Vad är "vårdslöshet i trafik"?

Vad är egentligen ”vårdslöshet i trafik”? Inte det här, i alla fall inte enligt den åklagare som la ner och valde att inte väcka åtal alls.

Lastbilsföraren delgavs misstanke för vårdslöshet i trafik, alternativt brott mot trafikförordningen genom att ej lämnat betryggande avstånd i sidled i samband med omkörning. Förhör hölls både med lastbilsföraren och hans medhjälpare samt med den drabbade cyklisten.

Och vi minns andra händelser, som när ett gäng cyklister kördes om av en bilist som enligt vittnen tutade under hela omkörningen och därefter tvärnitade framför cyklisterna, vilket ledde till att cyklisterna krockade, varav en bröt nyckelbenet. Inte vårdslöshet, eftersom föraren hävdade att han sett en katt.

![](https://www.cyklistblogge
Och vi minns när Malin Blom nästan kördes ihjäl på Stadsgårdsleden, där det gick från:

Mannen är misstänkt för grovt vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafiken. Han sitter nu häktad i två veckor eftersom det finns misstankar om att han kan försvåra utredningen om han försätts på fri fot.

till:

Åtalet gällande grov vårdslöshet i trafik ogillas däremot då man menar att det inte finns tillräckliga bevis för att han medvetet brustit i omsorg.

Och drar slutsatsen att det nog inte går att vara vårdslös i trafiken. Åtminstone inte mot cyklister.