Det är inte varje dag Dagens Nyheter får Cyklistbloggen att tänka helt annorlunda, men idag hände det.

Eller Andreas Bergh, välfärdsforskare från Ekonomihögskolan i Lund i alla fall. I dagens DN skriver han en kolumn med titeln "Det är bilarna som borde köra långsamt, inte elsparkcyklarna".

Han menar att det är stora tunga fordon som kommer i höga hastigheter som är det farliga i trafiken, något som kanske låter som en självklarhet. Alltså framförallt bilarna.

Han menar också att en rationell trafikregel därför borde sikta in sig på storleken, snarare än hastigheten. Stora fordon är farligare när de kör fort än små alltså.

Han säger:

"Låter det konstigt? Var lugn, nuvarande regler fungerar tvärtom. När elsparkcyklarna kom infördes snabbt regler som tvingade ned hastigheten från 25–30 till maximalt 20 kilometer i timmen. Vanliga elcyklar får köra snabbare men bara med hjälp av muskelkraft: Elmotorn får inte vara för stark, får bara hjälpa till upp till 25 km/tim och bara när cyklisten själv också trampar. Stora tunga bensinbilar får däremot köra i 40 eller 50 km/tim även inne i tätorter."

Mind blown, får vi väl säga lite. Tänk till exempel om hastighetsgränsen i city var 40 km/h för cyklar och 20 km/h för bilar.

Men viljan att begränsa de små fordonens hastighet är stor, viljan att begränsa de storas hastighet i det närmaste obefintlig.

Andreas Bergh skriver:

"Det är inte helt enkelt att förklara dessa regleringar ur vare sig miljö- eller ett trafiksäkerhetsperspektiv, och regleringarna gör det svårare för elfordon att konkurrera med bilar."

Och vi avslutar apropå inget speciellt med den här klassiska dagisreklamen.