Vi hade nog helt fel

Vi hade nog helt fel

Alltså förlåt, vi missuppfattade ju trafikförordningen helt i gårdagens inlägg och hade mage att mena att också motortrafiken skulle omfattas av regeln att "särskild försiktighet" till exempel nära skolor och på 30-vägar.

Vi hade ju inte förstått regeln. Vi tar det igen, så här står det alltså:

Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället  för cykelbanan

Vi trodde alltså att det handlade om att visa särskild försiktighet när man cyklade på körbanan, när det egentligen handlade om själva valet.

En cyklist kan, om hen vill iaktta särskild försiktighet, välja att cykla på allmän väg istället för på cykelbanan. Som här:

Vi vet ju sedan tidigare att det är farligare att möta fordon och fotgängare på smala vägar, än på breda. Och att den farligaste situationen för en cyklist är i korsningar.

Om ni tittar på färden på cykelbanan, så ser ni till exempel nästan omedelbart ett möte med plötsligt avsmalnaden väg, stolpe, fotgängare i samma vägbana och mötande cyklist:

Livsfarligt. På cykelbanan blir det också inte mindre än nio korsningspunkter, på körbanan bara två (och en cirkulationsplats), trots att bägge färderna går till samma mål. Titta hur cyklistens huvud rör sig som en skrämd hare i färden på cykelbanan, miljoner riktningar att hålla koll på, faran kan komma från varsomhelst. Men i körbanan, stabilt som en hök. Det cyklisten måste fråga sig är, kan jag göra det här säkrare? Finns det ett sätt att ta sig fram utan onödiga korsningar och trånga körfält? Kan jag iaktta lite mer försiktighet genom att välja rätt? Jamen, det gör det ju - genom att välja bort den farliga (cykel-) vägen till förmån för den betydligt mindre farliga.

Den cyklist som väljer bort den här betydligt farligare cykelbanan iakttar alltså särskild försiktighet genom att göra det.  

Så måste det ju vara.

Så, cyklister, om ni vill iaktta särskild försiktighet - välj körbanan istället för cykelbanan när ni träffar på undermåliga och oigenomtänkta cykelvägar.

Vi ber om ursäkt för att vi spred false news.

Läs också:

Ny forskning visar cyklistens stressiga miljö.