utan det blir mer ”instinktivt” och med tanke på att man ser skylten för lämna företräde och hajtänder så gör man det också, om inte…
just det, om man inte är koncentrerad på bilarna i rondellen, trött och van att köra fram till rondellkanten (?) (dvs. där rondellkörbanan börjar) och ”ser” inget annat. I vilket fall, skulle enklare regler hjälpa.

Ingrid
Guest
Member

Att man ska sänka farten medan man är ute på passagen verkar orimligt, borde inte cyklisten komma över och ur vägen så fort som möjligt? Eller antas alla passager korsa flera filer i samma riktning? eller är det tvunget att stanna vid refuger?

Lars K
Guest
Member

Jag tror tyvärr på det senare alternativet, alltså att de avskyr cyklister. Inte personligen men som du uttryckte så väl i inlägget har de utgångspunkten att cyklister är en trafikstörning.

Anders Norén
Guest
Member

Ironiskt att flera kommentarer till det här inlägg är av typen ”det här är inte alls en svårtolkad fråga”. 21 kommentarer om något glasklart?

Joakim Fors
Guest
Member

Tänkte precis samma sak. Många som läst in sig på allt vad lagen har att säga men kan ändå inte komma överens om vad som egentligen gäller. Glasklart indeed.

Vad som dock är glasklart är hur man ska tolka väjningsplikt gentemot andra bilister när man kör bil. Trafikmaktordningen lever och frodas.

Nils
Guest
Member

Som jag fått det förklarat för mig så avser en skylt väjningsplikt mot trafik på korsande väg, inte mot cyklister på en cykelpassage som råkar ligga vid korsningen. Därför spelar det ingen roll om skylten och vägmarkeringen är före eller efter cykelpassagen.

OM detta stämmer är passagen, och bilden som VLT visar av den, inte särskilt svårtolkad: Skylten med väjningsplikt och vägmarkeringen (tänderna) avser trafiken i cirkulationsplatsen. På cykelpassagen gäller vanliga regler, dvs cyklister har väjningsplikt.

Jag har fått det svaret när jag frågat Transportstyrelsen, och skrev det i en tidigare kommentarstråd här. En annan kommentator svarade då att han ställt samma fråga och fått svaret att det faktiskt spelar roll om skylten med väjningsplikt är före eller efter cykelpassagen. Så man kan ju undra.

Lars
Guest
Member

Fast en cykelbana är också en väg enligt förordning 2001:651 om vägtrafikdefinitioner. Alltså korsar ”bilvägen” en ”cykelväg”, dvs två vägar korsar varandra och då gäller väjningsplikten enligt vägmärket. Se utdrag ur lagtexter nedan.
(Delar av detta står också i svaret från Transportstyrelsen som finns inklippt i VLT:s kommentarsfält)

Definitioner från förordning 2001:651 om vägtrafikdefinitioner:

Cykelbana = En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II

Väg = 1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon, 2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och 3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2.

Enligt Vägmärkesförordningen 2007:90 2 kap 6§ anger väjningspliktsmärket att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.
Mycket talar därför för att bilisten har väjningsplikt mot cyklisten i detta exempel.
Varför kan man inte införa väjningspliktsmarkeringar vid alla korsningar enligt dansk modell? På det sättet blir det själklart vad som gäller i varje korsning. (Sen måste man naturligtvis ändå ta hänsyn till varandra.)

Ingrid
Guest
Member

Cykelvägar är tydligen i diverse andra sammanhang inte ”vägar” , t ex kan man inte skaffa mark på samma sätt till cykelvägar som till ”riktiga” vägar. Mig förefaller cykelvägar ofta närmast betraktas som utfarter eller remsor av asfalt i terrängen.

Nils
Guest
Member

Jag tror du har fel där. Cykelbanan är inte en ”väg” där den övergår till att vara cykelpassage.

(Annat är det t ex när man som bilist korsar en genomgående, obruten cykelbana.)

Cyklistbloggen
Editor
Member

Cykelpassage är enligt Transportstyrelsen ”del av väg”, men tydligen inte av cykelvägen, utan vägen den korsar. Så tolkar iaf vi deras svar som finns som bild här:

Den ultimata guiden till vem som har väjningsplikt.

Nils
Guest
Member

Tack. Det var nog det jag försökte uttrycka, men tydligare 🙂

Transportstyrelsen hade tidigare ett nätforum där man kunde ställa trafikfrågor. En hel del frågor rörde cykeltrafik. Jag tyckte de sakkunniga gav klara och genomtänkta svar, och de verkade noga med att inte uttala sig för tvärsäkert när det fanns utrymme för tolkningar.

