Vi håller med Synskadades Riksförbund, cykelvägar ska inte vara osynliga

I april var Synskadades Riksförbund irriterade på ”felparkerade cyklar”. Jag skrev så här då:

Om vi bortser från att man i princip får ställa cyklar var som helst (rätta mig om jag har fel, jag har letat efter skrivna regler, men bara hittat sådana från Malmö), vilket gör det svårt att ”felparkera” dem, så är det här en vettig synpunkt.

Jag skrev också att Stockholm saknar ordentligt med bra cykelparkeringar och jag har förstått att de som finns är utformade dåligt ur en synskadads perspektiv.

Synskadades Riksförbund skriver också på sin hemsida:

Vi efterlyser bland annat:
• Tydligare avgränsningar mellan cykel- och gångbanor. Markeringen måste vara tydlig både visuellt för synsvaga och kännbart för blinda som använder vit käpp.
• Övergångsställen som även innefattar cykelbanan, så att man säkert kan gå över körfälten för både bilar och cyklar.

Vi kan inte annat än hålla med. Stockholms cykelvägar är till stora delar, om inte till största delar, utformade så att de är en del av en trottoar. I bästa fall avskiljs cyklisterna från fotgängarna med en målad vit linje i vägbanan, men inte alltid. På vintern är även den gränsen bortsuddad av snö.

Oerhört sällan finns det riktiga övergångsställen över cykelbanor.

Jag undrar om någon politiker funderat över hur en synskadad ska kunna uppfatta gränsen – om man inte ser ordentligt är cykelfälten bokstavligen osynliga. Och skillnaden mellan en cyklist och en fotgängare i form av hastighet och rörelseenergi är enorm. Det finns ett skäl till att lagstiftningen betraktar cykeln som ett fordon – även om inte trafikplaneringen gör det.

*Cyklister och fotgängare ska inte blandas. *

Det finns såklart också lösningar för att göra cykelparkeringar som inte förstör för synskadade. Den enklaste är att inte placera dem på trottoaren. Som vi skrivit om tidigare kan en enda bilparkeringsruta i vägbanan bli parkeringsplats för mellan tolv och femton cyklar. Är man generös och inte klämmer ihop dem för att spara plats, kan det bli så här luftigt:

![](https://www.cyklistbloggeOmvandlad bilparkering i San Fransisco. Foto: sfbike/Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Den här typen av cykelparkering är enkel och rimligtvis förhållandevis billig som lösning på ett problem både för cyklister och för fotgängarna. Det borde vara knappt mätbart i det miljardregn som cyklisterna ska få. Förmodligen finns det säkert en budgetpost för handikappanpassning också som kunde hjälpa till på samma gång. Win-win och två trafikgrupper, synskadade fotgängare och cyklister, slipper i onödan bli irriterade på varandra. Om man gör som i Portland i USA och ersätter parkeringar i gathörn vinner man dessutom bättre sikt för gående och därmed bättre trafiksäkerhet.

Det finns heller inget skäl till att vänta. *Att omvandla bilparkering till cykelparkering kräver bara att man placerar ut ställen. *

Eller vad tycker ni?