*Kjell Andersson är både cyklist, lastbils- och busschaufför i Stockholm. Det ger honom en unik kunskap att visa på problemen och möjligheterna för bra samspel mellan cyklister och kollektivtrafiken. Vi lämnar alltid företräde för bussar som svänger ut från busshållplatser när vi ser deras blinkers. Det är dessutom lag på att man ska släppa ut bussarna från hållplatsen. Vi tycker det är viktigt att cyklister och busschaufförer i Stockholmstrafiken samverkar så att alla kommer fram säkert, snabbt och tryggt och utan frustration. *

Vi återpublicerar därför ett inlägg Kjell gjorde tidigare i Facebookgruppen Cyklistbubblan som ett gästbloggsinlägg:

Två av mina världar möts. Jag är ju själv en av de som kör fantastiskt tunga och långa fordon i innerstaden (Stockholm) och ska dela på utrymmet så gott det går med alla andra trafikanter. Jag är också en av de bussförare som låter cyklister ta det utrymme och den tid de behöver. Utöver det så räknar jag mig även som cyklist med mina åretomturer på 1200 mil.

En av situationerna som oroar mig i trafiken och som jag inte riktigt har koll på hur man löser i detta nu är cykelfält i kollektivkörfält på Skeppsbron.

 

Jag har stått där och filmat en snutt några gånger, strax innan rusningen sätter full fart. Vid rusningen skulle jag stå för mycket i vägen. Bussar som stannar vid hållplatsen Räntmästartrappan, släpper ombord resenärer och begär sedan med blinkers att få lämna hållplatsen.

Vi cyklister är dåliga på att ”kollektivt” stanna upp och släppa fram. Dessutom så är det tyvärr i rusningen en alltför strid och oavbruten ström med cyklister eftersom väldigt många cyklar mot rött i backen. På det sättet får vi bussförare aldrig någon lucka att smita ut i heller. En farlig situation som kommer att leda till ytterligare olyckor om ingen förändring görs.

Finns det förslag på trafiksäkerhetsförbättringar här?
Kjell Andersson

— vid Skeppsbron/Räntmästartrappan.

Fotnot: Aktuell lagparagraf är Trafikförordningens 3 kapitel paragraf 45:

45 § Där den högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer i timmen eller lägre, skall en förare som närmar sig en buss, vars förare ger tecken för att starta från en busshållplats, sakta ner och ge bussen möjlighet att lämna hållplatsen. Om det behövs skall föraren stanna.
*   Bussföraren skall vara särskilt försiktig så att inte fara eller onödig olägenhet uppstår.*