/ rödljus

Ytterligare ett skäl till att köra mot rött som cyklist

DN skriver om problemen för cyklister (och mopedister) att rödljusen är byggda för bilar och inte cyklar, vilket innebär att cyklister (och mopedister) blir stående vid rött ljus. Tydligen är frigående grävskopor ett stort problem i innerstan:

– Det grävs en del i stan och det händer ofta att man gräver av slingor.

säger Trafikkontorets tjänsteman Gunnar Slätt och fortsätter:

– För cykelbanorna finns det ofta tryckknappar för grönt ljus

Yayyy. Trafikkontoret har alltså problem med att sensorer inte känner av cyklister. De tycker knappar är en bra lösning.  Kan vi inte införa det för bilisterna också, så slipper kommunen helt problemen med avgrävda sensorer?

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer