Just nu pratas det en del om att länsstyrelsen slagit fast att Stockholms Stads tilltag att tillåta cykeltrafik på en del gator där det normalt är enkelriktat inte var okej. Men vad handlar det om?

Bakgrunden är att Stockholm gjort bedömningen att flera gator som är enkelriktade, borde gå att öppna för dubbelriktad trafik för cyklister. De enkelriktade gatorna är det för att det är svårt att både tillåta parkering och att bilar från bägge riktningar möts. Det blir för trångt helt enkelt.

Märket det handlar om.

Men cyklar är små och får gott om plats, därav att kommunen vill låta dem köra i bägge riktningar. Effekten blir ökad framkomlighet. För cyklister alltså.

Därför skyltade man för ett par år sedan om ett antal gator och ersatte skylten "Infart förbjuden" ("Enkelriktatskylten"), med skylten "Motortrafik förbjuden".

Ur beslutet

Viss trafik var fortfarande förbjuden alltså,  dock inte cykeltrafik . Men. Det visade sig att trots att samma regler i praktiken gällde, så var "Motortrafik förbjuden"-skylten mindre effektiv. Många bilister körde helt enkelt gärna där ändå, vilket ledde till att biltrafik möttes och blev stående. De fick ju fortfarande inte plats.

Från StockholmDirekt

Då sa Per-Åke Tjärnberg från Trafikkontoret till StockholmDirekt att:

– Allra helst hade vi satt en tilläggstavla vid de gamla skyltarna, men det tillåter inte juridiken idag, säger han.

Det är en lösning som är vanlig i resten av Europa. Man har helt enkelt en vanlig "Enkelriktat"-skylt och så sätter man en "gäller ej cykel" under. Så här ser det till exempel ut i Amsterdam:

Så här ser det också ut i Frankrike, Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannien, Tjeckien, Österrike för att nämna några andra EU-länder. Också resten av Skandinavien gör så här. Och snart Finland. Det är helt enkelt en rätt vanlig lösning.

Så för ett år sedan bestämde sig Stockholm för att de inte ville vara sämre. 14 juni 2018 skrev de i ett beslut:

Så, nu såg Stockholm ut som andra europeiska städer.

"Except buses and cycles" i London.
Paris, Frankrike.Foto/Wikimedia CC BY-SA 3.0
Łódź, Polen Foto: Zorro2212/Wikimedia CC BY-SA 3.0
Köpenhamn, Danmark. Foto: Benson Kua/Flickr CC BY-SA 2.0
Marburg, Tyskland. Foto:LudwigSebastianMicheler/Wikimedia CC BY-SA 4.0
Spanien. Foto: Eric Fischer/Flickr  CC BY 2.0
Ljubljana, Slovenien. Foto: Ola Sundell
Stockholm, Sverige

Sagt och gjort, under året skyltades över 200 skyltar om. Nu skulle det funka.

Men. I mars i år överklagades beslutet av en privatperson.

DirektPress.se

Överklagat till Länsstyrelsen

Och förra veckan kom Länsstyrelsens beslut att Stockholm måste plocka ner skyltarna. De menar bland annat att de saknar stöd den internationella Wienkonventionen och att polisen tror att olyckorna kommer öka.

I sin överklagan skriver anmälaren att:

Besluten saknar lagligt stöd och strider mot den så kallade Wienkonventionen, som Sverige skrivit på och bland annat rör vägmärken och vägmarkeringar. I denna finns inget stöd för att kombinera vägmärkena C1 och E16 med tilläggstavla som Stockholms kommun har gjort. Detta konstateras även i en utredning om cykling, SOU 2012:70.

Till det svarar Länsstyrelsen i sitt beslut att:

Även om det inte finns något uttryckligt förbud mot att använda (aktuell) tilläggstavla till märkena C1 och E16, finner Länsstyrelsen vid en samlad bedömning av befintliga rättskällor att det inte är möjligt att kombinera vägmärken och tilläggstavlor på här aktuellt sätt, såsom regelverket ser ut i
Sverige idag.

De hänvisar till den statliga utredning om cykling som kom 2012.

Från försättsbladet till SOU 2012:70

Specifikt till stycke två på sidan 492. Vi kollade vad det stod, och det är ett resonemang om just den här typen av ändring. Där skriver utredaren:

Som jag tolkar konventionen om vägmärken och signaler bygger konventionens systematik på att märket förbud mot infart ska användas när infart är förbjuden med alla fordon och i de fall som infart är förbjuden för endast vissa fordon ska ett antal märken med silhuetten av det eller de fordon som förbudet avser användas.

