/ rödljus

Det känns omotiverat med så låg hastighetsgräns

Det finns cyklister som kör mot rött för att det inte känns motiverat med rött, det finns bilister som kör för fort för att det inte känns motiverat med låg hastighetsgräns.

Folk är inte så olika ändå.
(via Per/Cykla i Göteborg)insändare gp

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer