Så kör du bil säkrare. Och cykel.

| 9 kommentarer

Vi har skrivit mycket om att precis all information om hur cyklister inte ska bli påkörda i trafiken riktar sig till en enda trafikanttyp, nämligen cyklisterna. Cyklister i Stockholm får till exempel förhållningsregler minst två gånger om året, när kommunen tackar dem för att de cyklar och både SL och en del åkare har klistrat klisterlappar på sina fordon riktade till – cyklisterna.

2013-04-02 12.56.50

Det är mer sällan vi hör om initativ riktade mot andra trafikanter. Men! Sajten London Cyklist tog hjälp av en RAF-pilot för att bena ut varför fordonsförare missar andra trafikanter, hur våra ögon fungerar och vad man kan göra för att förbereda sig. Läs den här!

Den tar till exempel upp vådan av att lyssna på musik i trafiken. Men inte bara för cyklister för en gångs skull:

Our ears help us build up a picture of our surroundings. However, inside our cars or with music playing, our brain is denied another useful cue.

En annan grej är blinkande lampor – något jag tyckt varit rätt irriterande i trafiken. Men:

 In particular, flashing LED’s (front and rear) are especially effective for cyclists as they create contrast and the on-off flashing attracts the peripheral vision in the same manner that movement does.

Skälet ligger i hur våra ögon fungerar. När man rör blicken så slutar nämligen hjärnan att se en kort stund. Det blir svart. Testa själv:

 1. Titta i en spegel
 2. Växla mellan att titta på ditt vänstra och ditt högra öga
 3. Såg du ögonen röra på sig? Nope.
 4. Låt en vän göra testet och titta på. Du kommer se personens ögon röra på sig tydligt.

Fenomenet kallas ”Saccadisk maskning” och bidrar till att vi som fordonsförare missar andra trafikanter.

Two important takeaways for cyclists: Increasing your contrast helps you be seen. Think flashing bike lights. Also, remember the importance of good road positioning.

Och ska man bara ta med sig ett enda råd ur hela texten så är det ”Move your head – or you’re dead”.

Metro 26 november

Svårt att upptäcka cyklister när man inte ens ser skyltar

Stockholms kommun – när kommer något sånt här upp på kommunwebben? Vi sprider gärna vidare.

Tipstack till Mange Eweman/Facebook

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

 • Bike sporter

  Det finns en regel som säger att cyklister ska hålla sig så nära högerkanten som möjligt och den gäller inte bara cyklister utan alla fordon i trafiken. ALLA fordon, det är inte någon regel som gäller strängast cyklister. Det finns ingen anledning till att cyklister ska hålla sig längre till högerkanten än vad bilister gör i liknande situationer. Det finns däremot anledningar till att cyklister inte ska göra det.

  För det första så är vägunderlaget vid vägkanten oftast av sämre kvalitet, det är dit man städar bort sand, grus och annat skräp och på vintern kan man stöta på ett ovanligt förrädiskt vinterväglag och där förekommer oftare större hål och gatubrunnar.

  En cyklist som cyklar för nära högerkanten kan välja mellan att antingen välja att cykla till vänster om hålet och riskera att bilisten som just ska köra om cyklisten kör på denne eller så kör cyklisten in i hålet eller en öppen brunn och riskerar att trilla under bilen, lika farlig risk.

  För det andra så syns cyklisten sämre vid högerkanten än om denne håller sig minst 1 meter från högerkanten. Det förekommer korsningar med skymd sikt och även när cyklisten på den korsningen har företräde så kan en annan trafikant antingen märka cyklisten med små chanser eller rentav inte märka cyklisten alls, så om cyklisten håller sig för nära högerkanten så bör cyklisten inte bli förvånad om någon bilist kör ut i korsningen före väjning för cyklisten.