Det vill säga det som Stockholms stad gjorde först, men som ett antal bilister inte klarade av att följa.

De två märkena det handlar om: Motortrafikförbud och "enkelriktat".

Länsstyrelsen hänvisar också till att Polisen i flera remissvar varit negativa till att tillåta dubbelriktad trafik för cyklister på annars enkelriktade gator. Polisen säger bland annat:

Vi var redan vid införandet av idén med ’cyklister mot trafiken’ inte speciellt begeistrade. Vår huvudståndpunkt är att vi inte vill tumma på trafiksäkerheten. Vi anser att man gör det, speciellt med tanke på dom nya fordon (typ elscootrar) som ofta benämns cykel och som blivit lite av en plåga på cykelbanorna. Vi är oroliga för olyckorna cykel/bil men även cykel/fotgängare kommer öka. Detta förslag gör inte vår oro mindre i det hänseendet.

Intressant är att den statliga utredaren inte, som polisen, är negativ till att tillåta cykeltrafik i bägge riktningar på gator som annars är enkelriktade för biltrafik. Tvärtom argumenterar han på flera ställen för det:

Det förtjänar dock återigen med hänsyn till de fördelar som finns med att möjliggöra cykling i båda riktningarna genom utformning och genom att använda vägmärket förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II att lyfta fram denna möjlighet.

Detta om Länsstyrelsens beslut.

En konvention från 60-talet

Wienkonventionen är en konvention som skapades när bil var högsta mode, på 60-talet och cyklar mest var, ja, något kids höll på med. Tanken var att underlätta internationell trafik genom att göra skyltar och regler så lika som möjligt mellan olika länder. Vilket är jättebra. Men blir lite konstigt i det här sammanhanget, när stora delar av Europa gått vidare in i 2000-talet så envisas Sverige med att stanna kvar där i 60-talet. Det underlättar ju inte direkt när man rullar över bron in i Danmark och boom, cyklister får cykla mot enkelriktat. Då kanske det är dags att antingen uppdatera konventionen, eller bara anta en pragmatisk inställning till den. Som alla andra länder gjort.

Länsstyrelsen konstaterade att det inte fanns något uttryckligt förbud i konventionen, men gjorde en samlad bedömning utifrån hur en ensamutredare tolkade konventionen 2012 och utifrån polisens oro för olyckor. Länsstyrelsen var också oroliga för själva begreppet:

Länsstyrelsen är även kritisk till att skyltningen gör att begreppet enkelriktat blir otydligt.

Polisen är alltså orolig för olyckor och länsstyrelsen tycker begreppet blir otydligt. Att resten av Europa klarar av det spelar i sammanhanget mindre roll. Eller om oron för olyckor faktiskt har förankring i verkligheten.

Vad händer nu med skyltningen i Stockholm?

Kommunen har överklagat till Transportstyrelsen, men gissningsvis kommer de göra samma restriktiva tolkning av rättsläget. (Uppdatering: Så skedde också våren 2020)

Det som sedan förmodligen kommer hända är att staden skyltar tillbaks till "Motortrafik förbjuden", vilket rimligtvis leder till att biltrafiken igen börjar köra i bägge riktningar.

Wienkonventionen förresten. Det finns onekligen en ironi i att också i staden som lånat konventionen sitt namn, Wien, så tillåter man cykling mot enkelriktat:

Wien, Österrike. Foto: Oleg Sidorenko/Wikimedia CC BY 2.0

Intressant är dock att Länsstyrelsen faktiskt slår fast att det inte är internationella konventioner som sätter hinder för det här. De konstaterar ju att Wienkonventionen faktiskt inte förbjuder skyltkombinationen. Det är bara svenska regler som sätter käppar i hjulet.

Men i landet som inte lärde sig dricka alkohol utomhus förrän på Vattenfestivalen på 1990-talet kanske vi inte ska förvänta oss för mycket. Om något decennium kanske också våra bilister är lika trafikmogna som kontinentens och då kanske vi är redo för det här också.

Läs också: Länsstyrelsen stoppar väjningsplikt för bilister

Uppföljning: Det är inte heller svenska lagar som stoppar undantag för cyklister.