Vi måste börja prata om framkomlighet

Det här är den andra posten av två. Här är första delen.

Det är viktigt att prata om framkomlighet för att kunna bedöma de satsningar som politiker, oavsett färg, gör och vill göra. Det spelar liksom ingen roll när de lovar ytterligare en miljard om det sedan ändå resulterar i för smala cykelbanor som går ömsom i vänster- ömsom i högertrafik. Cykelvägar som inte ens följer de egna direktiven för hur cykelbanor ska utformas.

Den här rubriken dök till exempel upp i lokaltidningen Östermalmsnytt i veckan:

Screen Shot 08-11-14 at 09.37 PM

Vad ser ni framför er? Jag ser en två-tre filig motorväg framför mig: flera rejält breda filer. Spikrakt. Mötesseparerat. Få eller inga korsningar. Filer för olika hastigheter. God sikt.

Läs den här beskrivningen av vägen, taget ur Trafikkontorets protokoll. Fundera hur ni skulle cykla där:

”Vid kvarteret längst norrut på Värtavägen, mellan Sandhamnsgatan och Tegeluddsvägen, kommer inte en dubbelriktad cykelbana att kunna inrymmas. På västra sidan är det husfasad i bakkant gångbana och på östra sidan medgav inte fastighetsägarna intrång på deras fastigheter. På grund av detta kommer en speciallösning att få tillämpas på denna sträcka. En enkelriktad cykelbana anläggs där på den västra sidan (uppförsbacke). Genom busshållplatsen sker cykling i blandtrafik på en upphöjd yta. Vid Sandhamnsgatan börjar den dubbelriktade cykelbanan. På den östra sidan får man cykla hela kvarteret i blandtrafik.”

Wut? Ser ni vägen framför er? Känner ni känslan av ”cyklarnas E4”? Det fortsätter:

”Sträckan mellan Valhallavägen och Karlavägen, vid Fältöversten, är i cykelplanen utpekat som ett huvudcykelstråk. Den dubbelriktade cykelbanan kommer byta sida vid Valhallavägen och förläggas på den västra sidan av Värtavägen vid Fältöversten på befintlig gångbana som i dag är mycket bred.”

Det tog mig ett par tre genomläsningar och tittar på kartan innan jag förstod hur vägen skulle dras.

I korthet: när man cyklar på ”cyklarnas E4” så cyklar man i ena riktningen först på höger sida av vägen i en enkelriktad cykelbana. Sedan måste man på något sätt över till vänster sida av vägen för att fortsätta färden i vänstertrafik i den dubbelriktade cykelbanan. När man sedan kommer över rondellen mot Karlaplan så ska man på något sätt åter över till högra sidan av vägen och alltså köra vidare i högertrafik igen.

Åt andra hållet börjar man färden i vänstertrafik, passerar rondellen på något sätt, fortsätter i högertrafik tills cykelbanan plötsligt tar slut och man får cykla bland bilarna istället.

Exakt hur passagen av Valhallavägen ska gå till är oklart, annat än att man från bägge hållen kommer från fel sida för att naturligt kunna rulla in och passera. Åt bägge hållen ansluter cykelbanan ju från vänster sida.

(Och då har jag ingen aning om vilken bredd den dubbelriktade cykelbanan får. Värtavägen är ett pendlingsstråk så om den ska följa cykelplanen så ska den vara minst 3,25 meter bred.)

Här är lite äkta E4 som jämförelse:

Och visst skulle man gärna vilja se en Europaväg som plötsligt skiftar från höger- till vänstertrafik?

Eller hur.

Screen Shot 08-11-14 at 09.54 PM

Grejen är att den här vägen förmodligen är helt okej om man bara ser ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Den är rätt rak, det är hyggligt få korsningar och bortsett från Valhallavägens rondell så är den vad jag förstår inte så hårt trafikerad av bilar. När man väl lärt sig den så kommer det säkert gå att ta sig fram.

Men är den framkomlig? Kommer den locka folk som normalt kör bil eller åker kommunalt att testa att cykla istället?

Framkomlighet är viktigt

Det är viktigt att prata om framkomlighet. Det är framkomlighet, inte bara säkerhet, som gör att fler än bara de mest inbitna entusiasterna börjar cykla. Det är viktigt att prata om framkomlighet, för det krävs betydligt bättre sådan för att Stockholm ska bli en cykelstad ”i världsklass”.

Ingen text om fina cykelvägar är komplett utan en hänvisning till antingen Nederländerna eller Köpenhamn, så här kommer den. För någon vecka sedan var bloggen Streetfilms i Köpenhamn, Malmö och Stockholm och tittade på hur det ser ut för cyklister. Det här är från Köpenhamn och det vi tycker är intressant är att allt som tas upp handlar om att göra det lite lättare för cyklisterna. Inte göra det ”ok”, utan göra det riktigt bra.

Cykelslangen-bron gör det lättare att ta sig fram, de gröna led-ljusen i vägbanan gör det oerhört enkelt att se var i den gröna vågen man befinner sig. De platta gatstenarna gör det möjlighet att både behålla de fina gatstenslagda gatorna, samtidigt som det blir bekvämt att cykla. Sedan bygger Köpenhamn ett gäng mindre broar över vattnet för att göra det lättare att komma fram.

Framkomlighet alltihop. Inget av de där finesserna krävs för att kunna cykla. Man behöver inte platta gatstenar för att kunna cykla. Men det underlättar. Man behöver inga ledlampor för att förstå gröna vågen. Men det gör det tydligare och mer begripligt. Det behövs ingen tjusig cykelbro, det går ju att kånka upp cykeln för de trappor som fanns där innan. Eller köra runt. Men jösses, vad mycket roligare det blir att cykla när det ser ut så här:

CykelslangenCykelslangen. Foto: Jennie Fasth.

Det ökar framkomligheten och gör det mer attraktivt att cykla.

Det är inte för att Köpenhamn är platt och snöfritt som fler cyklar där än i Stockholm. Det är för att de begripit hur man gör så att andra än bara ”cyklister” väljer att cykla. De som normalt åker buss. Eller kör bil. En cykelstad betraktar det som viktigt, inte som bonusgrejor som bara kostar pengar i onödan.

Apropå bonusgrejor kan det vara värt att påminna sig hur Norra Länken kommer se ut under jord:

Screen Shot 08-12-14 at 10.26 PM

Streetfilms tittade också i Stockholm och upptäckte nya Götgatan. Och nya Götgatan är nog det absolut första och hittills enda exemplet på när en cykelbana tas fram med just framkomlighet som första prioritet. Vi hoppas det blir fler sådana.

Vad tycker ni? Håller ni med? Är det dags att minska fokuset på cykelsäkerhet och istället prata om framkomlighet? Lämna en kommentar!

2014-06-07 18.31.43Nya Götgatan.

Andra poster på ämnet:

Varför cyklar cyklisterna på vägen istället för cykelbanan?

Cyklister och fotgängare ska inte vara i samma vägbana

Cyklisterna tvingas gissa när staden spärras av