Varför inte ett staket i gångbanan?

Varför inte ett staket i gångbanan?

På tal om Transportstyrelsens förslag att stolpar bara ska få stå i cykelbanor om det är nödvändigt så återvänder vi för en stund till denna Cyklistbloggenklassiker - alltså bråte som placeras där folk ska förflytta sig. Denna gång dock inte i cykelbanan, utan i gångbanan. Men det ena brukar ju i Sverige hänga ihop med det andra, här är ju fotgängare mest en annan slags cyklist och vice versa.

Så här ser det numera ut på Skanstullsbron, alltså den kanske mest trafikerade cykelvägen i huvudstaden:

Foto: Tomas Eriksson

För att göra det lite tydligare, grönt är hela gångytan, rött är hela cykelytan. I övrigt finns ingen plats alls, förutom säkerhetsremsan som är där för att separera trafikslagen:

Det går ju inte att passera gående, eftersom det nu står en barriär över i princip hela gångytan. Så, som fotgängare förväntas man alltså snabbt kliva ut rätt i Stockholms kanske mest intensivt trafikerade cykelstråk och sedan tillbaks igen. Eller kommer man i rullstol, eller med rullator, då har man inget val - och ska dessutom ta sig över gatstenen i mellanremsan. Det här, ska tilläggas, är en plats där det faktiskt finns yta över - just här är vägrenen extra bred med en massa spillyta:

Foto: Tomas Eriksson

Så man hade kunnat fixa en trygg passage för både fotgängare och cyklister.

Men hey, man vet aldrig när man behöver den där spillytan till den riktiga trafiken och man kan faktiskt inte förvänta sig att kunna köra i racerfart i en storstad och fotgängare och cyklister får faktiskt samspela, för vi ska inte ställa trafikslag mot varandra, alla måste faktiskt kompromissa och inte tro att man kan få allt man pekar på och just här var det nödvändigt.