  För det tredje slutligen så provocerar en sådan cyklist ofta bilister till att köra om cyklisten på felaktiga och olagliga sätt. Man måste hålla sig minst 1 meter från cyklisten när man kör om, då gör man rätt. Alla försök till att köra om cyklister utan att hålla en sådan marginal från cyklister är felaktiga omkörningsförsök. Ett säkert avstånd från högerkanten är 1-1,5 meter. Det avståndet ger garanti för att man som cyklist färdas på ett bättre vägunderlag och får bättre kontroll över cykeln. Man blir bättre synlig i och mellan korsningar och ett sådant avstånd från högerkanten ”tvingar” bilisterna till att göra omkörningar på rätt sätt. Det ger också 1-1,5 meter till att smita undan om en chaufför som kör om cyklisten skulle bedöma avståndet fel och råka ut för att trycka bort cyklisten ur vägen. Det händer ibland att lastbils- och busschaufförer gör det.

  Att köra för nära högerkanten (vilket många cyklister gör) har gjort att många cyklister håller sig så nära högerkanten som möjligt även när de inte kan göra det. Till exempel när det högra körfältet är avsett för enbart högersväng och cyklisten vill köra rakt fram eller svänga vänster så håller sig cyklisten så nära den linjen som delar körfälten som möjligt. Effekten blir tvärtemot den cyklisten önskar, istället för att hindra trafiken på bara ett hindrar de på båda körfälten, dessutom är risken dubbelt så stor att cyklisten blir påkörd både från höger och vänster.

  Det finns dessutom en regel som säger att det är olagligt att hindra övrig trafik, man får inte köra överdrivet långsamt eller plötsligt stanna. Men cykeln är ett fordon på vägen precis som bil, traktor, motorredskap, mopeder och alla andra fordon. Det innebär att om vägen är för smal så får man aldrig köra om cyklisten vid mötande trafik utan man tvingas till att köra bakom cyklisten och med cyklistens hastighet. För traktorförarna är det lagligt att hindra övrig trafik, likaså är det lagligt för cyklister att göra det, men plötsligt stanna får de inte göra. Den regeln tillåter cyklister och traktorförarna att hindra övrig trafik för att dessa fordon är konstruerade för lägre hastigheter och det är utan giltig anledning som man inte får hindra övrig trafik, cyklister har en giltig anledning och får hindra enbart genom att köra ”överdrivet” långsamt.

  Övningskörande bilister brukar vara försiktigare i trafiken än vanliga bilister. Jag har en gång kört min elcykel från Öxabäck till Överlida och när jag svängde vänster i en korsning där högerregeln gäller så hade jag en bil bakom mig med en marginal av minst 700 meter mellan mig själv och den där bilen. Bilen kom mig allt närmare och bilisten visste att denne inte fick köra om mig eftersom det var mötande trafik. När den mötande trafiken har passerat verkade bilisten fortfarande inte vilja köra om mig alls. En vanlig bilist skulle köra om mig i den situationen men denne gjorde inte det vilket gjorde mig förvånad men å andra sidan så förstod jag att man inte får köra om där sikten är skymd och bilisten verkade hålla reda på den regeln. Först när jag passerade alla farliga kurvorna och när jag var på backkrönet har jag vinkat ett tecken med handen som betyder ”kör gärna om mig” och denne körde om mig precis på backkrönet eftersom det inte förekom någon mötande trafik. En annan gång har jag kört min elcykel från Mårdaklev till Överlida och på raksträckan var det mötande trafik som var långt ifrån mig. Bilisten bakom mig verkade inte vilja köra om mig heller, i den situationen skulle en vanlig bilist redan ha kört om mig eftersom den mötande trafiken var långt framför mig, denne tycktes inte vilja göra det. Jag och övriga bilister bakom mig fick passera mötande trafiken med min hastighet och när vi har passerat den mötande trafiken har bilisten kört om mig. I båda fallen fick jag reda på att det var övningskörande bilister som verkade vilja stanna bakom mig.