Tyvärr fungerade forumet väl inte jättebra, bland annat på grund av att ”svar” från vem som helst blandades ihop med Transportstyrelsens, och det är stängt nu. Men de verkar fortfarande svara på frågor per epost. Kanske kunde de bjudas in att kommentera här.

Lars
Guest
Member
Det finns många uppfattningar om vad som gäller vid cykelpassager och cykelöverfarter. Verkligheten är dock alltid inte så enkel. Ofta är nämligen ”de vanliga” trafikreglerna satta ur spel genom vägmärken och vägmarkeringar. Utifrån bilderna av korsningen finns det en tydlig väjningspliktsskylt och väjningspliktsmarkering innan korsningen med cykelbanan. (En inte helt ovanlig lösning runt om i landet – finns bland annat på många ställen i göteborgsområdet). Enligt Trafikförordningen 2 kap 2 § 1 st gäller då följande: ”En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln.” Min slutsats blir därför att väjningsplikten enligt vägmarkering och skylt gäller framför de mer generella trafikreglerna om väjningsplikt och cykelpassager och cykelöverfarter i 3 kap och 6 kap. Väjningsplikten gäller mot alla fordon (inklusive cyklar) på korsande väg eller led. Alltså bör en bilist ha väjningsplikt mot en cyklist i en korsning som detta. (Om det inte är så bör korsningen definitivt målas/skyltas om.) Observera att även ”led som är anordnad för cykeltrafik” räknas som väg enligt förordning 2001:651… Read more »
knight22
Member
Member

Är inte detta ett icke-problem så länge man måste bevisa att bilisten varit oaktsam? D v s även om det funnits en lag som tydligt sagt att bilisten ska ge väjningsplikt , så är det så i praktiken omöjligt att fälla bilisten eftersom denne kan säga vad som helst och komma undan, ex ”jag blev bländad”.

Robert Andersson
Guest
Member

Väjningsplikt är ett oaktdamsamhetsbrott. Så det är lätt att dömmas. Men det ger väl endast 2 000 kr i statskassan.

Men, vårdslöshet i trafik kräver dock medvetna risktagande. Och troligtvist så är det inte vårdslöst att missa en väjningsplikt.

Vållande till annans död är annars med ett oaktsamhetsbrott, så där är med lättare att dömas, däremot så kollar man där om cykelljuset är igång efter olyckan och om cyklisten borde sett att bilen inte skulle följa väjningsplikten, så det kan hända att bilföraren inte åtalas, då cyklisten kan ha medverkat till olyckan.

Handlar nog om att man inte vill ”straffa” bilföraren mer. Vållande till annan död med bil, leder nog till 2-3 års körkortåterkallelse och det är inget som domstolen vill.

Lars K
Guest
Member

Fast om man inte har sett cyklisten så verkar man frias även om man råkar köra över och cyklisten dör: http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.3194073-inget-brott-begicks-vid-dodsolyckan
Tragisk olycka för alla inblandade, men jag kan inte låta bli att tycka att det är konstigt att man får åka omkring i ett fordon där man inte ser medtrafikanterna?

Robert Andersson
Guest
Member
Japp, i dagsläget så finns inget krav på extra synlighet från lastbilar, övervakningkameror och extra speglar är tillåtna, men det är inget obligatoriskt. Gällande smitning så är det så att det alltid krävs en vetskap eller tanke om att man har varit med i en trafikolycka. Det är även så att man kan dömas för smitning, om man säger till polisen att man trodde att man varit med i en olycka och körde vidare, oberoende om det hänt något alls, endast tanken räcker för att fälla. Och säger man då att man inte uppfattade någon olycka, så kan man inte dömas för smitning. När någon förlorar livet så kan det vara mord/dråp/vållande till annans död. Mord om man planerar att köra på en cyklist, dråp om man kommer på vid platsen att man ska preja cyklisten, vållande till annans död om man borde förstått att någon kan avlida i korsningen. Bevisläget är ofta svårt. Enklast är med mord, då det ofta handlar om en personlig relation. Det skulle nog gå för polisen att ge en ordingbot för att inte låta cykelförare passera på markerad cykelpassage trots grönt ljus. Det är ett oaktsamherbrott, men polisen kan välja att strunta i att… Read more »
Lars K
Guest
Member

Att ställa in så att svängande bil får grönt först känns som att man lägger ansvaret på gående/cyklister/mopedförare att se till att det inte inträffar en olycka (de ser tydligare att de ska akta sig). Men det kanske är logiskt om man ser dem som en trafikstörning …

E
Guest
Member

När bil möter bil får riskerna bilisterna att ta det försiktigt. Men när de möter en liten oskyddad trafikant är riskerna små att de själva far illa, och de har uppenbart svårt att för stunden leva sig in i den oskyddades tillvaro, så de gamblar mer än Trafikförordningen önskar. Alltså måste något till för att bilisterna ska känna att det finns en risk även för dem när de möter oskyddade trafikanter. De är skyddade i deras bur, därför finns bara legala medel kvar. Bilister måste åtalas i större utsträckning för deras hänsyns- och vårdslöshet! Men när man inte får något straff för att ha det usla omdömet att köra i full fart över en folkfullt Medborgarplatsen, finns det ju inte mycket hopp om det. När cyklisten gör fel får cyklisten skylla sig själv. När andra gör fel får cyklisten också skylla sig själv.

