Vi hoppas de tänkt på att...

Vi hoppas de tänkt på att...

Efter gårdagens post om regeringens lanserande av cykelgata, inser vi att vi verkligen, verkligen hoppas de tänkt igenom det här. Och inte bara tänkt "Vi har ju gågata, det är bara att ersätta "gå" med "cykel" och så är vi klara.

Varför? Jo, för att cyklister omfattas av specifika regler om var de får befinna sig på vägen.

Vi börjar med att konstatera att på en cykelgata är hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Det kommer att visas med vanliga trafikskyltar. När man kör in på cykelgatan har man väjningsplikt, samma sak när man lämnar den.

Då går vi till trafikförordningen om "fordons plats på vägen". För det första får man inte cykla hur som helst:

3 kapitlet 7 paragrafen
Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används.

Man ska alltså ligga så långt till höger som möjligt.

För det andra, man får inte cykla i bredd:

Cyklande skall färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de dock färdas i bredd.

Det betyder att oavsett hur bred vägen är, så ska cyklister hålla så långt till höger det bara går och de ska färdas efter varandra, alltså inte bredvid. I bredd får de bara cykla "när det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken".

Hastighetbegränsningen på en cykelgata ska alltså vara 30 kilometer i timmen. Det är en hastighet som tvärtemot alla fördomar om Tour de France memils, de flesta cyklister inte håller. Däremot är det en hastighet som bilister utan ansträngning kan hålla.

Om vi då lägger ihop det här, så innebär det att rent juridiskt får cyklister utifrån dagens trafiklagstiftning inte cykla mitt på gatan, ej heller bredvid varandra. Alla på en cykelgata får hålla maximalt 30. Bilisterna kommer göra det, cyklister i de flesta fall inte. Cyklister får bara cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet för "trafiken". Nu, tror ni att cyklister i bredd som håller 12 kilometer i timmen kommer uppfattas som en "olägenhet" för den bilist som vill hålla 30?

Vi gissar att det rätt snabbt kommer bli fallet. Givet att lagstiftaren inte tänkt på detta och skrivit in undantag för det här i regelverket för "cykelgata".

Det finns antydan till ett sådant, även om det inte handlar om förbuden mot att cykla mitt på vägen och i bredd:

En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.

Men frågan är vad det betyder, givet att hastighetsgränsen är satt till 30. Som jämförelse är skrivningarna för "gågata" betydligt tydligare:

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Så, vi hoppas att "Cykelgata" kommer med mer trafikändringar är bara det som just nu står på Transportstyrelsens och regeringens respektive hemsidor. Till exempel hoppas vi att den kompletteras med en "motorfordon har väjningsplikt mot cyklande när de färdas på cykelgata", precis som de har det mot gående på en gågata. Och att "cykelgata" innebär ett undantag från att cyklister måste cykla på led i högerkanten.

Men vi får se.