Lars K
Guest
Member

Jag känner bara att det är så otroligt mycket enklare att cykla i blandtrafik. Skulle inte det bli tillåtet även om det finns en cykelbana intill?

Robert Andersson
Guest
Member

Håller med vanliga gator är mycket enklare.

Jo, det fanns ett förslag om det. Regeringen verkar dock inte hunnit med att ändra Trafikförordningen än.

Gustaf
Guest
Member

Denna korsning, är det en cykelbana som korsar min väg när jag kommer åkandes?

https://www.google.se/maps/@62.3820014,17.3081244,3a,75y,91.73h,77.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxq1VFq0VlLC7Xr_HiPvVKA!2e0!7i13312!8i6656

Kommunen skriver på sin hemsida att cyklister på just den cykelbanan har väjningsplikt mot korsande trafik:

http://www.sundsvall.se/Aktuellt/Nyheter/Nyheter/Cykeloverfart-byter-namn-till-cykelpassage/

Men det är ju ingen cykelpassage som korsar min väg, är det inte just en obruten cykelbana? Då har ju jag som kommer åkandes med mitt fordon över cykelbanan väjningsplikt, eller?

Lätta regler när inte ens kommunens gatuavdelning förstår.

Robert Andersson
Guest
Member

Svårt att se om det är cykelbana eller gångbana. Men hur som hellst så har fordonen som korsar banan, väjningsplikt motvtrafikanter på ”banan” samt mot trafikanter på vägen man kommer upp ut på efter att man korsat banan.

Ja, att banan är obruten kan man säga, vanligen ser man det på kantstenen.

Gustaf
Guest
Member

Hemskt. Vet någon hur man som bilist vet när man korsar en cykelbana och har väjningsplikt? Alltså enligt 3 kap 59 § På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.”

Måste det finnas tilläggstavla att det är en korsande cykelbana, hur vet jag annars det? Det ska ju inte spela någon roll om väjningspliktskylt finns eller ej. Korsar jag cykelbana har jag väjningsplikt. Jag fattar verkligen inte hur man som bilist ska se skillnad på cykelbana som fortsätter över min väg och cykelpassage.

Robert Andersson
Guest
Member

Ingen skyltning måste finnas. Vanligen så åker man över en kant som är någon dm hög, eller att man åker över en cykelbana i kantsten om övriga vägar är asfalt.

En cykelpassage är vanligen i samma samma vägunderlag som vägen.

Björn
Guest
Member

Lämna företräde-skylt uppe. Vad är det då som är ”svårtolkat”?

Fredrik Jönsson
Guest
Member

Det är nog på riktigt oklart. Svar från transportstyrelsen vad som gäller där tenderar att vara undanglidande. Den mest troliga är att det är ömsesidig väjningsplikt och fifo. Men det går att tolka så att väjningsplikten gäller den korsande körbanan och att den bara är bakflyttad så att man inte ska stanna ivägen för cykeltrafiken när man väjer. Dvs om man inte behöver väja för fordon ute på vägen behöver man inte stanna för att det kommer en cyklist.

Jag tror att det är det förstnämnda, men jag vet faktiskt inte riktigt.

Björn
Guest
Member

Man kan inte alls tolka den som ‘tillbakaflyttad men gäller inte cykeltrafiken’. Skylten gäller all annan trafik framför hajtänderna. Någon annat ger inte lagen utrymme för.

Gustaf
Guest
Member

Jag har fått ett nummer till en expert på transportstyrelsen, ringer på måndag och återkommer.

Gustaf
Guest
Member
Björn
Guest
Member

Ja, fast det är ju tidningens egen ”expert” som sitter och fantiserar lite fritt. Typ som det brukar vara, alltså.

Robert Andersson
Guest
Member

Det menas nog att som standard så har cyklister och mopedister väjningsplikt.

Skylten gäller ju, men många har uppfattningen om att den ej gäller mot cyklister.

Sedan så kan det vara så att cyklisternas väjningsplikt gäller samtidigt. Då blir det flervägsväjning. I praktiken först först.